ซ่อน
แสดง

เทคนิคการทำข้อสอบ7วิชาสามัญ ที่ทำให้ติดแพทย์ [ยินดีให้แชร์]

fighting นะเด็ก61 และเพื่อนๆที่ซิ่ว
Guest IP
วิว
ก่อนอื่นเมื่อพูดถึงจะสอบแพทย์ หลายคนบอกว่ายากและท้อ กลัวอ่านไม่ทัน แต่สิ่งที่เราจะเขียนต่อไปนี้เป็นเทคนิคเบื่องต้นที่จะทำให้คะแนนแต่ละวิชาออกมาดี และส่วนตัวเราก็ใช้เทคนิคนี้จนสามารถติดแพทย์ในปี60 เราจึงอยากจะแชร์เทคนิคนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องและคนที่ซิ่ว


เทคนิคการทำข้อสอบเมื่ออยู่ในห้องสอบจริง
1.วิชาเลข30ข้อ ให้เวลา 90นาที
-หลายคนเห็นวิชาเลขแล้วท้อ กลัว ยาก แต่ส่วนตัวเราคิดว่าใครทำได้คะแนนวิชานี้ดีโอกาสสอบหมอติดก็ค่อนข้างสูงเพราะวิชานี้มีเปอร์เซนในการคิดคะแนนสูงมากๆ (14เปอร์เซนต์) คนส่วนใหญ่จะทิ้ง แต่ถ้าเราทำได้ เราก็ได้เปรียบ ตัดคู่แข่งได้ไปหลายคน 555+

เนื้อหาที่ออก
1.แคลคูลัส (ควรเก็บ)
2.ความน่าจะเป็น
3.ลำดับและอนุกรม
4.สถิติ(ควรเก็บ)
5.log (ควรเก็บ)
6matrix (ควรเก็บ)
7.จำนวนเชิงซ้อน
8.ระบบจำนวนจริง(ควรเก็บ)
9.เวกเตอร์
10ตรีโกณ(ควรเก็บ)
11.ทฤษฎีจำนวน(ควรเก็บ)
12.CONIC SECTION
ปล.บทที่เราบอกว่าควรเก็บ เป็นบทที่ส่วนใหญ่ออกแนวเดิมๆ จนเบื่อทุกปี ส่วนบทอื่นๆที่เราไม่ได้บอกว่าควรเก็บไม่ได้หมายความว่าให้ทิ้ง แต่ขอให้รู้ไปเบื่้องต้นเพราะแนวมันยังไม่คงตัวกับบทต่างๆ

เทคนิดในการทำในห้องสอบ
มีเวลาให้90นาที ข้อสอบแบ่งเป็น2พารท พารทแรกข้อล1-10 ข้อละ2คะแนน พารทสองข้อ11-30ข้อละ4คะแนน
ควรทำให้ได้ให้อยู่ช่วง60-70คะแนนขึ้นไป
พอถึงในห้องสอบ
1.20นาทีแรก เก็บพารทแรกให้หมดเพราะมันออกง่ายมากๆ ยังกับข้อสอบแบบฝึกหัดในรร ขั้นต่ำที่ต้องทำได้ในพารดนี้คือ7-8ข้อขึ้นไป ใครทำไม่ได้ก็คงรู้ตัวเองนะ ว่าไม่ติดหมอแน่ๆ เพราะมันออกง่ายมากๆ เมื่อเทียบกับพารดถัดไปซึ่งออกประยุกต์และยากกว่านี้อีกหลายเท่า ถ้าทำพารดแรกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสอบและ

2. 50 นาทีถัดไป ให้ทำพารดสอง พารทนี้ตัวตัดสินชะตาชีวิตได้เลย เพราะข้อลละ4 คะแนน ผิดแค้ข้อเดียวอาจทำให้คะแนนรวมลดเยอะแน่ๆ เมื่ออยู่ในพารดนี้ให้เลือกข้อทำประมาณ10ข้อ โดยบทที่จะแนะนก็คือ
1แคลคูลัส มีประมาณ2-3ข้อ แนวเดิมๆ
2.log 1 ข้อ ง่ายมากๆแนวเดิมๆ
3.สถิติ1-2ข้อ
-ค่ากลาง
-พื้นที่ใต้โค้ง
4.ตรีโกณ1ข้อ
จะมีข้อง่ายกับข้อยาก โดยปกติออก1-2 ข้อ ให้เราทำข้อง่ายก่อน ส่วนข้อยากที่คิดซับซ้อนกว่าให้ข้าม
5.จำนวนจริง1ข้อ
-สมการแอป
6.ลำดับอนุกรม แต่ข้อสอบบทนี้ชอบปนกับเนื้อหาสถิติ 1ข้อ
7.matrix 1ข้อ
-การแก้สมการโยใช้สิธี อินเวอร คารเมอร row-operation
โดยบทที่เราบอกไปเราสามารถเก็บไปได้8-9ข้อแล้ว เพราะบทพวกนี้จะออกแนวเดิมๆทุกปี ส่วนข้ออื่นที่ทำไม่ได้ให้ข้ามอย่าพึ่งไปกามั่ว ให้เว้นว่างไว้

3. 20นาทีสุดท้าย ให้เราตรวจทานคำตอบแต่ละข้อที่เราทำว่าถูกชัวๆ หลังจากนั้นให้เราใช้เทคนิคนับช้อยแล้วดิ่งกับพารดที่สอง ในพารดสองมี20 ข้อ ส่วนใหญ่ช้อยคำตอบมันจะเฉลี่ยๆช้อยเท่าๆกัน แต่ตอนนี้เราเก็บไปได้แล้ว10ข้อ ข้อที่เหลือที่ไม่ได้กาก็ต้องใช้เทคนิคนี้
สมมติในเราทำ 10ข้อมี
ช้อย1 มีแล้ว 2ข้อ
ช้อย2 มีแล้ว 1ข้อ
ช้อย3มีแล้ว 2ข้อ
ช้อย4 มีแล้ว 3 ข้อ
ช้อย5 มีแล้ว 2ข้อ
จากที่เห็น ช้อย2 น้อยสุด ให้เรากาช้อย2รัวๆเลยในข้อที่ไม่ได้กา จาก10ข้อที่เราทำได้กลายเป็น12-13ข้อ
(ปล.เทคนิคนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ10ข้อแรกที่เราทำ เราต้องตรวจทาน ว่ามันต้องถูกชัวๆ และถ้าบางคนทำได้มากกว่า10ข้อขึ้นไป แล้วเหลือไม่กี่ข้อที่ไม่ได้กา ก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ )

สุดท้ายสำหรับวิชาเลข
พารทแรกที่เราบอกไปให้เก็บ7ข้อขึ้นไป เราก็มีคะแนน14คะแนนติดตัวแล้ว ส่วนพารทสองถ้าใช้เทคนิคที่บอกเราอาจเก็บได้12-13ข้อ ในพารดสอง ซึ่งคิดเป็นคะแนน48-52คะแนน พอเอาไปรวมหมดวิชาเลขที่จะได้คือ เกิน62คะแนนแน่ๆ


2.วิชาอังกฤษ 80ข้อ ให้เวลา90นาที
-วิชานี้ใครทำได้คะแนนดี ก็ได้เปรียบอีกเพราะคิดเป็น14เปอร ซึ่งสูงที่สุดหรือเท่ากับเลขเลย ถ้าได้คะแนนวิชานี้ดีก็มีโอกาสสูงที่จะติดคณะแพทย์ แต่ปัญหาวิชานี้คือการทำไม่ทัน โดยเฉพาะพารดreading แต่ถ้าเราฝึกมาดีๆเราก็ทำทันได้ชัวๆ ส่วนเป้าหมายที่ต้องทำวิชานี้ ต้องทำให้ได้65คะแนนขึ้นไป

เมื่อถึงในห้องสอบ
1. 40นาทีแรก ให้เก็บพวกพารทconversation cloze test เรียงประโยค
2. 50 นาทีที่เหลือเก็บพารทreading
(ข้อสอบแต่ละพารทจะไม่ได้เรียงข้อกัน เวลาเจอให้เปิดข้ามดูว่าพารทไหนอยู่ช่วงข้อไหน เห็นแล้วก็ทำเลย)


3.วิชาฟิสิกส์25ข้อ ให้เวลา90นาที
-วิชานี้เก็บง่ายสุดในหมวดวิทย์ เพราะจำนวนข้อสอบออกน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับเคมี ชีวะ ถ้าทำได้ก็ได้เยอะ ถ้าทำไม่ได้ก็เสียคะแนนเยอะเนื่องจากมันข้อละ4คะแนนเลย ส่วนฟิสิกส์เป็นวิชาที่ออกข้อสอบไม่ต้องคิดเลขให้วุ่นวาย ส่วนใหญ่จะออกเป็นตัวแปร ส่วนเนื้อหามันออกทุกบท วิชานี้ต้องทำให้ได้72คะแนนขึ้นไป หรือพูดง่ายๆ18ข้อขึ้นไป ข้อสอบจะมีออกง่ายมากๆ ข้อที่ง่ายมากๆจะมีประมาณ15ข้อ ส่วนข้อยากๆก็คือที่เหลือ
(ข้อยากข้อง่ายจะแยกแยะเป็น เมื่อเราทำโจทย์มาเยอะพอสมควร เช่นข้อง่าย แค่จับสูตรแล้วแทนค่า)

เมื่ออยู่ในห้องสอบ
1. 50นาทีแรก ให้เราเลือกทำข้อง่ายๆก่อน13-15ข้อ ส่วนที่ไม่ได้กาให้เว้นไว้ ห้ามกามั่วเด็ดขาด
2. 20 นาทีต่อมา ให้ทำข้อที่รู้สึกว่ายาก ซับซ้อน ส่วนใหญ่ก็มีทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ถ้าทำ2-3รอบไม่ออกให้ข้าม
ข้อที่รู้สึกว่ายากให้เราทำภายใน20นาที
3.เวลาที่เหลือให้ทวนข้อที่เราทำ และใช้เทคนิคเฉลี่ยช้อยแล้วดิ่ง
สมมติเราทำไป15ข้อ ซึ่ง15ข้อนี้เรามั่นใจว่ามันถูกชัวๆเนื่องจากเราตรวจทานไว้ดีแล้ว
ใน15ข่อมี
ช้อย1 3ข้อ
ช้อย2 3ข้อ
ช้อย3 4ข้อ
ช้อย4 2ข้อ
ช้อย5 3ข้อ
จากที่เห็นว่าช้อย4 มีน้อยสุด ให้กาช้อย4 รัวๆเลยในข้อที่เว้นว่างไว้ จากที่เราทำได้15ข้อ ก็สามารถเพิ่มเป็น18ข้อ ( สมมติเราทำได้เยอะมากๆเช่น18-20ข้อขึ้นไป แล้วเหลือไม่กี่ข้อที่ไม่ได้กา ก็สามรถใช้เทคนิคนี้ได้ โอกาสจากที่ได้18-20ข้อ ก็กลายเป็น 21-23ข้อ สูง)

4.เคมี 50ข้อ 90นาที
-วิชานี้ควรตั้งเป้าให้คะแนนในอยู่ในช่วง50ปลาย-60คะแนนขึ้นไป วิชานี้ให้เราเน้นทำพารดพวกท่องวจำก่อน เนื่องจากพวกคำนวณเช่นบท ปริมาณสาร กรดเบส มันชอบอยู่กลางๆของข้อสอบ ซึ่งตัว้ลขที่ให้มาคิด ค่อนข้างซับซ้อน คิดเลขเยอะ อาจทำให้เสียเวลาไปฟรีๆ และทำไ่มทัน
เมื่อถึงห้องอสบ
1.ให้เก็บพวกพารดท่องจำก่อน อย่าทำเรียงข้อ พารทท่องจำก่อน ข้ามพวกคำนวณ
2.ส่วนเวลาที่เหลือเก็บพวกคำนวณ


5.ชีวะ 80ข้อ 90นาที
-วิชานี้ ขอทำให้ได้50ปลาย-60คะแนนขึ้นไป ส่วนตัวเนื่องจากมองดูแล้วโอกาสที่จะเก็บวิชานี้ให้ได้สูงๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากออกตั้ง80ข้อ และข้อสอบไม่ค่อยfix มันจะออกกว้างๆทุกปี ต้องเป็นคนที่จำแม่นและเก่งมากๆถึงจะได้คะแนนเยอะๆ แต่ก็มีคนทำได้70คะแนนขึ้นนะ แต่ยังไงก็ตามขอให้ได้ช่วง50ปลายๆ-60คะแนนขึ้นไป ก็เพียงพอแล้ว

6.ไทย 50ข้อ 90 นาที
-ทำข้อสอบเก่า ออกไม่ยาก เน้นแค่จับใจความ ส่วนหลักภาษาออกนิดหน่อย วิชานี้ทำให้ได้เกิน70คะแนน

7.สังคม
-วิชานี้ห้ามมั่วทุกข้อ หรือไม่อ่านไปเลยโดยเด็ดขาด เพราะเห็นเพื่อนด้วยกัน ทำวิชาอื่นได้โหดมากๆๆ แต่มาตกม้าตายเพราะสังคมคะแนนไม่ถึง30 ดูแล้วเสียดายมากๆ ถ้าไม่อยากเป็นอย่างนั้นห้ามทิ่้ง!!! โดยปกติมี5บท ออกบทละ10ข้อ
บทที่ต้องเก็บ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์สากล พระพุทธ ทำให้ได้แต่ละบทเกิน5ข้อขึ้นไป ส่วนบทภูมิศาสตร์ กับหน้าที่พลเมือง จะออกกว้างมากๆ อ่านไปพอเหมาะ ทำได้ทำ ถ้าทำไม่ค่อยได้เลย ให้ไปเน้นเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์สากล พระพุทธ แทน วิชานี้ต้องทำให้ได้เกิน30คะแนน แต่คนส่วนใหญ่ทำได้กันคะแนนจะอยู่ในช่วง40-50คะแนนขึ้นไปก็เพียงพอ


สุดท้าย
-นี้เป็นเทคนิคที่เราใช้ในห้องสอบและทำให้เราติดแพทย์60 แต่ยังไงก็ตามขอแค่ขยัน และหมั่นฝึกโจทย์ทุกๆวัน และที่สำคัญก่อนสอบซัก2เดือน ให้ปริ้นข้อสอบเก่า แล้วฝึกจับเวลาทำข้อสอบบ่อยๆ ถ้าคะแนนตอนแรกๆออกมาไม่ดีตอนเราฝึก ให้เราหาจุดบกพร่องตัวเองแล้วรีบแก้ไข และแต่ละวิชาที่เราเขียนตามลำดับคือเรียงตามสำคัญ ถ้าเราเก็บวิชาเลข อังกฤษดีๆโอกาสติดหมอก็ข้างสูงแล้ว
ส่วนสิ่งที่อยากจะห้ามที่ไม่ควรทำคือพวกsocial media ทั้งหลาย ขอให้งดเพื่ออนาคตของตัวเอง มันก็เล่นได้พอหอมปากหอมคอ แต่ไม่ควรเล่นหรือยุ่งกับมันมากจนเกินไป และอย่าเป็นคนพลัดวันประกันพรุ่ง


โชคดีเด็ก61 และเพื่อนๆที่ซิ่ว
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

15 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป