/>

กระทรวงดีอีประชุมใช้ดิจิทัลจากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการ ส่งเสริมภาคธุรกิจ จ.ชลบุรี [ยินดีให้แชร์]

วิว

​(9 มี.ค.2562) นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล และ น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัล และผู้บริหารระดับสูง บมจ.ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีโอที

ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบปะพูดคุยและร่วมประชุมหารือแนวทาง การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐเชิงบูรณาการ กับผู้นำชุมชน ครูกศน. กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ และประชาชน รวมถึงเยาวชนจากโครงการ TOT Young Club ชุมชนอ่างศิลา และชุมชนบ้านช่องแสมสาร จังจากจ.ชลบุรี ของ ทีโอที โดยจัดประชุมในพื้นที่จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ หมู่ 6 บ้านโค้งดารา ตำบลหนองขาม / หมู่บ้านนวัตวิถี หมู่ 12 โป่งดินดำ ตำบลบางพระ และศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน. ตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อร่วมขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิต สนับสนุนธุรกิจและประกอบการในชุมชนในการใช้ดิจิทัล เพื่อลดต้นทุน เพิ่มช่องทางตลาด รวมถึงการพัฒนาสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของตลาด

​ทั้งนี้ เน็ตประชารัฐ เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี ขยายโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 24,700 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละกว่า 30 ของหมู่บ้านทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีผู้เข้าใช้ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแล้วถึง 5.4 ล้านคน และได้ต่อยอดจัดอบรมพัฒนาประชาชนเรียนรู้ใช้ประโยชน์กว่า 1 ล้านคน พัฒนาผู้นำ 8,400 หมู่บ้าน และพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ สนับสนุนเน็ตประชารัฐในพื้นที่ และส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง มีการสอน digital literacy เพื่อให้ชาวบ้านรู้เท่าทันสื่อ ค้าขายสินค้าออนไลน์ได้จริงให้แก่ประชาชน สร้างประโยชน์กับผู้ประกอบการชุมชนหลายราย

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป