ปรับสีเว็บเป็นปกติ

ข่าวเด่น Admissions วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 No 2319360


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

 แจ้งเปลี่ยน !! รับตรงปี 55 ธรรมศาสตร์ บูรพา และจุฬาฯ
http://www.team-dark.org/forum-viewthread-tid-93-fromuid-1.html
ประกาศ เรื่อง การจัดสนามสอบสำหรับผู้สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (น้องๆควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/23/a9f192ef9009f411f34df232bfeaa0ff.pdf


รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/e3a2bffbb1547f333d8a1d5c48cb22ba.pdf
เนื้อหาการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา รับตรง
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/23/a9f192ef9009f411f34df232bfeaa0ff.pdf

ตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม)
http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/11/de123fd001e9471dd5bf12ecf2e815df.pdf

เลื่อนสอบ ศูนย์ทดสอบฯ จุฬาฯ

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการเลื่อนการจัดสอบต่างๆของศูนย์สอบ ออกไป ซึ่งน้องๆ ที่ไม่สามารถไปสอบได้ในวันที่มีการจัดสอบใหม่  สามารถดาวน์โหลดใบคำร้อง ขอเลือกวันสอบใหม่ และส่งใบคำร้เองไปยังศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใน วันที่ 18 พฤศจิกายน  2554 นี้  และใครที่ยังไม่ได้สมัคร และสนใจเข้าทดสอบ เตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะคะ จะเปิดรับสมัครในวันที่ 1–13 ธันวาคม 2554 คะ
 

UploadImage

กำหนดการสอบใหม่

CU-TEP
กำหนดการเดิม 16 ตุลาคม 2554  เลื่อนเป็น  15 มกราคม 2555 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น  22 มกราคม 2555(สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น  29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1–13 ธันวาคม 2554)
 
 
CU-AAT
กำหนดการเดิม  15 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็น  14 มกราคม 2555  (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม  13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น  22 มกราคม 2555 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม  11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น  29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1–13 ธันวาคม 2554)
 
CU-Science  (Physics & Biology)
กำหนดการเดิม   16 ตุลาคม 2554 เลื่อนเป็น  15 มกราคม 2555
 (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
 
 
CU-TMC
กำหนดการเดิม   13 พฤศจิกายน 2554 เลื่อนเป็น 15 มกราคม 2555  (สำหรับผู้ที่สมัครแล้วเท่านั้น)
กำหนดการเดิม   11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
 
 
CU-TTP
กำหนดการเดิม   11 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 29 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
 
CU-TAD
กำหนดการเดิม   10 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 14 มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
 
CU-ATS, CU-ATS (Nano)
กำหนดการเดิม   10 ธันวาคม 2554 เลื่อนเป็น 21  มกราคม 2555 (เปิดรับสมัคร 1-13 ธันวาคม 2554)
 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม ได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ

ตารางสอบทักษะใหม่ โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ


 
น้องๆที่สมัครในโครงการรับตรง(แบบพิเศษ)  ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ ประกาศกำหนดการสอบทักษะใหม่ ซึ่งจัดให้มีการสอบในวันที่  18-22 ธันวาคม 2554  และน้องๆสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ที่  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะ นะคะ  
 
โครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ที่ต้องสอบทักษะ
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกเรขศิลป์
โครงการ รับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกมัณฑนศิลป์   (แฟชั่นและสิ่งทอ)
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกนิทรรศการศิลป์
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ วิชาเอกหัตถศิลป์-เซรามิก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ วิชาเอกดุริยางคศิลป์ตะวันตก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานาฎยศิลป์ วิชาเอกนาฎยศิลป์ตะวันตก
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีไทย
 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิชาเอกดนตรีสากล
 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)
 โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
 โครงการ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์  (ดุริยางคศิลป์ไทย)
โครงการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์   (หัตถศิลป์)-เซรามิค
 
 
ตารางสอบทักษะ UploadImage
 


แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554 / 05:23
แก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554 / 05:27
แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2554 / 05:31

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 02:29 น.

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

 • โอ้โหเด็ด

 • น่ารักสุดๆ

 • หรูเริด

 • ตลกอ่ะ

 • เครียด

 • สู้ๆ สู้ตาย

 • ช็อค

 • โกรธ

 • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

5 ความคิดเห็น

  ความคิดเห็นที่ 1 - 20

 1. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  1
  น้องบุ๊ก
  น้องบุ๊ก 171.4.231.46
  16 พ.ย. 54 15:26 น.
  ขอบคุณมากๆนะคะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 2. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  เหนื่อยใจ เลื่อนเยอะจิงT^T
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 3. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  3
  Fish
  Fish 125.25.169.250
  19 พ.ย. 54 22:07 น.
  อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีจุฬาแบบปกติที่ใช้GatPatยื่นค่ะ สมัครแล้ว แต่พอเลื่อนการสอบออกไปก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นยังไง ช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะ
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 4. ขอบคุณ
  ความเห็นนี้

  4
  เดนนิช
  เดนนิช 125.25.169.250
  19 พ.ย. 54 22:10 น.
  เข้าดูตัวอย่างGatPatไม่ได้เลยค่ะTT
  ถูกใจ ตอบความเห็นนี้
 5. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  มีเนื้อหาไม่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น

รับตรง-แอดมิชชั่น

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 2319360
ชื่อกระทู้ : ข่าวเด่น Admissions วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: