โอกาสดี! วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น เปิดรับ ม.ปลาย เรียน pre-degree แล้ว!

สวัสดีค่ะน้องๆ ช่วงนี้หลายๆ มหาวิทยาลัยทยอยเปิดรับสมัคร ม.ปลาย เข้าร่วมโครงกาเรียนล่วงหน้า หรือ pre-degree  กันมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างล่าสุด ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็มีโครงการเรียนล่วงหน้าจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มาเปิดรับสมัครน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษา  ให้ได้ลิ้มลองรายวิชาปริญญาตรีกันก่อน สำหรับ dek68 คนไหนที่สนใจโครงการนี้ ตามพี่แนนนี่ไปดูรายละเอียดกันได้เลย

Pre-degree ว.การปกครองท้องถิ่น มข. เริ่มรับสมัครม.ปลาย/เทียบเท่าแล้ว!
Pre-degree ว.การปกครองท้องถิ่น มข. เริ่มรับสมัครม.ปลาย/เทียบเท่าแล้ว!

โอกาสดี! วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น เปิดรับม.ปลาย เรียน pre-degree แล้ว!

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำลังเปิดโครงการหลักสูตรเรียนล่วงหน้า Pre-degree ให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5-6) หรือเทียบท่า เข้าเรียนในรายวิชาระดับปริญญาตรี อย่างรายวิชา "ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเมืองและการปกครอง (Theories and Concepts of Politics and Government)"  ซึ่งเป็นโครงการที่เหมาะสำหรับคนที่สนใจเรียนด้านรัฐประศาสนศาสตร์

ข้อมูลรายวิชา

จะได้เรียนเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ การปกครอง สถาบันการเมือง และการจัดการปกครอง หลักการจัดการปกครองและบริหาร รัฐไทย การจัดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการปกครองของไทย หน้าที่ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ ความสัมพันธ์ระหว่างการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เรียนภาคทฤษฎี
  • รูปแบบ Online
  • สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา จนกว่าจะถึงช่วงเวลาของการทดสอบหรือประเมิน
 • เข้าค่าย COLA Boot Camp สานฝันอนาคตผู้นำบริหารกิจการสาธารณะ
  • รูปแบบ On-site 1 วัน (ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567)
  • เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่จะได้สัมผัสประสบการณ์จริงของการเรียนการสอน และทัศนศึกษาอาชีพค่างๆ เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา

สิ่งที่ได้รับหลังจบการศึกษา

 • ได้ค้นหาตัวเอง หรือพัฒนาทักษะ
 • ได้รับประกาศนียบัตร
 • สามารถสะสมหน่วยกิต และนำไปเทียบโอนในอนาคตได้ ไม่ต้องเรียนซ้ำอีก โดยผลการเรียนสะสมได้ 4 ปี
 • ถ้าได้เกรด B ขึ้นไป  สามารถเก็บเป็นผลงาน ยื่นรอบ Portfolio วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่นได้

รายวิชาที่เทียบโอนได้

 • CL301311 ทฤษฎีและพัฒนาการทางการเมืองและการปกครอง
 • ED191014 การเมืองการปกครองไทย

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าเข้าร่วมกิจกรรม COLA Boot Camp 1,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับใครที่สนใจโครงการยื่นสมัครโครงการนี้ เมื่อสมัครแล้ว สามารถเข้าเรียนได้ทันที แต่น้องๆ จะต้องติดตามรายละเอียดของการเข้าค่ายเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยให้ดีๆ รวมถึงการยื่นสมัครในรอบ Portfolio68 ด้วย

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น