ปรับสีเว็บเป็นปกติ

!!!!! วันสำคัญของไทยและของโลก !!!!! No 1348744


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

มกราคม

1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ (New Year's Day)

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันเด็กแห่งชาติ

8 ม.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

13 ม.ค. วันการบินแห่งชาติ

14 ม.ค. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

16 ม.ค. วันครูแห่งชาติ การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500

17 ม.ค. วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 ม.ค. วันโคนมแห่งชาติ

22 ม.ค. วันสถาปนาโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง(อพป.)แห่งชาติ

25 ม.ค. วันกองทัพไทย วันกองทัพบก วันสมเด็จพระนเรศวมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถี

27 ม.ค. วันยุวกาชาด

วันตรุษจีน วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีน ประมาณเดือน ม.ค. - ก.พ.

กุมภาพันธ์

2 ก.พ. วันนักประดิษฐ์

3 ก.พ. วันทหารผ่านศึก

10 ก.พ. วันอาสารักษาดินแดน

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตามปฏิทินสุริยคติ วันมาฆบูชา

วันกตัญญูแห่งชาติ ตรงกับวันมาฆบูชา เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยวัยรุ่นสาวมักจะเสียตัวในวันวาเลนไทน์หลายหน่วยงานจึงพยายามรณรงค์ให้วันมาฆบูชาเป็นวันแห่งความรัก (อันบริสุทธิ์) แทน

14 ก.พ. วันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์)

22 ก.พ. วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

24 ก.พ. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
             วันศิลปินแห่งชาติ
             วันปลอดควันพิษจากไฟป่า สมัยนายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2543

25 ก.พ. วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

26 ก.พ. วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคม

1 มี.ค. วันมิตรภาพโลก (National Friendship Day)

5 มี.ค. วันนักข่าว วันสื่อมวลชนแห่งชาติ

8 มี.ค. วันสตรีสากล (International Woman's Day)

13 มี.ค. วันช้างไทย

14 มี.ค. วันหยุดเขื่อนโลก (International Day for Action against Dam)

17 มี.ค. วันมวยไทย หรือ วันนักมวย

20 มี.ค. วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

21 มี.ค. วันสากลแห่งการยุติการแบ่งแยกเชื้อชาติ
              (The International Day for the Eliminaton of Racial Discrimination)

22 มี.ค. วันอนุรักษ์น้ำโลก (World for Water Day)

27 มี.ค. วันกองทัพอากาศ

31 มี.ค. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า(รัชกาลที่ 3)

เมษายน

1 เม.ย. วันออมสิน
            วันข้าราชการพลเรือน
            วันโกหกโลก (April's fool Day) วันที่อนุญาตให้โกหกต่อกันได้ โดยไม่ถือโกรธ

2 เม.ย. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
            วันอนุรักษ์มรดกไทย (Thai Heritage Day)

4 เม.ย. วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย

5 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี
             วันเช็งเม้ง วันกราบไหว้บรรพบรุษของชาวจีน

6 เม.ย. วันจักรี (Chakri Memorial Day)

7 เม.ย. วันอนามัยโลก (World Health Day)

ประเพณีวันสงกรานต์ (Songkran Festival Day) มีทั้งหมด 3 วัน

13 เม.ย. วันมหาสงกรานต์หรือวันต้น หมายถึง การที่ดวงอาทิตย์ก้าวขึ้นสู่ราษีเมษอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ผ่านการเข้าสู่ราศีอื่นๆแล้ว ครบ 12 เดือน


               วันผู้สูงอายุแห่งชาติ สมัย พลเอกเปรม พ.ศ. 2525
               วันประมงแห่งชาติ สมัย พลเอกเปรม พ.ศ. 2525

14 เม.ย. วันเนาหรือวันกลาง หมายถึง 
               การที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าอยู่ราศีเมษประจำที่เรียบร้อยแล้ว

               วันแห่งครอบครัว สมัย พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ. 2532 

15 เม.ย. วันเถลิงศกหรือวันสุดท้าย หมายถึง วันขึ้นศกหรือศักราชใหม่
              วันสังคมสงเคราะห์โลก (World Social Work Day)

22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก (Earth day)

24 เม.ย. วันเทศบาล สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พ.ศ. 2532

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

30 เม.ย. วันคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Safety Day)

พฤษภาคม

1 พ.ค. วันแรงงานแห่งชาติ วันกรรมกรสากล

5 พ.ค. วันฉ้ตรมงคล (Coronation Day)

6 พ.ค. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ

10 พ.ค. วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ (Work Safety Day)

15 พ.ค. วันครอบครัวสากล (International Day of Families)

ข้างขึ้นเดือน 6 
วันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (Royal Ploughing Ceremony Day)

ทางราชการกำหนดเป็นวันเกษตรกร 

วันพืชมงคลจะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่สำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม แล้วแต่ในแต่ละปี

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชา

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา สมัยพลเอกเปรม พ.ศ. 2528

21 พ.ค. วันวัฒนธรรมสากล 
              (World Day for Culture Diversity for Dialogue and Development)


31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

มิถุนายน

5 มิ.ย. วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

9 มิ.ย. วันอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

วันไหว้ครู เลือกเอาช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ๆ ประมาณสัปดาห์ที่ 3-4

21 มิ.ย. วันดำรงราชานุภาพ บิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย

24 มิ.ย. วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

26 มิ.ย. วันสุนทรภู่

26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse)

กรกฎาคม

1 ก.ค. วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
           วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

4 ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ

11 ก.ค. วันประชากรโลก (World Population Day)

13 ก.ค. วันคล้ายวันประสูติ
              พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันเข้าพรรษา (Budda Lent Day)

28 ก.ค. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

29 ก.ค. วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคม

1 ส.ค. วันสตรีไทย 
          
4 ส.ค.
วันสื่อสารแห่งชาติ

7 ส.ค. วันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย

12 ส.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
             วันแม่แห่งชาติ 

16 ส.ค. วันสันติภาพไทย ระลึกถึงการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2488

18 ส.ค.
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กันยายน

1 ก.ย. วันสืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคนสำคัญของไทย 

3 ก.ย. 
วันสารทจีน (Spirit Festival Day)
           วันเกิดโดเรมอน (พ.ศ. 2655)


6 ก.ย.
วันทรงดนตรี

8 ก.ย. วันการศึกษานอกโรงเรียน

15 ก.ย. วันศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่

16 ก.ย.
วันโอโซนโลก

19 ก.ย. วันพิพิธภัณฑ์ไทย

20 ก.ย.
วันเยาวชนแห่งชาติ
             วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ


24 ก.ย. วันมหิดล บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (พระบรมราชชนก รัชกาลที่ 9)

ตุลาคม

แรม 15 ค่ำ เดือน 10
วันสารทไทย

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันออกพรรษา (End of Budda Lent Day)

แรม 1 ค่ำ เดือน 11
วันเทโวโรหนะ หรือ วันพระเจ้าเปิดโลก

ขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 (9 วัน) เทศกาลกิจเจ (Chinese Veggie Festival)

1 ต.ค.
วันผู้สูงอายุสากล (International Day of Older Persons)

3 ต.ค.
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชฯ องค์ปัจจุบัน

4 ต.ค. วันสัตว์โลก (World Animals Day)

8 ต.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

13 ต.ค. วันตำรวจ

14 ต.ค.
วันประชาธิปไตย

15 ต.ค. วันสตรีชนบทโลก (World Rural Woman's Day)

16 ต.ค.
วันอาหารโลก (World Food Day)

17 ต.ค.
วันเพื่อขจัดความยากจนระหว่างประเทศ
              (Day for the Eradication of Poverty)

19 ต.ค. วันเทคโนโลยีของไทย

21 ต.ค. 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
             วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
             วันพยาบาลแห่งชาติ
             วันทันตสาธาณสุขแห่งชาติ
             วันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ


23 ต.ค. วันปิยมหาราช (Chulalongkorn Memorial Day)

24 ต.ค. วันสหประชาชาติ

31 ต.ค.
วันออมแห่งชาติ
              วันฮาโลวีน
 

พฤศจิกายน

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน
วันคนพิการ

14 พ.ย.
วันบิดาแห่งฝนหลวง

20 พ.ย.
วันกองทัพเรือ
              วันสิทธิเด็กสากล (International Children's Right Day)

24 พ.ย. วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพรชรัตน์ราชสุดาฯ

25 พ.ย.
วันวชิราวุธ วันประถมศึกษา
             วันยุติความรุนแรงต่อสตรี
             (International Day for the Elimination of Violence against Woman)

27 พ.ย.
วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคม

1 ธ.ค.
วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก (World AIDs Day)

3 ธ.ค.
วันคนพิการสากล (International Day of Disabled Persons)

4 ธ.ค.
วันสิ่งแวดล้อมไทย

5 ธ.ค.
วันพ่อแห่งชาติ 
           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           
วันชาติไทย

7 ธ.ค. วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

9 ธ.ค. วันต่อต้านคอรัปชั่นโลก (International Anti-Corruption Day)

10 ธ.ค.
วันรัฐธรรมนูญ
             วันสิทธิมนุษยชนโลก (Human Rights Day)

16 ธ.ค. วันกีฬาแห่งชาติ

25 ธ.ค. วันคริสต์มาส 

26 ธ.ค.
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ (Animal Conservation Day)

28 ธ.ค.
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31 ธ.ค. วันสิ้นปี (New Year's Eve)


อ้างอิงข้อมูลจาก

ปฏิทินครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


http://www.tungsong.com/Important_Day/index_importantday.php

http://www.yenta4.com/webboard/viewtopic.php?cate_id=64&post_id=295831

http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=109&post_id=33706


แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14:21 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


2 โหวต จากทั้งหมด 3 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

31 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  KATIMO*
  25 พ.ค. 52 22:37 น.
  ยอดมาก :)
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้  rc_01.gif
  rc_03.gif
  rc_04.gif
                                          
                                                    คลิกที่นี่
          
  rc_07.gif
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  conan
  conan 117.47.127.57
  27 ก.ย. 52 15:20 น.
  ดีทากครับ แซมครับ103
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  LoVe Nn
  29 ต.ค. 52 09:31 น.
  ขอบคุณมากนะจ้ะ
  PS.  เหอะๆ 5555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  5
  เดอะโอ
  เดอะโอ 118.174.4.251
  10 ธ.ค. 52 16:28 น.
  เยอะโคตรๆ ๆ1
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้


  เมืองไทยนี่รวย "วันหยุด" ดีเนอะ =_=

  เคยได้ยินมาเหมือนกันว่า ประเทศเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวันหยุด สารพัดสารพันจะหยุดจะฉลอง

  มากที่สุดในโลก!!!

  PS.  บ้างครั้งนะปีศาจอาจจะเป็นฝ่ายถูกต้องก็ได้นะ...
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยี่ยมยอด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  8
  กิ๊ก
  กิ๊ก 114.128.124.33
  11 มิ.ย. 53 13:59 น.
  รักนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  9
  บอย
  11 มิ.ย. 53 13:59 น.
  รักเธอหมดหัวใจ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  10
  จ๋า
  11 มิ.ย. 53 18:58 น.
  สุดยอดวันหยุด
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มากจริงๆ

  เป็นกำลังใจให้ตลอดไปนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เย้ย มีวันเกิดโดเรม่อนด้วยรู้เยอะจริงๆ

  PS.  ฮิๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  ซี ว่าง
  ซี ว่าง 125.24.24.3
  8 พ.ย. 53 18:04 น.
  เจ๋ง
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณนะคะ ได้ความรู้เยอะเลยตรงกับงานที่ต้องทำพอดี อิอิ
  PS.   เลิฟนายชายปาร์ค ตายคาใจมายด์มิคกี้ My YuCheon
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  15
  พะพั
  พะพั 125.27.146.236
  8 ธ.ค. 53 10:26 น.
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  16
  pearo
  pearo 125.26.167.14
  24 ม.ค. 54 16:28 น.
  ยอดเยี่ยมจริงๆครับ เป็นประโยชน์มากเลย ขอให้ทำแบบนี้ขึ้นมาอีกเยอะๆนะครับ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  evee
  evee 1.46.236.162
  21 ก.พ. 54 18:33 น.
  ขอบคุนคร้า.........
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  18
  ธนชัย
  ธนชัย 125.27.140.199
  1 เม.ย. 54 01:25 น.
  ไม่เป็นไรครับ..............
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  App
  App 223.207.113.240
  16 ก.ค. 54 09:41 น.
  เยี่ยมมากมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  20
  ...
  16 ก.ย. 54 17:10 น.
  เยอะจังเลยอะ  
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1348744
ชื่อกระทู้ : !!!!! วันสำคัญของไทยและของโลก !!!!!

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: