แบบทดสอบทายนิสัย No 1154999


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

(I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน-สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

 

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

 

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการตอบสนองของตน

 

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน 

คำเฉลย :

ISTJ ?-> ?The Duty Fulfiller ?"ผู้สำเร็จ"

- มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว

- ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้

- ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง

- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

 

ISTP ?-> ?The Mechanic ?"ช่างเครื่อง"

- เงียบ, ชอบผจญภัย และ กีฬา

- ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง

- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี

 

ISFJ ?-> ?The Nurturer ?"ผู้ดูแล"

- เงียบ, ใจดี, มีสติ

- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง

- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

 

ISFP ?-> ?The Artist ?"ศิลปิน"

- เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว

- ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ

- ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม

- เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

 

INFJ ?-> ?The Protector ?"ผู้ป้องกัน"

- ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง

- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

- เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว

- เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

 

INFP ?-> ?The Idealist ?"นักอุดมการณ์"

- เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์

- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

- ไม่ชอบการโต้แย้ง

- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

- มีความคิดสร้างสรรค์

 

INTJ ?-> ?The Scientist ?"นักวิทยาศาสตร์"

- ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร

- เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล

- ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป

- ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ

- บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

 

INTP ?-> ?The Thinker ?"นักคิด"

- ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผลและมีความสามารถสูง

- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ

- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

- เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

- มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

 

ESTP ?-> ?The Doer ?"ผู้กระทำ"

- เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

- รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

- เบื่อง่าย

 

ESTJ ?-> ?The Guardian ?"ผู้พิทักษ์"

- มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา

- มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ, ทำงานหนัก, เป็นผู้นำ

- ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข

- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

 

ESFP ?-> ?The Performer ?"ผู้แสดง"

- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี

- มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

- ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด

- รักสวยรักงาม

 

ESFJ ?-> ?The Caregiver ?"นักใส่ใจ"

- มีน้ำใจ, คนชอบ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ

- เก่งเรื่องคน, เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้

- ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

- รักสงบ และ ความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น

- อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

 

ENFP ?-> ?The Inspirer ?"ผู้มีแรงบันดาลใจ"

- มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น

- ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

- เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

 

ENFJ ?-> ?The Giver ?"ผู้ให้"

- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

- ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลาย ๆ อย่าง

- มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

 

ENTP ?-> ?The Visionary ?"ผู้มีวิสัยทัศน์"

- มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง

- ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

- ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว

- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

 

ENTJ ? -> ?The Executive ?"ผู้บริหาร"

- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้

- เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

- แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

- เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

ไง....แม่นม๊ะ ลองทำเองดูแล้วก็แม่นอยู่น่ะ(สำหรับตัวเองจ้า)

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 20:10 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

7 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  จิน
  จิน 58.136.56.50
  12 ก.ย. 51 03:07 น.
  แม่นเว้อ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  (เกือบ)ตรงเลยนะเนี่ย
  PS.  สิ่งที่เราคิดจะทำตอนนี้ อาจจะมีคนคิดเหมือนเราเป็นร้อยเป็นพัน คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำก่อน
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  Thinker ไม่ค่อยแต่มีส่วนจ้า
  PS.  Close your eyes and die in my arm
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  ddd
  10 ต.ค. 51 22:30 น.
  แม่นๆ....ดี
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ISFP ?-> ?The Artist ?"ศิลปิน"
  - เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว
  - ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
  - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
  - เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
  - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง 


  ตรงจริงเลย
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

   ศิลปินผู้ยิ่งหย่ายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย
  ตรงนะเนี่ย อิอิ
  ขอบคุนค๊าปป
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1154999
ชื่อกระทู้ : แบบทดสอบทายนิสัย

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: