/>

ตัวอักษรต่างๆ ในภาษาสเปน [ยินดีให้แชร์]

Tao Fabuloso
Guest IP
วิว
#spanish #thai #español #tailandes #ภาษาสเปน
ตัวอักษร และสระ
ภาษาสเปน มีตัวอักษรทั้งหมด 29 ตัว (A - Z)
A, a อ่านว่า อา
B, b อ่านว่า เบ
C, c อ่านว่า เซ
CH, ch อ่านว่า เช
D, d อ่านว่า เด
E, e อ่านว่า เอ
F, f อ่านว่า เอเฟ่
G, g อ่านว่า เค
H, h อ่านว่า อาเช่
I, i อ่านว่า อี
J, j อ่านว่า โฆตะ
K, k อ่านว่า กา
L, l อ่านว่า เอเล่
LL, ll อ่านว่า เอเย่
M, m อ่านว่า เอเม่
N, n อ่านว่า เอเน่
Ñ, ñ อ่านว่า เอนเญ่
O, o อ่านว่า โอ
P, p อ่านว่า เป
Q, q อ่านว่า กู
R, r อ่านว่า เอเร่
S, s อ่านว่า เอสเส่
T, t อ่านว่า เต
U, u อ่านว่า อู
V, v อ่านว่า อูเบร
W, w อ่านว่า อูเบรโด๊เบล่
X, x อ่านว่า เอกิ๊ส
Y, y อ่านว่า อีเกรียก้า
Z, z อ่านว่า เซตะ
*หมายเหตุ ในปัจจุบันตัว CH, ch อ่านว่า เช และตัว LL, ll อ่านว่า เอเย่ ได้ถูกตัดออกจากชุดตัวอักษรในภาษาสเปนไปแล้ว ทำให้ตัวอักษรภาษาสเปนจะเหลือแค่ 27 ตัว เท่านั้น จากเดิมที่เคยมีอยู่ทั้งหมด 29 ตัว

โดยแบ่งออกเป็นสระทั้งหมด 5 ตัว คือ ตัว (A, a), (E, e), (I, i), (O, o) และ (U, u)
ตัว A, a อ่านว่า อา = สระอะ และสระอา
ตัว E, e อ่านว่า เอ = สระเอะ และสระเอ
ตัว I, i อ่านว่า อี = สระอิ และสระอี
ตัว O, o อ่านว่า โอ = สระโอะ, สระโอ, สระเอาะ และสระออ
ตัว U, u อ่านว่า อู = สระอุ และสระอู
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป