หลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา (1 ปีที่ มช. ปีที่ 2 UK.) [ยินดีให้แชร์]

วิว
 

.
               หลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Strathclyde Business School (SBS), University of Strathclyde, Uk. ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน Business Management โดย Strathclyde Business School ถือเป็น Business School แห่งแรกในสก็อตแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองแบบ Triple-accredited (การรับรอง 3 มาตรฐาน Business School ระดับโลก AACSB, AMBA, และ EQUIS)


ปีที่ 1: วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI)
“เรียนรู้ FinTech เพื่อเข้าถึงตลาดทุนในยุคดิจิทัล เป็น Digital Startup วิเคราะห์อภิมหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0”
คุณสมบัติของผู้สมัคร
                มีผลคะแนนทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL; PBT= 500, CBT=173, IBT= 61 หรือ IELTS 5.5) หรือเป็นไปตามเงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สมัครเข้าหลักสูตรแผน 2 โดยมีกระบวนวิชาหลัก 5 วิชา (15 หน่วยกิต), วิชาเลือก 3 วิชา (9 หน่วยกิต) และวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต พร้อมกันนี้จะได้ลงสนามเรียนรู้ในต่างประเทศ 2 ครั้ง (เทอมละ 1 ครั้ง)
กระบวนวิชาหลักของ ICDI
888701 Digital Innovation Start-up and Corporate Governance @Berlin, Germany
888702 Advanced Blockchain Security Design for FinTech
888703 Financial Analysis for Digital Business
888704 Legal Aspects in Digital Business @Seoul, Korea
888705 Big Data in Digital Era
 
 
ปีที่ 2: Strathclyde Business School (SBS), University of Strathclyde, UK
            “เรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจ เป็นโรงเรียนบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมีศูนย์ Innovation & Entrepreneurship ที่ใหญ่ที่สุดใน UK”
คุณสมบัติของผู้สมัคร
IELTS 6.5 (ในแต่ละ band ต้องไม่ต่ำกว่า 5.5)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาทางด้านบริหารธุรกิจ ของ SBS ตามความสนใจ ซึ่งจะเปิดเทอมในช่วงเดือนกันยายน
SBS แบ่งออกเป็น 6 ภาควิชา 27 สาขาวิชา
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก > https://www.strath.ac.uk/courses/postgraduatetaught/?faculty=strathclydebusinessschool   
.
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีการเงิน : 200,000 บาท (ต่อปี)*
* รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 2 ครั้ง (ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียนเรียน)
หลักสูตรของ SBS : 23,000 GBP**
** มีทุนการศึกษาสำหรับการสมัครผ่านวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3,000 GBP

.
รับสมัครวันนี้ – 13 สิงหาคม 2562.
ลิงก์รับสมัคร> https://www.grad.cmu.ac.th/main.php?p=83&lang=en 
.
สอบถามเพิ่มเติม> https://m.me/cmuicdi
.
#DoubleDegree #Master #FinTech #Digital #Innovation #CMU
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป