คำที่เกี่ยวข้อง: ก๊ากๆ , ก๊ากกก , ก๊าก ^^ , ก๊ากๆๆๆๆ (มันบ้า)
หรือคุณหมายถึง: กาก , กรีก , กิ๊ก

ก๊าก

คำที่เกี่ยวข้อง

หรือคุณหมายถึง