แจกโค้ดเพลงเกาหลี No 3081064


กระทู้ที่เปิดอ่านล่าสุด

บทความที่ถูกแชร์เยอะที่สุด

BEAST - Because of you
<embed src="//www.youtube.com/v/68MvXo0d5gI?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – Black Paradise
<embed src="//www.youtube.com/v/xDZ-lGbdS8M?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – Shadow
<embed src="//www.youtube.com/v/7Y3ZRYQl4Qo?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST –  Beautiful Night
<embed src="//www.youtube.com/v/ckIGhwQtd-c?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – Breath
<embed src="//www.youtube.com/v/HTbC1UsBtek?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – How to love
<embed src="//www.youtube.com/v/WtejPavxK7o?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – I’m sorry
<embed src="//www.youtube.com/v/ZpRlIVImgnM?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – Fiction
<embed src="//www.youtube.com/v/veueg6emV9Y?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

BEAST – Will you be alright
<embed src="//www.youtube.com/v/aLn7Iq-z-bA?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

HyunA - troublemaker
<embed src="//www.youtube.com/v/s-zRAQmKUkI?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

HyunA – Ice Cream
<embed src="//www.youtube.com/v/tNgJFNvtPlQ?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

HyunA – Change
<embed src="//www.youtube.com/v/iSWs8anvIiY?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

4minute – Volume Up
<embed src="//www.youtube.com/v/Hd1ULT9sM6g?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

AOA – MOYA
<embed src="//www.youtube.com/v/skFJPN7Jn4k?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

AOA – Get out
<<embed src="//www.youtube.com/v/KMbRt0QFjUY?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – Warrior
<embed src="//www.youtube.com/v/_jaMXDngVII?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – Coffee Shop
<embed src="//www.youtube.com/v/6VzuX88Dc_g?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – Stop It
<embed src="//www.youtube.com/v/eHhi6g1Glhw?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – Crash
<embed src="//www.youtube.com/v/4d3FJ48idZg?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – It's All Lies
<embed src="//www.youtube.com/v/yaCtwiUyAPg?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – Badman
<embed src="//www.youtube.com/v/3jgZLQZtZTw?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – I Remember
<embed src="//www.youtube.com/v/TD8OhjUx7c0?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P – GOODBYE
<embed src="//www.youtube.com/v/za55wWffX1g?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

B.A.P - Coma
<embed src="//www.youtube.com/v/i70_7li0Uno?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K - What is love
<embed src="//www.youtube.com/v/t6fPzVNIEB0?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – History
<embed src="//www.youtube.com/v/E21hgXsCF7s?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – MAMA
<embed src="//www.youtube.com/v/A2QZIZdY3fk?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Wolf
<embed src="//www.youtube.com/v/eH2vWSCougo?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Growl
<embed src="//www.youtube.com/v/k3md71xmWug?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25lways" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – XOXO
<embed src="//www.youtube.com/v/RVeNzMXo6cg?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Peter Pan
<embed src="//www.youtube.com/v/Dtm_dvvSOcI?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – BABY
<embed src="//www.youtube.com/v/qPDLg9hdetQ?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Baby Don’t Cry
<embed src="//www.youtube.com/v/guaJMAHWDmg?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – 3.6.5
<embed src="//www.youtube.com/v/LDdGTC3JC6E?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K - Heart Attack
<embed src="//www.youtube.com/v/AMyrr5SFHFQ?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Don’t go
<embed src="//www.youtube.com/v/eXZaGtKwHv0?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Let out the beast
<embed src="//www.youtube.com/v/z_qRj_Z5438?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Lucky
<embed src="//www.youtube.com/v/-1yk6nSfgRg?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Angel
<embed src="//www.youtube.com/v/aMV9kuVMu5Y?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – My Lady
<embed src="//www.youtube.com/v/3MLEXSLqQ3I?hl=th_TH&amp;version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

EXO K – Two Moons
<embed src="//www.youtube.com/v/SGg5tDmwbEM?version=2&autoplay=1&autostart&loop=1&amp;hl=th_TH&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="200" height="25" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed>

ถ้าอยากได้โค้ดเพลงอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยว จขกท.จะหามาให้นะ

อยากเป็นคนแรกที่โหวตมั๊ยล่ะ... โหวตเลย!

  • โอ้โหเด็ด

  • น่ารักสุดๆ

  • หรูเริด

  • ตลกอ่ะ

  • เครียด

  • สู้ๆ สู้ตาย

  • ช็อค

  • โกรธ

  • ล้มโต๊ะ


0 โหวต จากทั้งหมด 0 โหวตเลือก

0 ความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
ข้อตกลง & เงื่อนไขการใช้งาน
1. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้จัดสร้างโดยผู้ลงข้อมูลเอง ลิขสิทธิ์จะเป็นของผู้ลงข้อมูลโดยตรง
ห้ามคัดลอก/เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ลงข้อมูล
2. กรณีที่ข้อความ/รูปภาพในกระทู้นี้ทำการคัดลอกมาจากของบุคคลอื่นๆ ผู้ลงข้อมูลต้องขออนุญาต และอ้างอิงอย่างเหมาะสม
3. ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ เป็นการส่งข้อความโดยผู้ใช้ หากพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการโดยเร็ว

ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายใน
เว็บไซต์ Dek-D.com

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com
ร้องเรียนปัญหากระทู้ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

กระทู้หมายเลข : 3081064
ชื่อกระทู้ : แจกโค้ดเพลงเกาหลี

board@dek-d.com
( ทุกวัน 24 ชม )
02-860-1142 ต่อ 140
( จ-ศ 09.00-18.00 พักเที่ยง 12.00-13.00 )
ปิดหน้าต่าง
refer: