ซ่อน
แสดง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบ [ไม่ระบุให้แชร์]

วิว

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หรือมีชื่อเรียกย่อๆ ว่า “สวนธนฯ” เป็นโรงเรียนน้องใหม่ลำดับที่ 10 ในเครือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้การบริหารสถานศึกษาของ พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการคนแรก ที่จะมาพิสูจน์ความสามารถว่าจะนำพา สวนธนฯ  ไปในทิศทางใด เพราะงานยากอยู่ตรงที่ใครๆ ก็จับจ้องสวนธนฯ โรงเรียนในเครือ ที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันกับโรงเรียนแม่

ผอ.พิศณุ เปิดใจถึงความท้าทายในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบว่า สวนธนฯ เปิดการเรียนการสอนมาได้ 5 ปีแล้ว แต่ในช่วง 3 ปีแรก อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียน นักเรียนสวนธนฯ จึงต้องไปเรียนรวมอยู่ที่ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน อ.พนัส พัฒรัฐ จึงต้องควบตำแหน่ง ผอ.สวนธนฯ ไปด้วย จนกระทั่งสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งตนเองมารับตำแหน่ง ผอ.สวนธนฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 และอาคารสถานที่ต่างๆ มีความพร้อมสมบูรณ์ จึงได้ย้ายลูกสวนธนฯ ทั้งหมดมาเรียนที่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นการถาวรในปีการศึกษา 2555

“ในฐานะครูมากว่า 34 ปี ผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมจะทำหน้าที่ให้วิชาความรู้แก่ศิษย์อย่างเด็มที่ เพราะเด็กๆ คืออนาคตของประเทศ ถ้าเราให้วิชาความรู้เพื่อที่พวกเขาจะได้ออกไปเป็นคนดีของสังคมได้ ผมถือว่าผมได้ทำงานเพื่อแผ่นดินทางหนึ่ง และการที่ผมได้มาทำหน้าที่ ผู้อำนวยการ สวนธนฯ ก็เป็นโอกาสสำคัญในชีวิต เพราะสวนธนฯ เป็นโรงเรียนน้องใหม่ อายุแค่ 5 ปี และผมก็มาเป็นผู้อำนวยการคนแรก มันจึงเป็นงานที่ค่อนข้างหนักกับการที่จะทำอย่างไรให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และสังคม เชื่อมั่นในสวนธนฯ และสวนธนฯ จะสามารถเติบโตเหมือนพี่ๆ คนอื่นเขาได้หรือไม่ เมื่อผมมารับหน้าที่นี้ ผมก็ตั้งใจจะทำให้สวนธนฯ เป็นสถานศึกษาที่ดีที่สุดที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม”

การที่จะทำให้ สวนธนฯ เป็นสถานศึกษาที่ดีที่สุด ผอ.พิศณุ ยอมรับว่า เขาคนเดียวคงไม่สามารถทำได้ แต่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

“ทุกฝ่ายของผมคือ เพื่อนครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และชุมชน รวมไปถึง โรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัยทุกโรงเรียน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนผู้บริหารโรงเรียน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการและกิจกรรม ให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป เพราะโรงเรียนดีไม่มีขาย อยากได้ต้องช่วยกัน”

พื้นที่กว่า 30 ไร่ ของ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แต่เดิมเป็นสวนส้มบางมด ซึ่งได้รับการบริจาคจาก ปนัดดา สุวรรณานนท์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทีทรงครองสิริรราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็นที่ระลึกแด่ คุณพ่อ ปลั่ง สุวรรณานนท์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รวมถึง คุณแม่วรรณะ สุวรรณานนท์ ผู้มีอุปนิสัยส่งเสริมให้คนมีการศึกษา ในฐานะลูกสาวจึงหวังว่าที่ดินของพ่อ-แม่ จะสามารถทำประโยชน์ทางการศึกษาต่อเด็กๆ ในละแวกใกล้เคียงจะได้ไม่ต้องเดินทางมาเรียนหนังสือไกลบ้าน โดยสถาปนาขึ้นเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551

สำหรับ ผอ.พิศณุ ก่อนจะมาเป็นผู้อำนวยการ สวนธนฯ  ท่านไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นครูผู้น้อย จนขึ้นถึงระดับผู้บริหารสถานศึกษา ผลงานโดดเด่นที่คนในแวดวงการศึกษารู้ดีคือ ในปี 2544 ท่านเป็นผู้ที่กู้วิกฤตศรัทธโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ที่เหลือเด็กนักเรียนเพียง 300 คน ให้กลับมาได้รับความเชื่อมั่นจนกลายเป็นโรงเรียนยอดนิยม มีเด็กนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นถึง 1,200 คน และผลักดันให้โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงนี้ เป็นสถานศึกษาแห่งที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนในบบ English Program รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนนักเรียนโดยตรงกับโรงเรียนในประเศอังกฤษและสิงคโปร์

“ทุกครั้งที่ผมเดินทางกลับจากดูงานด้านการศึกษาจากต่างประเทศ แทบทุกทวีปที่ได้ไปมา เมื่อกลับมาถึงเมืองไทย ผมคิดและฝันว่าวันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสได้บริหารโรงเรียนเปิดใหม่สักครั้งหนึ่ง ผมจะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีอยู่ และจะแสวงหาเพิ่มเติม มาทำโรงเรียนแห่งนี้ให้ดีที่สุดในประเทศไทย เป็นโรงเรียนแห่งความร่มรื่นสวยงามทันสมัย มุ่งเน้นให้โรงเรียนเต็มไปด้วยต้นไม้พืชพรรณที่หลากหลาย  จัดเป็นสวนในรูปแบบผสมผสานกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยใช้มืออาชีพด้านภูมิสถาปัตยกรรม ออกแบบและวางผังโรงเรียนภายใต้ความตั้งใจให้เป็นโรงเรียนอารมณ์รีสอร์ท ทำให้นักเรียนมีความสุข มีจิตใจแจ่มใส ท่ามกลางแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เป็นโรงเรียนแห่งความรักความอบอุ่นความเข้าใจ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความอบอุ่นความเข้าใจ เสมือนเครือญาติ ให้ทุกภาคส่วนอยู่กันด้วยความรักความอบอุ่นเป็นกัลยามิตรต่อกัน ซึ่งผมได้ลงมือทำในสวนธนฯ”

ในด้านวิชาการ ผอ.พิศณุ บอกว่า สวนธนฯ มีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง นิยมไทย ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสวนกุหลาบวิทยาลัย

“ที่สวนธนฯ นี้ เราได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวจัดการการเรียนการสอนและอบรมนักเรียน เป็นโรงเรียนที่มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  หมุนเวียนทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระวิชา เรามีกิจกรรมที่มีความหลากหลายทางวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบอัจฉริยะภาพภายในตนให้พบโอกาสและความก้าวหน้าตามศักยภาพแห่งตน โดยยึดแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา ส่งเสริมอัจฉริยะทุกด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ให้เป็นโอกาสความก้าวหน้าแก่นักเรียน และเป็นโรงเรียนแห่งเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  มีการวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงเรียน มีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสากล มีอุปกรณ์เครื่องมือ มีบุคลากรที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงระบบได้ทั่วโลก ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มุ่งไปสู่ ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า พัฒนาเหนือมาตรฐาน ให้ได้ในเร็ววัน”

การเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผอ.พิศณุ บอกว่า แม้จะเป็นงานหนัก แต่เขาก็พร้อมจะปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อดทน เสียสละ ตั้งใจให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งนี้หมดนี้ประโยชน์ก็เพียงเพื่อ “ลูกสวนธนฯ” จะได้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคตนั่นเอง

โรงเรียนในเคืรอสวนกุหลาบ
1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
2.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
3.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
4.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
5.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
6.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
7.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์
8.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์
10.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
11.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
.คติพจน์ : สุวิชาโน ภว โหติ อ่านว่า สุวิชาโน ภวัง โหติ แปลว่า ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ
.คติประจำใจ : 1.เป็นผู้นำ 2.รักเพื่อน 3.นับถือพี่ 4.เคารพครู 5.กตัญญูพ่อแม่ 6.ดูแลน้อง คือ สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีสวนกุหลาบวิทยาลัย
.สีประจำโรงเรียน : ชมพู - ฟ้า
.สีชมพู เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พระพุทธเจ้าหลวง
.สีฟ้า เป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง
.ตราประจำโรงเรียน : ตราประจำโรงเรียนเป็นรูปหนังสือมีไม้บรรทัด ดินสอ ปากกากคั่นอยู่ หน้าปกหนังสือมีพระเกี้ยวยอด หรือ จุลมงกุฏ และอักษรย่อ จ.ป.ร. ด้านขวามีช่อกุหลาบ มุมซ้ายล่างมีริบบิ้นผูกช่อดอกกุหลาบ ซึ่งมีตัวหนังสือกำกับว่า"โรงเรียนหลวงสวนกุหลาบ"ด้านบนปรากฎมีปรัชญาและคติพจน์"สุวิชาโน ภว โหติ"ด้านล่างมีคำแปลว่า"ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ"
.ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกกุหลาบ

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

49 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป