ซ่อน
แสดง

สมัครไว ได้ที่เรียนไว TCAS-1 [ยินดีให้แชร์]

วิว

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง

>>ให้คำปรึกษาการสมัครอย่างใกล้ชิด ตอบทุกประเด็นคำถามเกี่ยวกับอาชีพ!<<

สมัครได้บัดนี้-16 ธันวาคม 2562  โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

 โปรดส่งหลักฐานการสมัครได้แก่

*ใบสมัคร 1 ใบที่ติดรูปถ่าย/สำเนำบัตรประชาชน 1 ฉบับ/ สำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ และสำเนาใบ ปพ.1  จำนวน 1 ฉบับ โดยไม่ต้องส่ง Portfolio*

ส่งได้ 3 ช่องทาง (ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2563)

1) จดหมาย: มาที่ อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย 57100 โทรศัพท์081-6637756

2) ส่ง Line ID: vvkdl (อ่านว่า วีวีเคดีแอล) เร็วทันใจ

หรือ

3) ส่งทาง E-mail: vivat.kea@mfu.ac.th  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สวยงามทุกฤดูกาล 
เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด มีป่าไม้ มีดอกไม้ มีแหล่งน้ำและลำธาร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  คงไม่ต้องแปลกใจถ้าเจอเด็กอนามัยสิ่งแวดล้อม ไปเก็บตัวอย่างน้ำและวัดคุณภาพน้ำในสระน้ำ 5555+, เก็บดินและเก็บอากาศไปศึกษา
2. เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เวลาเรียนวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม นักศึกษาจะได้ไปเก็บตัวอย่างน้ำ ดิน อาหาร รวมถึงสัตว์น้ำหรือพืช นำมาตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี โดยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล น้องๆมาดูกันดีกว่าว่า มีเครื่องมืออะไรบ้าง?
(1) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์วิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย เช่น ความสกปรกของน้ำ (BOD, COD) สารปนเปื้อนในน้ำทุกชนิด (Ammonia, Heavy Metal, Phosphorus) อีกมากมาย
(2) อุปกรณ์วิทยาศาสตร์วิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหาร เช่น ชุดทดสอบสารเคมีต่าง ชุดทดลองโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มในอาหารและน้ำ เป็นต้น
(3) เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจนในน้ำ (TKN)
(4) เครื่องวิเคราะห์ไขมันในน้ำ (Grease and Oil)
(5) เครื่องวิเคราะห์คุณภาพอากาศเรียกว่า High Volume Air Sampler และ Low Volume Air Sampler สำหรับเก็บฝุ่น PM 2.5 PM 10 และ PM 100
(6) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณพลังงานที่เรียกว่า Bomb calorimeter
(7) เครื่องวิเคราะห์ฟังก์ชันนอลกรุ๊ป ที่เรียกว่า FTIR
(8) และยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่อยู่ในแล็ปปฏิบัติกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยสุดๆ
3. เรียนสิ่งแวดล้อมคู่กับสุขภาพ
      ก่อนอื่นสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความพิเศษกว่าการเรียนสาขาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพราะอนามัยสิ่งแวดล้อมจะมีการเรียนการสอนหัวข้อสุขภาพ ที่มนุษย์ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง เช่น ช่วงที่กรุงเทพหรือภาคเหนือ มีค่า PM 2.5 (Particulate Matter less than 2.5 µm): ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เกินมาตรฐานที่ 50 ไมครอน เรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะรู้ว่าแหล่งที่เกิดฝุ่น PM 2.5 เกิดจากไหน?, มีวิธีการลด PM 2.5 อย่างไร?, มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?, มีวิธีการป้องกันสุขภาพอย่างไร?
เห็นไหมว่าสาขานี้เค้าสอนวิชาด้านสุขภาพ ทำให้โดดเด่นทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกว่าเรียนสิ่งแวดล้อมที่อื่นๆ
  
4. วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม
บอกเลยนะครับทุกวันนี้ใครเรียนสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง จบไปมี “วิชาชีพสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม” รับรองแน่นอน ใครที่เรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะมีสิทธิ์เป็นผู้เชี่ยวชาญได้หลายด้านตามที่เรามีความสนใจที่จะไปขึ้นทะเบียนและสามารถทำงานแต่ละด้านได้อย่างถูกกฎหมาย
1) ผู้เชี่ยวชาญคุณภาพอากาศ/ผู้ควบคุมมลพิษทางอากาศ
2) ผู้เชี่ยวชาญมลพิษทางน้ำ/ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
3) ผู้เชี่ยวชาญขยะมูลฝอย/ผู้ควบคุมมลกากของเสียอุตสาหกรรม
4) ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EHIA Report)
5) ผู้เชี่ยวชาญสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้
6) ผู้เชี่ยวชาญสุขาภิบาลอาหาร
7) ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
5. จบไปได้งาน100%
      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม น้องๆหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคย จริงๆแล้ว สาขาวิชานี้จบไปมีงานที่หลากหลายให้เลือกทำตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งๆพี่ๆแต่ละรุ่นที่จบไปได้งานทำ ร้อยละ 95-100% ของแต่ละปี (สำหรับคนที่ยังไม่ได้งานก็รอสมัครงานใกล้ๆบ้านหรือมัวแต่ท่องเที่ยวก่อนไปทำงานจริง) มาดูกันดีกว่าว่ามีตำแหน่งอะไรบ้าง
  • นักวิชาการสุขาภิบาล ในหน่วยงานภาครัฐ (ข้าราชการ) เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/กรุงเทพมหานคร/เทศบาลนคร/เทศบาลต่างๆ     
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงานภาครัฐ (ข้าราชการ) เช่น กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  • ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  • นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ
  • นักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานต่างประเทศ เช่น United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA), World Health Organization (WHO), United Nations (UN), Centers for Disease control and Prevention (CDC) เป็นต้น
  • เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  (CSR)
  • ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
  • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ในภาคเอกชน เช่น ISO 14000, ISO 17025 เป็นต้น
  • เป็นผู้ประกอบการอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
6. สอนแบบอินเตอร์ (ภาษาอังกฤษแบบเน้นๆไม่ยากอย่างที่คิด)
      จากแนวคิดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษาที่เรียนอนามัยสิ่งแวดล้อมมีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมากว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ และเป็นใบเบิกทางในการสมัครงานกับบริษัทต่างประเทศและศูนย์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อมระบบนานชาติ เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ก่อนเข้าทำงานเค้าก็จะใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษ
เพื่อพิจารณาทั่งนั้น เช่น TOIEC 500 คะแนนขึ้นไป , สอบราชการต้องผ่านภาษาอังกฤษ 60% ขึ้นไป “สำหรับคนที่เรียนอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง” ก็จะมีสิทธิ์สอบผ่านภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายได้
7. สนับสนุนให้ Go Inter
      สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ม.แม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นให้นักศึกษาก้าวสู้ระดับโลก โดยสนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติทุกๆปี ตัวอย่างเช่น
พี่ป๊อกแปก & พี่ฟิล์ม ร่วมกิจกรรม Summer Program 2017 in JAPAN
พี่ไทเกอร์ ร่วมกิจกรรม MFU Ambassador Camp 2017 in Cambodia
พี่แป้งณัชชา ร่วมกิจกรรม UMAP : University Mobility of the Asia Pacific Exchange student for spring semester at Toyo University, Tokyo, Japan from April-August 2019 นอกจากที่ตั้งมหาวิทยาลัยจะอยู่ใกล้ประเทศลาว เมียนมาร์ และจีน และยังมีนักศึกษาจากต่างประเทศมากมายที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง

8. เรียนรู้วิชาการสู่ชุมชน
      นอกจากเรียนในห้องเรียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมยังสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยการฝึกปฏิบัติงานจริงในชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ความรู้ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง มีทั้งสาระและความสนุกสนาน

9. ออกทีวีเพื่อพัฒนาการสื่อสาร
       นักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมเสนอโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านทางโทรทัศน์ นับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ในโครงการ “บ้านเฮา.....ขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste at Home)” ทางช่องสารคดี Now 29
10. เชียงรายที่เที่ยวโดนใจ ใครๆก็อยากมา...ทั้งเรียนทั้งเที่ยวในที่เดียวกัน
      พี่ๆ อนามัยสิ่งแวดล้อมขอแนะนำที่เที่ยวใกล้ๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รัศมีไม่เกิน 30 กิโลเมตร สามารถนั่งรถหรือแว๊นมอเตอร์ไซด์ ไปเที่ยวตอนเย็นๆ ได้
      (1) บ้านดำ (Baan Duam)
      (2) วัดร่องเสือเต้น (Blue Temple)
      (3) ไร่ชาฉุยฟง
      (4) วัดร่องขุน
      (5) วัดห้วยปลากั้ง
      (6) วัดพระสิงห์และวัดพระแก้ว
      (7) เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม
      (8) เทศกาลบอลลูน (Singha Park)/ไร่สิงห์ พาร์ค
      (9) หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
      (10) ตลาดชายแดนแม่สาย
      (11) ไร่เชิญตะวัน
      (12) เมืองโบราญเชียงแสน
      (13) ร้านกาแฟ ชิลล์ๆ
            ร้านกาแฟทุ่งเคียงดอย
            ร้านกาแฟTime
            ร้านกาแฟชีวิตธรรมดา
            ร้านกาแฟแฮซซิเอนด้า คอฟฟี่เฮ้าส์ แอนด์ เรสเตอรองท์

ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป