Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการ ประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ฟรี

ตั้งกระทู้ใหม่
ตั้งกระทู้ใหม่

“โลจิสติกส์ สวนสุนันทา” ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้พิการประเภทบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) สำหรับนักศึกษาพิการฟรี
 
คุณสมบัติ 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกศน. หรือเทียบเท่า (จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง) และต้องไม่เคยสำเร็จการศึกษาหรือศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการจากสถาบันการศึกษาใด ๆ มาก่อน
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 มิถุนายน 2566
 
สมัครเลย !! https://docs.google.com/…/1FAIpQLScGbOgx6Nignx…/viewform
 
 ระยะเวลาเรียน : 3 ปี หรือ 9 ภาคเรียน
 วันและเวลาเรียน : เรียนผ่าน Application ได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม.
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : นักศึกษาพิการเรียนฟรี
 
 เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3 สำเนา Transcript จำนวน 2 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4 รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป (เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่มีตราสัญลักษณ์ใด ๆ)
5 สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการหรือสมุดประจำตัวผู้พิการ (หน้าที่ระบุลักษณะความพิการและวันหมดอายุ) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 084-6969173 (ชลธิชา)
ที่มา  เพจเฟสบุ๊ค:สำนักข่าวการศึกษาไทย

แสดงความคิดเห็น