โอ้วทดสอบแบบคณิตศาสตร์280หัวข้อเชิญมาลองทำ No 1445673


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องจำนวนและตัวเลข
 แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 เรื่อง จำนวนและตัวเลข       ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ    ชุดที่ 1
 
แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง จำนวนและตัวแลข              ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องจำนวนและการบวก-ลบ-คูณ-หาร
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องจำนวนและตัวเลข         ชุดที่ 3
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องระบบเลขฐานสิบ
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องจำนวนและตัวเลข        ชุดที่ 4
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องสมการ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องสมการ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องสมการ 3
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องสมการ รวม
 ชุดฝึกทักษะชั้นป.3  พัฒนาโดย อ.องอาจ-อ.กัลยา  ชาญเชาว์  ชุดที่1
 ชุดฝึกทักษะชั้นป.3   พัฒนาโดย อาจารย์กัลยา   ชาญเชาว์      ชุดที่2
  แบบทดสบชั้น ป.6 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ          ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ     ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องความเท่ากันทุกประการ/รูปสมมาตร
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องทศนิยม
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่อง ตัวประกอบและจำนวนนับ
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง จำนวนและตัวเลข    ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง จำนวนและตัวเลข       ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง จำนวนและตัวเลข       ชุดที่ 3
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม           ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม           ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่อง สมการและการแก้สมการ     ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่อง สมการและการแก้สมการ   ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.4  เรื่อง โจทย์ระคน
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง สมการและการแก้สมการ   ชุดที่ 2
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2547
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2544
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2543
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2540
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2539
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2538
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2537
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2536
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2535
  ข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ระดับประถมศึกษา ปี 2534
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่องจำนวนและตัวเลข        ชุดที่ 5
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่อง โจทย์ปัญหา 
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่องโจทย์ระคน
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหา  
คณิตคิดสนุก เล่ม 1 นักทายใจ           
**
  คณิตคิดสนุก เล่ม2 ผลบวกมหัศจรรย์ **
  คณิตคิดสนุก เล่ม3 แปลกดีนะ          **
  คณิตคิดสนุก เล่ม4 มาเดาใจกัน         **
  คณิตคิดสนุก เล่ม5 ได้เท่าเดิม          **
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(1)
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(2)
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(3)
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(4)
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(5)
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องโจทย์ปัญหาทั่วไป(6)
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ทศนิยม  
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ทศนิยม  
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม  
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา(1)
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง การวเคราะห์โจทย์ปัญหา(2)  
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง ส่วนของเส้นตรงและมุม 
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง โจทย์ปัญหาทั่วไป 
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง การบวกและการลบทศนิยม
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง โจทย์ปัญหาทั่วไป  
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เอง การบวกลบคูณหารระคน
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง จำนวนเต็ม
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง ชุดข้อสอบประจำภาคเรียน  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง ชุดข้อสอบประจำภาคเรียน  ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง ชุดข้อสอบประจำภาคเรียน  ชุดที่ 3
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.6  ชุดที่ 2
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.5  ชุดที่ 1
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.2
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป.
  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ชั้นป. 
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง จำนวนและตัวเลข
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม
  แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลายเรื่อง จำนวนเฉพาะ/ การแยกตัวประกอบ
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นป.5 เรื่องการสร้างและการวัดขนาดของมุม
  สอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องจำนวนและตัวเลข
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ทศนิยม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.ปลาย  เรื่องประโยคภาษาและประโยคสัญลักษณ์
 แบบฝึกหัดชั้น ประถมศึกษา  เรื่องการหา ห.ร.ม.
3  ชุดที่ 2
3  ชุดที่ 1
4  ชุดที่
 แบบฝึกหัดชั้น ประถมศึกษา  เรื่องการหา ค.ร.น.
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทั่วไป
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6  เรื่องระบบจำนวนและตัวเลข
4  ชุดที่ 1
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องจำนวน
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องตัวประกอบจำนวนนับ
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร

 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องสมการและการแก้สมการ

 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องมุมและส่วนของเส้นตรง
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องเส้นขนาน

 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องทิศและแผนผัง
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องบทประยุกต์
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่องความยาวของเส้นรอบรูป พื้นที่ และปริมาตร
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง การอ่านแผนภูมิและกราฟเส้น
 แบบฝึกหัดชั้น ป.6 เรื่อง การเก็บรวบรวม นำเสนอข้อมูล และความน่าจะเป็น
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 1,000,000
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง เส้นขนานและมุม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง รูปวงกลม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง ความยาวของเส้นรอบรูปและพื้นที่
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง การวัดปริมาตร
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง ข้อมูลและแผนภูมิ
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง ความน่าจะเป็นเบื้องต้น
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การบวกและการลบ
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง เรขาคณิต
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การคูณ
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การหาร
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การวัด
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การเงิน
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง เวลา
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง พื้นที่
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง เศษส่วน
 แบบฝึกหัดชั้น ป.4 เรื่อง ทศนิยม
 แบบฝึกหัดชั้น ป.5 - ม.ต้น เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม#1
 
แบบฝึกหัดชั้น ป.6 - ม.ต้น เรื่อง การบวกลบจำนวนเต็ม#2
 
แบบฝึกหัดชั้น ป.6 - ม.ต้น เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม #1
 
แบบฝึกหัดชั้น ป.6 - ม.ต้น เรื่อง การคูณจำนวนเต็ม#2
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การคูณจำนวนเต็มตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก #3
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวกจำนวนเต็มตัวตั้งตัวบวกไม่เกิน 4 หลัก
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การคูณจำนวนเต็มตัวตั้งไม่เกิน 5 หลัก #4
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบจำนวนเต็มตัวตั้งไม่เกิน 5 หลัก
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-การคูณ ตัวตั้งไม่เกิน 3 หลัก #1
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-การคูณ ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก#2
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-การคูณ จำนวนเต็ม
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-การคูณ-หาร จำนวนเต็ม
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-หาร จำนวนเต็ม[ตั้วตั้งไม่เกิน 3 หลัก#0]
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การคูณ-หาร จำนวนเต็ม[ตั้วตั้งไม่เกิน 4 หลัก#1]
 
แบบฝึกหัด ระดับทั่วไป เรื่อง การคูณ-หาร จำนวนเต็ม[ตั้วตั้งไม่เกิน 4 หลัก#2]
5 ชุดที่ 2
6 ชุดที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

 

  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง จำนวนและตัวเลข
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1 เรื่องจำนวนและตัวเลข (ต่อ)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องการเขียนจำนวนแทนตัวเลข
 แบบฝึกหัดชั้น ม.1 เรื่อง สมบัติของจำนวน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง จำนวนและตัวเลข
 แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง ห.ร.ม. และค.ร.น.
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องทศนิยม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง เศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง  เศษส่วน(ต่อ)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1 เรื่อง  เศษส่วน(ต่อ)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องเลขยกกำลัง
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง  ความยาว  พื้นที่  และปริมาตร
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องระบบจำนวนเต็ม 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2 เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม(เติมเลข) 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่อง ระบบจำนวน(เติมเลข)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่อง สมบัติการบวก-การคูณ จำนวนเต็มบวก
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องเศษส่วนและเส้นจำนวน 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วน 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่อง เปรียบเทียบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องการบวก-ลบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องการคูณเศษส่วน 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องเศษส่วน    ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องเศษส่วน  ชุดที่ 2 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2 เรื่องการเปรียบเทียบทศนิยม 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง ทศนิยม  ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องทศนิยมชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง สมการและอสมการ ชุดที่ 1 
  แบบทอสดบชั้น ม.ต้น  เรื่อง สมการและอสมการ  ชุดที่ 2 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาของสมการ  ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน  ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องร้อยละ  ชุดที่1
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อวส่วน 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องอัตาส่วนและร้อยละ  ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องอัตาส่วนและร้อยละ   ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ชุดที่ 3 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง ค.ร.น. 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องการหาพื้นที่ ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องการหาพื้นที่  ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องคุณสมบัติของสามเหลี่ยม  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องคุณสมบัติของสามเหลี่ยม  ชุดที่ 2 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง รากที่สอง  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องตรีโกณมิติ
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่องเลขยกกำลัง  ชุดที่ 1 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่องเลขยกกำลัง  ชุดที่ 2 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2  เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 3  เรื่อง  ระบบจำนวน  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น  ม.3  เรื่อง ระบบจำนวน(ต่อ)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.3  เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.3  เรื่อง ตรีโกณมิติ 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.3  เรื่อง อัตราส่วนที่เท่ากัน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.3  เรื่อง ระบบสมการ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องระบบจำนวนเต็ม  ชุดที่ 4
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 1  เรื่องการคูณและการหารเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่อง การบวกทศนิยม ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 1  เรื่อง การบวกทศนิยม  ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่อง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ทศนิยม  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่อง การบวก-ลบ-คูณ-หาร ทศนิยม  ชุดที่ 2 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่อง พื้นที่ 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 2  เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.2-3  เรื่อง การหารากที่สอง  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่อง การหารากที่สอง  ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 3  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชุดที่ 1
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 3  เรื่อง ความน่าจะเป็น  ชุดที่ 2
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 3  เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม (1)
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 3  เรื่อง การแยกตัวประกอบพหุนาม (2)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องระบบจำนวน  ชุดที่ 5
  แบบฝึกหัดชั้น ม. 1  เรื่อง  ระบบจำนวน  ชุดที่ 6
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่องทฤษฏีบทปีทาโกรัส
  แบบฝึกหัดชั้น ม.  ต้น เรื่อง  ประวัติคณิตศาสตร์
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่อง โจทย์ปัญหาทั่วไป
  แบบฝึกหัดชั้น ม.  ต้น  เรื่อง  อัตราส่วนร้อยละ
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่อง สถิติ 
  แบบฝึกหัดชั้น ม. ต้น  เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
 แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องกราฟแสดงคำตอบของสมการ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องกราฟและการนำไปใช้ 
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องกราฟและการนำไปใช้(2)
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง คู่อันดับและกราฟ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องศูนย์และจำนวนเต็มบวก
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องจำนวนที่เขียนแทนเศษส่วนไม่ได้
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องรากที่สอง
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องการแปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องมุมฉากและเส้นตรง
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องสมบัติของจำนวน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่อง เส้นขนาน
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องความคล้าย
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องพาราโบล่า
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องวงกลม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.3  เรื่อง แบบทดสอบปลายปี
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น แนวข้อสอบตามโครงการ พสวท.#1
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น แนวข้อสอบตามโครงการ พสวท.#2
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น แนวข้อสอบตามโครงการ พสวท.#3
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น แนวข้อสอบตามโครงการ พสวท.#4
  ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2549
  ศูนย์...ไม่สุญ     
**
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องสมการ
  แบบฝึกหัดชั้น ม.1  เรื่องบทประยุกต์
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องพหุนาม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องเลขยกกำลัง
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องเลขยกกำลังและตัวประกอบพหุนาม
  แบบฝึกหัดชั้น ม.ต้น  เรื่องค่าสัมบูรณ์
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  การแยกตัวประกอบพหุนาม #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  การแยกตัวประกอบพหุนาม #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องอัตราส่วนร้อยละ  #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องอัตราส่วนร้อยละ  #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องอัตราส่วนร้อยละ  #03
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องอัตราส่วนร้อยละ  #04
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องเลขยกกำลัง  #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องเลขยกกำลัง  #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องเลขยกกำลัง  #03
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องสมการกำลังสอง   #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องสมการกำลังสอง   #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องกรณฑ์ที่สอง(รากที่สอง) #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่องกรณฑ์ที่สอง(รากที่สอง) #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่อง พาราโบล่า   #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ชั้น ม.3  เรื่อง พาราโบล่า   #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย   #01
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย   #02
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง สามเหลี่ยมคล้าย   #03
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง คณิตศาสตร์ทั่วไป#1
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง โจทย์ปัญหาทั่วไป
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง คณิตศาสตร์ทั่วไป#2
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เรื่อง คณิตศาสตร์ทั่วไป#3
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3  เรื่อง สถิติ(statistics)
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3  เรื่อง ความน่าจะเป็น(probability)#1
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ชั้น ม.3  เรื่อง ความน่าจะเป็น(probability)#2
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-คุณ-หาร จำนวนเต็ม#1
  แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ระดับทั่วไป เรื่อง การบวก-ลบ-คุณ-หาร จำนวนเต็ม#2
 k
ใครเม้นต์+โหวตข้อให้สอบคณิตได้เกรด4

PS.  I'm not friend I'm bad

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17:48 น.
โอ้โหเด็ด

เค้าว่ากระทู้นี้ "โอ้โหเด็ด"..แล้วคุณล่ะ? โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


1 โหวต จากทั้งหมด 1 โหวตเลือก โอ้โหเด็ด

46 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทีบอร์ดมีสาระยังงี้

  ไม่ค่อยมีคนโหวตกันเลย เฮ้อ!!


  PS.  หาดทราย ทิวเขา ท้องทุ่ง..... ข้างกองฟาง เราต่างเคยอยู่ด้วยกัน เธอกินหญ้า ส่วนฉันสีซอ......
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ของม.ปลายไม่มีหรอ ^^
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่า! นั่นสิ ของม.6 ไม่มีมั่งหรอ?


  PS.  ~ เห็นว่าชอบง่ายๆ ใช่ว่าจาชอบเล่นๆ นานๆจาชอบใครเป็น เห็นว่าขี้เล่นแต่จริงใจ~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อยากได้ทุกชั้นเลยตั้งแต่ เนิสเซอรี่ ถึง ปริญญาเอก มีบ้างไหม และก้อข้อสอบโอลิมปิกนานาชาติ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ทำหมดนี่เทพเลย 555+
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 6. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยอะโคตร

  ตกคณิตอย่างเราคงทำไม่ได้เลยมั้ว
  PS.  ฉัน เป็น ฉัน ที่ ไม่ ต้อง การ เธอ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 7. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  กรี๊สสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส

  ขอบคุณคะ !!!
  PS.  หลังจากวันนั้นที่ เธอได้จากฉันไป มันทำให้รู้ว่า ช่วงเวลาที่ไม่มีเธอนั้นมัน 'เหงา' เพียงใด เธอละ เป็นเหมือนกันไหม? กลับมาหากันเถอะนะ .... .
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 8. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เม้นค่าา
  พรุ่งนี้
  สอบ ได้เต็มเถอะ
  เพี้ยง!!!

  PS.  ฮาสุดเหนี่ยว ๆ 555
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 9. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เหมือนได้ทบทวนเลยอ่ะ

  ดีจริงๆ


  PS.  ขอบคุณที่มาเม้นให้นะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 10. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  มีสาระมากกกกกกกก

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 11. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  โอ้ย ย ย !
  เหน แล้วปวดหัว

  เกลียดคณิต
  แต่ทำใจแล้ว ว

  ยังไง ก้ได้อยุ่ ก่ะคณิต จนโต
  -*-

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 12. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 13. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  13
  อิอิ
  อิอิ 118.173.135.70
  21 ก.ย. 52 22:45 น.
  แงๆๆๆบางข้อมันเหมือนกวนนิดๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 14. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  14
  อิอิ
  อิอิ 58.9.220.139
  21 ก.ย. 52 23:28 น.
  อิอิ เม้นแล้วนะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 15. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  อ่ะ โห 0.0
  ไป ขุ ด มา จา ก ไห น 
  สุด ยอ ด มา กก !!
  PS.  ห ล่อ ไม่ จริง อย่า หยิ่ง นะ ว้อ ย !!
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 16. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ให้ตายซิ บางข้อเราทำไม่ได้ ลืมไปซะงั้น..

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 17. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  17
  พิ้งค์
  พิ้งค์ 124.122.240.234
  22 ก.ย. 52 12:34 น.
  เม้นให้น้า ........3
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 18. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เยอะจางเลย
  PS.  เมี้ยวๆๆๆๆๆ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 19. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  19
  เกรด4
  เกรด4 202.176.94.69
  22 ก.ย. 52 14:54 น.
  เม้นก่อน

  เด๋วเกรด 4 ล่องลอยไป ฟิ้วววววว~~
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 20. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  ขอบคุณมากค่ะ ที่แนะนำค่ะ

  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 1445673
ชื่อกระทู้ : โอ้วทดสอบแบบคณิตศาสตร์280หัวข้อเชิญมาลองทำ

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: