/>

เคล็ดลับ “สะเต็มศึกษา” ต้องเริ่มจากสนุก – ต่อยอดเรียนรู้ (คลิป) []

วิว


          ในวันที่ “สะเต็มศึกษา” หรือ การเรียนรู้ที่ผนวกทักษะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน ถูกนักวิชาการมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับเด็กไทยแต่เด็กกลับสะท้อนออกมาว่าวิชาเหล่านี้ไม่สนุก น่าเบื่อ เรียนยากเกินไป แถมยังไกลตัว...จะดีกว่าไหมถ้าทำให้ “สะเต็มศึกษา” กลายเป็นเรื่องน่าสนุกและน่าเรียนรู้ขึ้นมา

 
เคล็ดลับ “สะเต็มศึกษา” ต้องเริ่มจากสนุก – ต่อยอดเรียนรู้ (คลิป)


            แท้จริงแล้ว กระบวนการที่จะทำให้เด็กเข้าใจสะเต็มศึกษานั้น ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกนอกห้องเรียนรูปแบบต่างๆ อาทิ เวิร์คช็อป ค่ายวิชาการ นิทรรศการ การประกวดไม่ว่าจะเป็นที่พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ ลานแสดงกิจกรรมต่างๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมีอิสระในการเลือกเรียนรู้ตามความสนใจเพื่อค้นหาตนเอง เสมือนเป็นการยอมรับความคิดและทำให้เด็กภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเลือก ซึ่งจะช่วยปรับทัศนคติทางอ้อมให้กับเด็กว่า“สะเต็มศึกษา” ไม่ใช่เรื่องยาก หรือ ไกลตัวอีกต่อไป

           ในเรื่องนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตซึ่งให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของเด็กไทยมาตลอด ได้นำเสนอมุมมองน่าสนใจที่ได้จากการรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแวดวงการศึกษาทั่วประเทศว่าการจะขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของเด็กไทยให้สำเร็จนั้น “เด็กไทยทุกคนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ต้องมีโอกาสด้านการศึกษาที่เท่าเทียมกันโดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน”

 
เคล็ดลับ “สะเต็มศึกษา” ต้องเริ่มจากสนุก – ต่อยอดเรียนรู้ (คลิป)


           นั่นหมายถึงทุกภาคส่วนตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย รวมถึงภาคอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ต้องหันมาจับมือพัฒนาการจัดการศึกษานอกห้องเรียนร่วมกัน ตั้งแต่วางเป้าหมาย กรอบแนวคิด บทบาท รูปแบบ รวมถึงทัศนคติของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน ซึ่งถ้าเกิดขึ้นได้จริงน่าจะช่วยทำให้ “สะเต็มศึกษา” ไม่ใช่เรื่องยากต่อการเข้าถึงและเรียนรู้สำหรับเด็กๆ อีกต่อไป........

 

Clip

น้องถูกใจ สร้างดาวเทียมให้ลอยฟ้า แบบ Enjoy Design Challenge ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์            นอกจากนี้ โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคตยังได้ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดเต็มด้วยการยกทัพชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียนจากต่างประเทศ Enjoy Design Challenges เพื่อสร้างความสนุกในการเรียนรู้มาให้เด็กไทยได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น กระดานเลื่อนหิมะ Bobsleds ที่กำหนดและปรับแต่งความเร็วการเลื่อนไหลได้ตามต้องการ หรือ  ดาวเทียมมหาสนุก Soaring Satellites ซึ่งสามารถออกแบบระยะการบินได้ดั่งใจคิดอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่อาจเคยรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกขึ้นซึ่งเด็กจะเริ่มออกแบบจากปัญหาที่พบ วางแผน สร้างอุปกรณ์ต้นแบบ นำไปทดสอบ และนำมาปรับแก้จนได้ผลงานตามที่ต้องการ

            เด็ก หรือ ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ...กิจกรรม Enjoy Design Challenges พร้อมเปิดให้เข้าเล่นและทดลองแล้วที่ EnjoyMaker Space จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ และ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#สะเต็มศึกษา #สนุกวิทย์ พลังคิด #Chevron Enjoy Science

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป