ซ่อน
แสดง

ด่วน!!! รับสมัคร รอบ 5 (เพิ่มเติม) รับตรง คณะวิทย์ฯ มรภ.สวนสุนันทา [ยินดีให้แชร์]

วิว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 14-26 มิถุนายน 2562 ดังนี้

1.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน
2.สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 30 คน
3.สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน
4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 10 คน
5.สาขาวิชาเคมี จำนวน 15 คน
6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน
7.สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 15 คน
8.สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 20 คน
9. สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 20 คน
10.สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน
11.สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 15 คน
12.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จำนวน 30 คน
13.สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 คน
14.สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ จำนวน 15 คน
สมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/
ติดต่อคณะโทร. 02 160-1143 ฝ่ายบริการการศึกษาต่อ 13
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป