ปรับสีเว็บเป็นปกติ
ความคิดเห็น

148

จำนวนแชร์
57


          สวัสดีครับ.. ได้ฤกษ์แล้ว เว็บเด็กดีของรวบรวม "รับตรง-โควตา หลังแอดมิชชั่น 56" เพื่อเป็นทางเลือกให้กับน้องๆ ที่พลาดหลังในรอบแอดมิชชั่นกลางประจำปี 2556 ปีนี้เว็บเด็กดีรวมรวมมาหมดทั้ง ม.รัฐบาล ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จะมีคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยอะไรบ้างที่เปิดรับ ไปติดตามกันเลยครับ


รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)  อัพเดท 1 

สถาบัน คณะ รับ หมดเขต รายละเอียด
ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 165 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 30 ที่นั่ง 3 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหาสารคาม คณะบัญชีและการจัดการ (ภาคปกติ) 600 ที่นั่ง 7 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน บริหารธุรกิจ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 8 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เอกภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 8 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ส.พระจอมฯ ลาดกระบัง วิศวกรรมขนส่งทางราง 40 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน การจัดการโรงแรม/ท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ) 80 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ 210 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ สาขาเอเชียศึกษา 200 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ ศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจ 210 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 80 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร (ภาคพิเศษ) 55 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เชียงใหม่ ทุกคณะ (ภาคพิเศษ) 385 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.พะเยา ภูมิศาสตร์สารสนเทศ 60 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ ศรีราชา วิศวกรรมศาสตร์ 45 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 40 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 50 ที่นั่ง 11 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 120 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ การวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) 100 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร 30 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหิดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 50 ที่นั่ง 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เกษตรฯ กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา รับตรงทุกคณะ (ภาคปกติ-ภาคพิเศษ) 970 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เชียงใหม่ วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 15 ทีนั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.พระจอมฯ พระนครเหนือ ทุกคณะ (โครงการสมทบพิเศษ) 535 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
จุฬาฯ วิศวกรรมนาโน (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
จุฬาฯ วิทยาศาสตร์ เคมีประยุกต์ (นานาชาติ) 30 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์การจัดการ (ตรีควบโท) 30 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สงขลานครินทร์ วิเทศศึกษา (5 สาขาวิชา) 100 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ (ระบบพิเศษ) 325 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.วลัยลักษณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 50 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานี สารสนเทศ-การจัดการ-บัญชี 150 ทีนั่ง 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธรรมศาสตร์ อินเดียศึกษา 80 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา ทุกคณะ (ภาคพิเศษ) 900 ที่นั่ง 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
 ม.เกษตรศาสตร์             เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   100 ที่นั่ง  22 พ.ค.56  คลิกที่นี่
ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีบรรจุและวัสดุ             40 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อัสสัมชัญ รับเพิ่มบางคณะ 40 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น คณะเทคโนโลยี (4 สาขา) 20 ที่นั่ง 28 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สงขลานครินทร์ ศิลปกรรมศาสตร์,พาณิชย์และการบัญชีฯ,สถาปัตยฯ 545 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา สหเวชศาสตร์ 60 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 155 ที่นั่ง 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ส.เทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 100 ที่นั่ง 31 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ทุกคณะ 200 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
มรภ.รำไพพรรณี ทุกคณะ 1,494 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่

รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)


  อัพเดท 2  

สถาบัน คณะ รับ หมดเขต รายละเอียด
ม.ราชมงคลกรุงเทพ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ 40 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพ ทุกสาขา (วิทยาลัยนานาชาติ) 100 ที่นั่ง 21 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลกรุงเทพ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 30 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 122 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ 40 ที่นั่ง 7 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 70 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 1,465 ที่นั่ง 14 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 22 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลบางพระ รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 745 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏพระนคร รับตรงรอบ 2 ทุกคณะ 560 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับ 5 คณะ 800 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ 6 คณะ 32 สาขาวิชา 540 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับ 8 คณะ 45 สาขาวิชา - 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ เปิดรับ 4 คณะ 60 สาขาวิชา 1,711 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับ 9 คณะ 1,479 ที่นั่ง 17 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.กรุงเทพ เปิดรับ 45 หลักสูตร 1,580 ที่นั่ง 5 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
ม.หอการค้าไทย เปิดรับ 8 คณะ 3,765 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ศรีปทุม เปิดรับ 9 คณะ 385 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับ 13 คณะ 39 สาขาวิชา 800 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.รังสิต เปิดรับ 27 คณะ 2,840 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.หัวเฉียวเฉลิมฯ ทุกคณะ 2,320 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.เทคโนโลยีมหานคร ทุกคณะ 240 ที่นั่ง 23 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.รามคำแหง ทุกคณะ - 13 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด 3 คณะ 1,720 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย คณะบริหารธุรกิจ 200 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 400 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.ราชมงคลศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 9 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์ 120 ที่นั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา บริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) 200 ทีนั่ง 20 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชีวอนามัยและความปลอดภัย 40 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ 80 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาธารณสุขศาสตร์ 30 ที่นั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 160 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
สวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ที่นั่ง 16 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.บูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 100 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช ทุกคณะ - 20 มิ.ย.56 คลิกที่นี่
ส.เทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 600 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นครพนม รับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ 1,498 ที่นั่ง 31 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับตรง (รอบ 2) ทุกคณะ 809 ทีนั่ง 10 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลราชธานี บริหารธุรกิจ/การตลาด 50 ที่นั่ง 15 พ.ค.56 คลิกที่นี่
ม.อุบลฯ (มุกดาหาร) บัญชี/การจัดการ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 900 ที่นั่ง 19 พ.ค.56 คลิกที่นี่


.            เอาล่ะครับ ทั้งหมดนี้คือข้อมูลรับตรงที่พี่ๆ ทีมงานเว็บเด็กดีรวบรวมมาให้นะครับ ซึ่งจริงๆ แล้ว.. ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น และเหลืออีกเยอะมากกก หากน้องสนใจอยากเข้าคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน ให้เปิดเว็บไซต์ของคณะนั้นๆ ได้เลยครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ ในการเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ พี่ๆ ทีมงานเด็กดีทุกคนหวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะคร้าบ สู้ๆ อย่าลืมแชร์บทความนี้ให้เพื่อนๆ ที่ต้องการด้วยนะ ติดไปพร้อมกัน สู้ๆ

            เข้าใช้ "โปรแกรมค้นหารับตรง 56" คลิกที่นี่

            ติดตามแนะกันให้ติดชัวร์ ตอนต่างๆ คลิกที่นี่

รวมรับตรงหลังแอดมิชชั่น 56 (มากกว่า 6 พันที่นั่ง)

 

ใครเล่นทวิตเตอร์มา Follow ตามข่าวรับตรงแอดมิชชั่นจากพี่ได้นะ @lataedekd


ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ความคิดเห็น

148

จำนวนแชร์
57

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

148 ความคิดเห็น

 1. #1 อิอิอิ
  3 พ.ค. 2556, 15:08 น.
  วิศวะ นาโน ตามพี่สนไปดีก่า 5555555
  #1
 2. 3 พ.ค. 2556, 15:11 น.
  ว้าวววววว แต่ขอให้ติดแอดเลยแล้วกันน่ะ
  #2
 3. #3 Fildfai
  3 พ.ค. 2556, 15:13 น.
  เย่ๆ โล่งใจมากขึ้นเยอะ ขอให้เด็กแอดมีที่เรียนทุกคน 
  #3
 4. #4 fernn
  3 พ.ค. 2556, 15:44 น.
  ม.เกษตรศาสตร์ จิตวิทยา (ภาคพิเศษ) 120 ที่นั่ง 12 พ.ค.56 เปิดดูไม่ได้ค่ะ
  #4
 5. Staff
  @คอมเม้นที่ 4 พี่แก้ให้แล้วครับผม ขอบคุณที่แจ้งเข้ามาคร้าบ
  #5
 6. #6 pada
  3 พ.ค. 2556, 16:22 น.
  พี่ลาเต้ ค๊าบ.. ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 80 ที่นั่ง 22 พ.ค.56

  หมดเขตแล้วหรอค๊าาบ พ๋มเค้าไปดูไป Wep.. แล้วอ่ะค๊าาบ
  #6
 7. Staff
  @คอมเม้นที่ 6 ยังไม่หมดนะ

  ลิ้งค์นี่ไงๆ http://www.rmutr.ac.th/images/stories/word_dile/rmutr_en_1-5-56-3.doc
  #7
 8. #8 fernn
  3 พ.ค. 2556, 16:31 น.
  ขอบคุณค่ะพี่ลาเต้
  #8
 9. #9 ไพจิตร
  3 พ.ค. 2556, 16:48 น.
  ขอบคุณมากพี่ลาเต้ ....
  #9
 10. 3 พ.ค. 2556, 17:04 น.
  โชคดีจังเลยที่เอาม.รามคำแหงกับม.สุโขทัยธรรมาธิราชมาลงเป็นทางเลือกที่  2  ด้วย
  #10
 11. #11 เฮ้อ
  3 พ.ค. 2556, 17:09 น.
  อันนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดใช่ป่ะคะ ใช้คะแนนอะไรอ่ะคะ!?
  #11
 12. #12 เฮ้อ
  3 พ.ค. 2556, 17:10 น.
  อันนี้ไม่ตัดสิทธิ์แอดใช่ป่ะคะ ใช้คะแนนอะไรอ่ะคะ!?
  #12
 13. #13 สวดยอดดดด
  3 พ.ค. 2556, 18:14 น.
  เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุรมาก กำลังเคลียดพอดีเลย
  #13
 14. 3 พ.ค. 2556, 18:20 น.
  คห. 11 12 อ่านชื่อกระทู้ดีๆนะครับ 
  "หลังแอด" ครับ 
  #14
 15. #15 แอปเปิ้ล
  3 พ.ค. 2556, 18:21 น.
  ถ้าโดนตัดสิทธิ์แอดมิชชันแล้วจะสมัครได้อีกมั้ยคะ
  #15
 16. 3 พ.ค. 2556, 19:13 น.
  เยี่ยมม แต่ยังไงก็ขอให้ติดแอดเหอะ
  #16
 17. 3 พ.ค. 2556, 19:53 น.
  ขอบคุณพี่ลาเต้มากๆเลยค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอยู่บ่อยๆ ช่วยคนที่หมดหวังจากแอ๊ดได้เยอะเลย รักพี่ลาเต้จุงเบยยยยย > #17
 18. #18 feemtaiiroop
  3 พ.ค. 2556, 22:28 น.
  มช. เปิดรับสมัครแค่ 4 คณะนะครับ ไม่ใช่ทุกคณะ
  #18
 19. 4 พ.ค. 2556, 08:59 น.
  พี่ลาเต้ค่ะ รอบหลังประกาศ ผล แอด นี้ ยังมีม. ไหนเปิดรับสมัคร พยาบาลไหมค่ะ (( เอกชนก้ได้)))
  #19
 20. 4 พ.ค. 2556, 13:41 น.
  เอแบคไม่มีรอบหลังแอดหรอคะ
  #20
 21. #21 sone soshi
  4 พ.ค. 2556, 14:20 น.
  http://fms.ssru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=585:-2556-&catid=38:2011-05-15-14-53-33&Itemid=63

  สมัครตรงไหนอ่ะคะ หาไม่เจออ่ะค่ะ

  ใครเจอช่วยหน่อยนะคะ

  ขอบคุณคะ
  #21
 22. #22 sone soshi
  4 พ.ค. 2556, 14:21 น.
  ขออภัยที่ตั้งอีกอันนะคะ

  ของสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์ ภาคพิเศษอ่ะคะ

  หาลิ้งเข้าไปสมัครไม่ได้

  เขาไปแล้วไม่เจอ

  ใครเจอช่วยหน่อยนะคะ

  ขอบคุณค่ะ
  #22
 23. ขอบคุณมากเลยค่า
  #23
 24. 4 พ.ค. 2556, 17:36 น.
  ขอบคุณมาก ขั้บ :))
  #24
 25. 5 พ.ค. 2556, 18:01 น.
  เราสมัครไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินนน รอประกาศผลแอดก่อนถ้าไม่ได้หรือหลุดค่อยไปจ่าย

  แบบนี้กันพลาดดดดด 
  #25
 26. 5 พ.ค. 2556, 19:30 น.
  สมัครไว้ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน รอผลแอด เป็นการไม่เสี่ยง และไม่ตัดสิทธิ์คนอื่นๆ ที่เค้าไม่มีที่เรียนด้วย
  #26
 27. #27 seasea
  5 พ.ค. 2556, 21:13 น.
  บางคณะที่เขียนว่า สมัครด้วยตนเอง นั้่นหมายถึงว่าเราต้องไปสมัครเลยหรือเปล่าคะ คือยื่นหรือสมัครทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้หรอคะ รบกวนหน่อยนะคะ
  #27
 28. #28 ccomics
  6 พ.ค. 2556, 15:59 น.
  คือ อยากสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราติดแอดเศรษฐศาสตร์ภาคพิ มช. แล้วเราสมัครรับตรงหลังแอดบริหารภาคพิ ของ มช. จะโดนตัดสิทธิ์ไหมค่ะ เพราะอยากเรียนบริหารมากกว่าอ่าค่ะ
  #28
 29. #29 ก้อย
  6 พ.ค. 2556, 21:03 น.
  พี่ลาเต้คะ คณะวนศาตร์ มี่เปิดรับตรงหลังแอดไหมคะ่
  #29
 30. #30 koy
  7 พ.ค. 2556, 05:31 น.
  ขอโทดนะคะ คือเรางงๆอ่ะค่ะ รับตรงหลังแอดมิดชั้นกลาง แปลว่าคือถ้าประกาศผลวันที่9แล้วเราไม่ติด คือสามารถไปสมัครมหาลัยพวกนี้ได้ใช่มั้นยคะ แต่บางที่หมดเขตไปก่อนแล้ว มันจะรับตรงหลังแอดมิดชั่นยังไงอ่ะคะ ขอโทดนะคือเรางงจริงๆอ่ะ  เรามองสายศิลป์ไว้ แลวไปอ่านเอเชียศึกษาของ ศิลปากร มันหมดเขตวันที่10 แล้วประกาศผลวันที่9 มันจะทันมั้ยอ่ะจ้ะเพืิ่อนๆ ยังไงช่วยเราทีนะ เราสงสัยจริงๆอ่าจ้ะ ขอบคุนล่้วงหน้านะคะ
  #30
 31. #31 122
  7 พ.ค. 2556, 11:58 น.
  1 มหาลัย สมัครได้ 1 คณะ หรือว่าเท่าไรก็ได้ครับ
  #31
 32. #32 อิอิ
  7 พ.ค. 2556, 12:30 น.
  มนุษ เอกอิ้ง ภาคพิเศษ เกษตร กำแพงแสน ในระเบียบการบอกว่าหมดเขต 10 พ.ค. ในนี้บอก 8 พ.ค. สรุปอันไหนอ่าคะ
  #32
 33. 7 พ.ค. 2556, 15:07 น.
  (ภาคพิเศษ) ทั้งนั้น
  #33
 34. #34 game
  8 พ.ค. 2556, 04:04 น.
  พี่ครับผมลงรอบแอดไปผมโดนสละสิทธิ์เพราะผมได้รอบปกติแล้ว แต่ผมไม่ชอบพี่ทำให้ผมมีกำลังใจที่จะสู้ต่อมากเลยครับ ขอบคุณครับพี่
  #34
 35. #35 game
  8 พ.ค. 2556, 10:04 น.
  ท่าอยากจะสมัครเรียนใหม่ เราต้องสละสิทธิ์รอบปกติที่สอบได้ก่อนใหม่ครับเหมือนรอบแอดมิชชั่นนะครับ โดนรอบแอดไปแล้วรอบนึงไม่อยากเสียไจเป็นครั้งที่2
  #35
 36. 8 พ.ค. 2556, 14:52 น.
  พ่อกับแม่ไม่ให้เรียนรามเพราะไกลบ้าน
  #36
 37. แอดไม่ติดT^T...///เดินตรงไปที่ระเบียงห้อง+ชะโงกหน้าลงไป
  #37
 38. 9 พ.ค. 2556, 18:53 น.
  เอเชียศึกษา ศิลปากร ค่าเทอมคร่าวๆเท่าไหร่ทราบมั้ยคะ
  #38
 39. #39 แนน
  9 พ.ค. 2556, 19:10 น.
  แอดไม่ติดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  #39
 40. 9 พ.ค. 2556, 19:32 น.
  แอดติดแล้ว แต่ถ้าไปสมัครจะตัดสิทธิ์มั๊ยคะ
  #40
 41. #41 yok jubu
  9 พ.ค. 2556, 19:59 น.
  มมส ม.มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์ (ระบบพิเศษ) เข้าเว็ปไม่ได้อะครับ
  #41
 42. #42 team
  9 พ.ค. 2556, 20:06 น.
  คณะบริหาร ของ ม.เกษตรจะเปิดรับเพิ่มมั้ยค่ะ
  #42
 43. #43 อยากติด
  9 พ.ค. 2556, 21:20 น.
  แอดติดแล้ว แต่ถ้าไปสมัครจะตัดสิทธิ์ไหมครับ
  #43
 44. #44 อมรรัตน์
  9 พ.ค. 2556, 21:29 น.
  ม.เกษตรศาสตร์ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาคพิเศษ)เข้าไม่ได้ค่ะ
  #44
 45. #45 อยากร้องไห้
  9 พ.ค. 2556, 22:01 น.
  รอบหลังแอด เข้าจะรับหมดทุกคนไหมคะ เห็นสมัครเป็นร้อยเลย
  #45
 46. #46 อิ้
  9 พ.ค. 2556, 23:02 น.
  เกษตรรรรรรรรร
  #46
 47. #47 ืิทเก้ทเ้
  9 พ.ค. 2556, 23:14 น.
  สู้ๆๆน่ะค่ะพี่ๆทุกคนขอให้มีที่เรียนทุกคน นี้ไม่ใช่ปีของหนูแต่หนูก็ชอบติดตามข่าวสาร เพราะหนูกลัวเหมือนกันอีก2ปี ก็จะเข้ามหาลัยแล้ว สู้ๆๆๆกันน่ะ

  #47
 48. #48 Larteef
  9 พ.ค. 2556, 23:19 น.
  ราชมงคลพระนคร ศิลปศาสตร์ หมดเขตแล้ว Y_Y
  #48
 49. #49 เด็กเด็ก
  9 พ.ค. 2556, 23:23 น.
  กดเข้าไปดู ม.ราชภัฏวไลยอลงกร มันหมดเขตสมัครแล้วไม่ใช่หรอคะ แง่มๆ งงนิดนิด
  #49
 50. #50 Minicom
  9 พ.ค. 2556, 23:35 น.
  ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ เหมือนช่วยชีวิตเลย ตอนแรกน้ำตาตกเป็นลิตรๆ หลุดแอดทุกคณะ ตอนนี้โล่งแล้ว มีให้เลือกเยอะเลย ขอบคุณมากจริงๆค่ะ
  #50
 51. #51 ปุ้ย
  9 พ.ค. 2556, 23:37 น.
  แอดไม่ติด ช่วยด้วย
  #51
 52. #52 Mook895
  10 พ.ค. 2556, 00:15 น.
  ไม่ทราบว่าจะติดต่อยังไง แต่ช่วยเพิ้มด้วยน่ะค่ะ

  ม.วลัยลักษณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม เปิดรับอยู่เช่นกัน  http://entry.wu.ac.th/main.asp
  #52
 53. 10 พ.ค. 2556, 00:47 น.
  ถ้าแอดติดแล้วไปสอบจะเห็นแก่ตัวไปป่ะ แบบว่าแอดติดคณะที่แม่ไม่ปลื้มอ่ะ
  #53
 54. 10 พ.ค. 2556, 01:13 น.
  แต่ละอันเหมือนเอาไว้ฆ่าเด็ก ศิลป์ อื่นจริงๆ
  #54
 55. #55 mas
  10 พ.ค. 2556, 02:26 น.
  พี่ลาเต้ครับ พวกภาคพิ้่้เศษอะครับ เรียนไม่เหมือนภาคปกติหรอครับ เรียนเสาร์อาทิตป่าวครับ ใครก็ได้ช่วยตอบหน่อยนะครับ คือว่าผมแอดไม่ติดอ่ครับ เซงเบย
  #55
 56. 10 พ.ค. 2556, 02:39 น.
  ม.นเรศวรจะเปิดรอบหลังแอดมั้ยคะพี่ลาเต้ 
  #56
 57. #57 ขอให้สมหวังสักครั้ง
  10 พ.ค. 2556, 02:47 น.
  พี่ลาต้าคะ ม.พะเยา จะเปิดรอบหลังแอดฯเหมือนปีที่ผ่านๆมาไหมค่ะ

  ช่วยตอบหนูด้วยนะคะ คิดว่าสงสารหนูเถอะ หลุดทั้ง4อันดับ อยากจะฆ่าตัวตาย TT
  #57
 58. #58 เด็กม.6
  10 พ.ค. 2556, 06:57 น.
  อยากเรียนคณะที่อยากเรียนก็ไม่ได้เรียน แต่ต้องเรียนในคณะที่ไม่อยากเรียน เพราะกลัวแอดไม่ติดถ้าเลือกคณะที่อยากเรียน แค่แชร์ประสบการค่ะ
  #58
 59. 10 พ.ค. 2556, 07:15 น.
  เอเชียศึกษาสมัครวันนี้ยังทันนะครับแต่ต้องไวและตามเรื่องนิดนึง ค่าเทอมราวๆสองหมื่นแปด โทรติดตามเบอร์ที่ทางคณะเค้าให้ไว้บ่อยๆนะครับ เค้าเช็คให้ได้ มันจะยุ่งตรงส่งเอกสารนี่ละ
  #59
 60. 10 พ.ค. 2556, 07:42 น.
  ภาคพิเศษก็เรียนตอนบ่ายถึงสองทุ่ม
  #60
 61. #61 Fuse Fuse
  10 พ.ค. 2556, 08:00 น.
  สังคมศาสตร์ ม เกษตร เราต้องไปสอบข้อเขียน สอบสัมภาษที่ ม เลยใช่ป่ะคะ
  #61
 62. #62 Momojang
  10 พ.ค. 2556, 09:05 น.
  แอดติด... ติดไม่ได้เรียนเศร้าจุเยยยย
  #62
 63. #63 โอม
  10 พ.ค. 2556, 09:16 น.
  ผมแอดไม่ติดอ่า จะสมัครภูมิศาสตร์ ม.เกษตร ผมก็กรอกข้อมูลแล้วนะครับ แต่ไปขั้นตอนต่อไปไม่ได้อ่า มันหมดวันนี้ก็จริงแต่ บ่าย 3 โมงไม่ใช่อ่อ T_____________T
  #63
 64. #64 จริญญา
  10 พ.ค. 2556, 09:38 น.
  คือ งง มากค่ะ กับม.ศิลปากร ที่ให้แนบไฟล์เอกสารเข้าไปประกอบการสมัครอ่ะ

  คือเราต้องถ่ายเอกสาร เซ็นชื่อ แล้วสแกนลงคอม แล้วอัพโหลดลงในใบสมัครหรอคะ ??

  หรือยังไง กรุณาช่วยตอบหนูด้วย ด่วนเลย หมดเขตวันนี้แล้ว T^T

  #64
 65. #65 galuk
  10 พ.ค. 2556, 11:04 น.
  เฮ้อ เครียด แอดติด ตจว.แต่ที่บ้่านไม่ให้ไป อีกหลายปัจจัยด้วยล่ะ
  #65
 66. #66 namzz
  10 พ.ค. 2556, 11:53 น.
  ติดแอดแล้วแต่จะสมัครได้ไม๊ค่ะ
  #66
 67. #67 Musburger
  10 พ.ค. 2556, 12:20 น.
  ช่วยตอบทีนะครับ  1.ถ้าแอดติดแล้วแต่ไม่ใช่คณะที่เราอยากเรียน เราจะสมัครรอบนี้ได้ไหมครับ  2. สมมุติว่าเราสมัครคณะนึงของ ม.นั้นไปแล้ว จะสมัครอีกคณะของ ม.นั้นเพื่อป้องกันหลุดรอบนี้ได้ไหมครับ  #67
 68. #68 Nui
  10 พ.ค. 2556, 12:47 น.
  อยากทราบว่ารอบหลังแอด ของ ม.อ มีอีกไหมค่ะ อยากรู้จิงๆ ถ้าใครรู้บอกหน่อยน่ะค่ะ

  #68
 69. #69 Wwaoo
  10 พ.ค. 2556, 13:14 น.
  อยากรู้ว่ารอบแอด ม.รังสิตที่เปนมหาลัยเอกชน ถ้าแอดเข้าค่าเทอมจะเท่ากับสมัครเข้าไปเองเฉยๆหรือเปล่าครับ เพื่อนๆรู้มั้ยอ่า??
  #69
 70. #70 Eve
  10 พ.ค. 2556, 13:35 น.
  กรอกคะแนนแกทแพทในใบสมัครของภาคพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ ยังไงอ่ะ เพื่อนๆๆคนไหนรู้บ้าง ช่วยบอกหน่อยค่ะ
  #70
 71. #71 น้อง
  10 พ.ค. 2556, 14:04 น.
  พี่ๆครับถ้าขาดคะแนนแกต นี้ทางมหาลัยเขาจะว่าไงครับ รบกวนด้วยนะ
  #71
 72. #72 พี่แม่โจ้
  10 พ.ค. 2556, 15:03 น.
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับน้องๆ เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับ www.phrae.mju.ac.th ยังเหลืออีกหลายๆสาขาวิชานะครับ ลองๆเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามเว็บที่แจ้งไว้นะครับ ขอให้น้องๆทุกคนโชคดี
  #72
 73. #73 กัญญารัตน์
  10 พ.ค. 2556, 16:07 น.
  พี่ค่ะ ม.จันเกษม ยังเปิดรับอีไหมค่ะ
  #73
 74. #74 pazz
  10 พ.ค. 2556, 17:12 น.
  จะมีเปิดเพิ่ม นอกจากนี้ไหมคะ
  #74
 75. 10 พ.ค. 2556, 17:21 น.
  เราก็เป็นแบบไม่ติดอะไรเลยตกใจช็อกเหมือนกันนะแต่เราคิดว่าแบบยังไงก็ต้องสู้ต่ออะเราอาจจะเลือกพลาดไปบ้าง แต่เราก็ต้องหาที่เรียนต่อ เสียใจแต่ก็ต้องสู้ 
  #75
 76. #76 Jane Jane
  10 พ.ค. 2556, 17:28 น.
  บอกว่า เปิด รับ พอโท เข้า มอ ก้ อบอกว่า เต็ม....หมายความว่าไง งง อ่ะ
  #76
 77. #77 ทองเหม็น
  10 พ.ค. 2556, 18:56 น.
  แอดไม่ติด

  เอาไหม่ๆ

  สู้โว้ยย
  #77
 78. 10 พ.ค. 2556, 21:50 น.
  พี่คะ จิตวิทยาม. เกษตร โอนแล้วต้องส่งเอกสารไปหรือเปล่าคะ ม. บูรด้วยคะ รบกวนหน่อยนะคะ
  #78
 79. 11 พ.ค. 2556, 12:17 น.
  แม่โจ้ เชียงใหม่ จะเปิดรับตรงหลังแอดมิชชั่นไหมคะ ???
  #79
 80. #80 กิกิ
  11 พ.ค. 2556, 15:22 น.
  สวนสุนัน ตอนเข้าไปดู มี ศึกษาประถมวัย ตอนกดเลือกคณะไม่มีค่ะ
  #80
 81. #81 ช่วยด้วย
  11 พ.ค. 2556, 15:33 น.
  แอดติดค่ะ เเต่มันไกลมากๆไท่สะดวกจริงๆจะสมัครได้ใช่ป่าว
  #81
 82. #82 สุกฤต
  11 พ.ค. 2556, 20:03 น.
  ถ้าหมดอันนี้แล้ว จะมีคณะไหนนอกจากนี้เปิดอีกไหมครับ
  #82
 83. #83 prwalailak
  11 พ.ค. 2556, 22:25 น.
  ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับตรง ถึง 20 พ.ค.56

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษา ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ใน 5 สำนักวิชา ดังนี้

  1. สำนักวิชาการจัดการ

  - บัญชี

  - บริหารธุรกิจ

  - อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  - เศรษฐศาสตร์

  2. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

  - นิเทศศาสตร์

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

  - การจัดการสารสนเทศดิจิทัล

  - เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

  - วิศวกรรมซอฟต์แวร์

  3. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  - เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)

  - เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)

  - เกษตรศาสตร์ (ประมง)

  - อุตสาหกรรมการเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร)

  4. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

  - วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ

  - วิศวกรรมโยธา

  - วิศวกรรมไฟฟ้า

  - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  - วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้)

  - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

  - เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

  5. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  - สถาปัตยกรรมศาสตร์

  - ออกแบบอุตสาหกรรม  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ โทร.088-7613868
  #83
 84. #84 kondee
  12 พ.ค. 2556, 01:04 น.
  ขอบคุณที่ทำอันนี้ขึ้นมาค่ะพี่ลาเต้และเว็บไซด์เด็กดี ซึ้งใจจริงๆ มันคืออนาคตของพวกหนู ขอบคุณค่ะ
  #84
 85. 12 พ.ค. 2556, 12:34 น.
  ตกลง ม.หัวเฉียวปิดรับสมัครหรือยังค่ะ 
  #85
 86. #86 เด็กแอด 56
  12 พ.ค. 2556, 13:10 น.
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  ไม่มีรับตรงหลัง Admission หรอคะ

  หนูอยากเรียนที่นี่มากค่ะ คือตอนแอดหนูเลือกไว้อันดับ 2 อยากเปลี่ยนเป็นอันดับ 1 ใจจะขาด

  แต่เปลี่ยนอันดับไม่ทันเพราะหมดเขตก่อนน่ะค่ะ ตอนนี้หนูติดอันดับ 1 แต่เสียใจมากกกกกกกก เพราะใจจริงอยากได้อันดับ 2 ที่เลือก มทส. ค่ะ
  #86
 87. #87 hott
  12 พ.ค. 2556, 18:01 น.
  มข.สมัครไว้แต่จะมาปริ้น รหัสผ่าน ไม่เห็นมีเลยครึับ
  #87
 88. #88 chaphinya
  12 พ.ค. 2556, 19:16 น.
  สวนสุนันทา บริหารธุรกิจ (ภาคสมทบ) 200 ทีนั่ง 20 พ.ค.56

  ต้องสมัครในเว็บหรือที่มหาลัยอะค้ะ ?
  #88
 89. #89 gaara
  12 พ.ค. 2556, 19:27 น.
  ถ้าติดรอบแอดมิชชั่นแล้ว แต่ไม่พอใจ จะสามารถสมัครรับตรงหลังแอดได้มั๊ย จะมีปัญหาหรือป่าว
  #89
 90. #90 sasithorn
  12 พ.ค. 2556, 20:13 น.
  มน รับเด็กที่ไม่มีที่เรียนไหม ค่ะ

  #90
 91. #91 dady
  13 พ.ค. 2556, 07:30 น.
  อยาจะถาม พี่ ว่า ทำไม ส่งเอกสารการชำระเงิน ไปที่ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่ได้ คะ ทำตั้งแต่วันที่จ่ายตังค์ แล้ว (วันที่11) จนถึงวันนี้ ก็ทำไม่ได้
  #91
 92. #92 แบงค์
  13 พ.ค. 2556, 09:10 น.
  ดูการชำระเงินของม.เกษตร ยังไงคับ มันไม่ขึ้นให้เลยคับ สถานะการชำระเงินTT
  #92
 93. #93 Haha
  13 พ.ค. 2556, 09:43 น.
  คิดว่าแอดติดละอย่าสมัครเลยรับตรงเหมือนแย่งที่คนอื่นที่มีโอกาส
  #93
 94. #94 ชนิกานดา
  13 พ.ค. 2556, 12:12 น.
  รอบหลังแอทม.เอแบคเปิดรับถึงเมื่อไหร่คะ
  #94
 95. #95 ชนิกานดา
  13 พ.ค. 2556, 12:21 น.
  พีีคะเด็กสายศิลป์หาที่เรียนยากจังค่ะเศร้ามากค่ะ
  #95
 96. #96 ๅ/-ภถ
  13 พ.ค. 2556, 14:51 น.
  รับตรง คณะต่างๆ รอบหลังแอดมิชชั่น ม.นเรศวร ปีการศึกษา 2556 มีรับสมัครหรือป่าวค่ะ
  #96
 97. คือว่าไม่มีพยาบาลภาคปกติเลยเหรอครับ?  
  แล้วก็ ม.นเรศวรปีนี้ไม่เปิดรับรอบหลังแอดหรอครับ?
  #97
 98. 14 พ.ค. 2556, 09:08 น.
  ขอบคุณค้าาา
  #98
 99. #99 itbuusk
  14 พ.ค. 2556, 09:46 น.
  รับตรงเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (วข.สระแก้ว) ใช้เพียง GPA + สัมภาษณ์ หลักสูตรผ่านการรับรอง TQF จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องรับสมัตรนิสิตใหม่ ด่วน!!! ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  หลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ มีการส่งออกไปสหกิจศึกษา ในบริษัทที่พัฒนาซอต์ฟแวร์ชั้นนำของไทย รุ่นพี่เก่าๆ เมื่อได้ไปสหกิจแล้วบริษัทมักจะรับเข้าทำงานต่อ เนื่องจากตรงตามความต้องการของบริษัท มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย
  #99
 100. #100 mama
  14 พ.ค. 2556, 11:08 น.
  มหาวิทยาลัยสยามมีเปิดหลังแอดมั๊ยคะ
  #100
 101. อ่านความคิดเห็นหน้า 2

แสดงความคิดเห็น

อ่านปากของฉันนะ.. ว่า "ตัวเอ", ตัวเอในภาษาอังกฤษคือตัวไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .