ความคิดเห็น

8

จำนวนแชร์
4

กลับมาแล้วจ๊ะ สำหรับคำที่เขียนผิดบ่อยๆ ชุดที่ 3

ชุดนี้ทิ้งช่วงห่างจากชุดที่ 1 และ 2 เกือบอาทิตย์เลยนะจ๊ะ

พี่ปัดว่าตอนนี้เราไปดูต่อกันเลยดีกว่าจ๊ะ

อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ทนง

ทะนง


ทนุถนอม

ทะนุถนอม


ทนุบำรง

ทะนุบำรุง


ทรนง

ทระนง


ทลาย , ทะลาย


สะกดถูกทั้งสองคำ, ทะลาย หมายถึง ช่อผลของมะพร้าว, ทลาย หมายถึง พัง

ทะยอย

ทยอย


ทะแยง , แทยง

ทแยง


ทะเลสาป

ทะเลสาบ


ท้าวความ

เท้าความ

เขียนเหมือน "เท้า"

ทุกขกิริยา

ทุกรกิริยา

หมายถึง กิจที่ทำได้ยาก

ทุภิกขภัย

ทุพภิกขภัย

ทุ + ภิกขภัย, เติม พ ข้างหน้า ภ

ทูนกระหม่อม

ทูลกระหม่อม


ทูลหัว

ทูนหัว


เท่ห์

เท่


เทอด

เทิด


เทพพนม

เทพนม

เทวะ + นมะ ไม่ใช่ เทพ + พนม

เทเวศน์

เทเวศร์

เทว + อิศร์

แท๊กซี่

แท็กซี่


โทรทรรศน์ , โทรทัศน์


สะกดถูกทั้งสองคำ, โทรทรรศน์ คือ กล้องส่องทางไกล, โทรทัศน์ คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบหนึ่ง


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ทำเนียม

ธรรมเนียม

ในหนังสือเก่าๆ เขียน "ทำเนียม" ก็มี, แต่ปัจจุบัน ใช้ "ธรรมเนียม" (มาจาก ธรรม + นิยม)

ธรรมธรรโม

ธรรมะธัมโม


ธัญญพืช

ธัญพืช


ธุระกิจ

ธุรกิจ

สมาสแล้ว ลบวิสรรชนีย์

ธำรงค์

ธำรง


ธำมรง

ธำมรงค์

แปลว่า "แหวน"


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

นพดล

นภดล

เว้นแต่ "นพดล" ที่เป็นชื่อเฉพาะ

นวตกรรม

นวัตกรรม


น็อต

นอต

ทับศัพท์จาก nut ในภาษาอังกฤษ

น๊ะ

นะ

ออกเสียงวรรณยุกต์ตรี โดยไม่ปรากฏรูป

นะค่ะ

นะคะ

ค่ะ เป็นเสียงโท หรือเสียงต่ำ ใช้แสดงความสุภาพ ใช้ในประโยคบอกเล่า

นัยตา

นัยน์ตา


นาฑี

นาที

พบบ้างในหนังสือเก่า

นานับประการ

นานัปการ


นา ๆ

นานา

คำมูลสองพยางค์

นิเทศน์

นิเทศ


นิมิตร, นิรมิตร

นิมิต


นิเวศน์วิทยา

นิเวศวิทยา


เนืองนิจ

เนืองนิตย์


โน๊ต

โน้ต

อักษรต่ำ ไม่ใส่ไม้ตรี


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

บันทัด

บรรทัด


บันทุก

บรรทุก


บันลุ

บรรลุ


บันเลง

บรรเลง


บะหรั่นดี

บรั่นดี


บล็อค

บล็อก


บ่วงบาศก์, บ่วงบาต, บ่วงบาท

บ่วงบาศ


บรเพ็ด

บอระเพ็ด


บังสกุล

บังสุกุล


บังเอิน

บังเอิญ


บัญญัติไตรยางค์

บัญญัติไตรยางศ์

เหมือน ไตรยางศ์

บัตรสนเท่

บัตรสนเท่ห์


บรรดาล

บันดาล


บรรได

บันได


บรรเทิง

บันเทิง


บรรลือ

บันลือ


บางลำภู

บางลำพู


บาททะยัก, บาดทยัก

บาดทะยัก


บาต

บาตร

เครื่องใช้อย่างหนึ่งของพระสงฆ์

บาทบงส์

บาทบงสุ์ อ่านว่า บาด-ทะ-บง


บาดหลวง

บาทหลวง


บำเน็จ

บำเหน็จ


บิณฑบาตร, บิณฑบาท

บิณฑบาต


บิดพริ้ว

บิดพลิ้ว


บุคล

บุคคล


บุคคลากร

บุคลากร


บุคคลิกภาพ

บุคลิกภาพ


บุปผาชาติ

บุปผชาติ


บุษราคำ

บุษราคัม


บูรณะปฏิสังขรณ์

บูรณปฏิสังขรณ์

คำสมาส

เบญจเพศ

เบญจเพส

เพส มาจากคำว่า วีสะ=20 เบญจ =5, เบญจเพส = 25

เบ็นซิน, เบนซิล

เบนซิน


เบรค

เบรก

ดู หลักการทับศัพท์


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ปฏิกริยา

ปฏิกิริยา


ประติทิน

ปฏิทิน


ประติพัทธ์

ปฏิพัทธ์


ปฏิสังขร

ปฏิสังขรณ์


ปฐมนิเทศน์

ปฐมนิเทศ


ปนิธาน

ปณิธาน

(กริยา) ตั้งใจไว้

ปรณนิบัติ

ปรนนิบัติ


ปรมณู

ปรมาณู

ปรม + อณู

ปองดอง

ปรองดอง


ประกายพฤกษ์

ประกายพรึก


ประกาษิต

ประกาศิต


ประจันบาน, ประจันบาล, ประจัญบาล

ประจัญบาน


ประจัญหน้า

ประจันหน้า


ประจัญห้อง

ประจันห้อง


ประจำการณ์

ประจำการ


ประนต

ประณต

(กริยา) น้อมไหว้

ประนม

ประณม

(อาการนาม) การน้อมไหว้

ประนาม

ประณาม


ประนิธาน

ประณิธาน

(อาการนาม) การตั้งความปรารถนา

ปราณีต

ประณีต


ประดิษฐ์ประดอย

ประดิดประดอย


ประณีประณอม

ประนีประนอม


ประเมิณ

ประเมิน

มักสับสนกับ "ประมาณ"

ประสพการณ์

ประสบการณ์


ประสูต, ประสูตร

ประสูติ


ประสูติกาล

ประสูติการ

การคลอด

ประสูติการ

ประสูติกาล

เวลาที่คลอด

ปะหลาด, ปลาด

ประหลาด


ประหัดประหาร, ประหัตถ์ประหาร

ประหัตประหาร


ปรำปรา, ปะรำปะรา

ปรัมปรา

อ่านว่า ปะ-รำ-ปะ-รา

ปราณี

ปรานี

ปราณี = ผู้มีชีวิต

ปราณีปราศัย

ปรานีปราศรัย


ปราถนา

ปรารถนา

อ่านว่า "ปราด-ถะ-หนา"

ปล้นสดมภ์

ปล้นสะดม


ปวารนา

ปวารณา


ปแล่ม, แปล่ม

ปะแล่ม


ปักษิณ

ปักษิน


ปาฏิหาร, ปาฏิหารย์

ปาฏิหาริย์


ปิคนิค

ปิกนิก

คำทับศัพท์

ปุโลหิต

ปุโรหิต


เปอร์เซนต์

เปอร์เซ็นต์

คำทับศัพท์

เป๋อเล๋อ

เป๋อเหลอ

อักษรต่ำ ไม่ใช้วรรณยุกต์จัตวา


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ผะดุง

ผดุง


ผรุสวาส

ผรุสวาท


ผลลัพท์

ผลลัพธ์


ผัดเปลี่ยน

ผลัดเปลี่ยน


ผัดผ้า

ผลัดผ้า


ผัดเวร

ผลัดเวร


ผลานิสงฆ์

ผลานิสงส์


ผะอบ

ผอบ


ผลัดผ่อน

ผัดผ่อน


ผลัดวันประกันพรุ่ง

ผัดวันประกันพรุ่ง


ผลัดหนี้

ผัดหนี้


ผาสุข

ผาสุก


ผีซ้ำด้ามพลอย

ผีซ้ำด้ำพลอย

ด้ำ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ผีเรือน

ผลุดลุกผลุดนั่ง

ผุดลุกผุดนั่ง


ผูกพันธ์

ผูกพัน


ผู้เยา

ผู้เยาว์


เผอไผ

เผลอไผล


เผลอเรอ

เผอเรอ


ผเอิญ, ผะเอิญ

เผอิญ


เผ่าพัน

เผ่าพันธุ์


แผ่ส้าน, แผ่ซ้าน

แผ่ซ่าน


แผนการณ์

แผนการ


แผงฤทธิ์

แผลงฤทธิ์


ผไท, ผะไท

ไผทอักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ฝรั่งเศษ

ฝรั่งเศส


ฝักใฝ่, ฝักไฝ่

ฝักฝ่าย

พวก, ข้าง

ฝักฝ่าย, ฝักไฝ่

ฝักใฝ่

เอาใจใส่, ผูกพัน

ฝากครร

ฝากครรภ์


ฝีดาด

ฝีดาษ

ไข้ทรพิษ

ฝึกปือ, ฝึกปลือ

ฝึกปรือ


ใฝ

ไฝ

ไม่อยู่ในกลุ่มคำที่เขียนด้วยไม้ม้วน


อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

พงพันธุ์, พงษ์พันธุ์

พงศ์พันธุ์


พะยัก

พยัก


พะยักพะเยิด, พยักเพยิด

พยักพเยิด


พยัฆ, พะยัคฆ์

พยัคฆ์

เสือ

พะยาน

พยาน


พญาบาท, พยาบาตร

พยาบาท


พะยุง

พยุง


พะเยีย, เพยีย

พเยีย

พวงดอกไม้

พรมจรรย์

พรหมจรรย์


พรรณา

พรรณนา

อ่านว่า พัน-นะ-นา

พราห์มณ์, พรามณ์

พราหมณ์

อ่านว่า พราม

พร่ำพรอด

พร่ำพลอด


พลกำลัง

พละกำลัง


พลาสติค

พลาสติก


พหูสูตร

พหูสูต


พแนง, แพนง

พะแนง


พยอม

พะยอม

ชื่อต้นไม้ มีดอกสีขาว

พวักพวน

พะวักพะวน


พังทะลาย

พังทลาย


พันธุ์ทาง

พันทาง

ลูกผสมต่างสายพันธุ์

พัสดี

พัศดี


พัศดุ

พัสดุ


พากษ์ (หนัง)

พากย์ (หนัง)


พานิชย์

พาณิชย์


พาหุรัต, พาหุรัตน์

พาหุรัด


พิณภาทย์

พิณพาทย์


พิบูลย์

พิบูล


พิราป

พิราบ

นกชนิดหนึ่ง

พิราป

พิลาป

คร่ำครวญ, ร้องไห้

พิสวง

พิศวง


พิสวาส

พิศวาส


พิศดาร

พิสดาร


พิศมัย

พิสมัย


พึมพัมพึมพำ

พึมพำ


พุดตาล

พุดตาน

ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

พุทธชาติ

พุทธชาด

ดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ภู่กัน

พู่กัน


ภู่ระหง

พู่ระหง


เพชรฆาต, เพ็ชรฆาต

เพชฌฆาต


เพ็ชร

เพชร


เพริดพริ้ง

เพริศพริ้ง


เพิ่มพูล

เพิ่มพูน


เพรียบพร้อม

เพียบพร้อม


แพทย์ศาสตร์

แพทยศาสตร์


โพชงค์

โพชฌงค์


โพธิ์ทะเล

โพทะเล


โพนทนา

โพทะเล


โพนทนา

โพนทะนา


ไพทูรย์

ไพฑูรย์อักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ฟรีบา

ฟรีบาร์


ฟังก์ชั่น

ฟังก์ชัน

ไม่มีไม้เอก

ฝั้น

ฟั่น


ฟาธอม, แฟทอม, แฟธอม

ฟาทอม

หน่วยวัดระยะทาง

ฟิลม์, ฟลิม์

ฟิล์ม


ฟิว

ฟิวส์


ฟุ้งส้าน

ฟุ้งซ่าน


ฟุทบอล

ฟุตบอล


ฟูลสแกป

ฟุลสแก๊ป

หน้ากระดาษที่มีเส้นบรรทัด

เฟิร์น

เฟิน


แฟชัน

แฟชั่น

มีไม้เอก

ไฟแชค, ไฟแช็ค

ไฟแช็กอักษร ""


คำที่มักเขียนผิด

คำที่เขียนถูก

หมายเหตุ

ภคิณี

ภคินี


พวังศ์

ภวังค์


พันธารักษ์

ภัณฑารักษ์


พากพูม

ภาคภูมิ


ภาคฑัณฑ์

ภาคทัณฑ์


พูมใจ

ภูมิใจ


ภูมลำเนา

ภูมิลำเนา


ภาพยนต์

ภาพยนตร์


ภาวะการณ์, ภาวะการ

ภาวการณ์


พุชงค์

ภุชงค์


ภูตผี

ภูติผี


เพตรา

เภตรา 

น้องๆ ชาวDek-D.Comที่ยังไม่ได้ดูคำที่เขียนผิดบ่อยๆ ก่อนหน้านี้

สามารถกดตามที่นี้ได้เลยจ๊ะ ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2

พี่ปัดหวังว่าตารางคำที่เขียนผิดบ่อยๆ ทั้ง 3 ชุดนี้

จะมีประโยชน์ต่อน้องๆ ชาวDek-D.Com

ในการนำไปปรับใช้กับการเขียนคำให้ถูกต้องนะจ๊ะ


พี่ปัดขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากth.wikipedia.org ค่ะ

 

ความคิดเห็น

8

จำนวนแชร์
4

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

8 ความคิดเห็น

 1. 24 ก.ย. 2551, 11:31 น.
  ผัดไทย   ผัดไท

  ลำใย     ลำไย
  #1
 2. 24 ก.ย. 2551, 13:42 น.

  อ่านจนปวดตาเลย

  #2
 3. 24 ก.ย. 2551, 15:20 น.
  นี่ถ้าให้เขียนตามคำบอก เราคงถูกเพียง10%อ่ะ
  #3
 4. 24 ก.ย. 2551, 18:05 น.
  อยากให้พี่ปัดช่วยค่ะ อยากรู้มานานแล้วว่า พัน-ทะ-สัน-ยา เขียน พันธสัญญา หรือว่า พันธะสัญญา กันแน่อ่ะคะ ^^" หาจากดิกแล้วไม่เจอ ขนาดเว็บ www.royin.go.th ยังไม่มี -"- หนูหมดปัญญาแ้ล้วค่ะ เลยต้องให้พี่ช่วย
  #4
 5. โห ดีมากๆ ชอบคุณมากเลยค่ะ
  เป็นประโยชน์มากๆเลย


  เขียนผิดเยอะเลยเรา = =;;
  #5
 6. Staff
  Columnist
  25 ก.ย. 2551, 15:34 น.
  มาตอบแล้วนะจ๊ะ สำหรับความคิดเห็นที่ 1 คำที่ถูกต้องเป็น ลำไย , ผัดไทย ส่วนความคิดเห็นที่ 4 คำที่ถูกต้องเป็น พันธสัญญา นะจ๊ะ
  #6
 7. 26 ก.ย. 2551, 18:51 น.
  ทำไม ภูติผี มีสระอิตรงตอเต่า หนังสือเรียนภาษาไทยยังไม่มีเลย งงนะ จนปัญญาสุดๆๆ ภูติผี ผีสางเทวดา
  #7
 8. 14 พ.ย. 2551, 14:34 น.
  ขอบคุณค่า ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เขียนนิยายแล้วผิดตลอดเลย ขี้เกียจเปิดพจนานุกรมด้วย อิอิ
  #8

แสดงความคิดเห็น

ถึงพี่จะน้ำเน่า แต่ก็เห็นเงาจันทร์นะจ๊ะ, พระจันทร์ดวงไหนหว่า? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .