ลองสนาม ปิดจุดอ่อน
ก่อนสอบจริง

 • สนามพรีเทส สอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • เช็กพอยต์ 4 เดือนก่อนสอบจริง
 • มีจัดสอบที่สนาม เจ้าเดียวในไทย

สมัครแล้ว 57,807 คน

HILIGHT เด็กดีพรีแอดฯ

 • สมัครกี่วิชาก็ได้ แบ่งรอบสมัครได้
 • สมัครได้ทั้ง ม.6-5-4 เด็กซิ่ว
 • จัดสอบที่สนามจริง 60 จังหวัด
 • หรือ เลือกสอบที่บ้านผ่าน Comp.
 • ได้เล่มข้อสอบกลับ มีเฉลยละเอียดให้
 • ได้เกียรติบัตร ทุกคน ทุกวิชา ทุกคะแนน

รอบ พฤศจิกายน 66 รู้แนวสอบ A-Level รับสมัคร 1 มี.ค. 66 - 10 ต.ค. 66

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566

08.30 - 10.00 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
61A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 *(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

62A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 * 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Sup’k Center

10.20 - 11.50 น.
82A-Level ภาษาอังกฤษ(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

13.00 - 14.30 น.
81A-Level ภาษาไทย 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

14.50 - 16.20 น.
70A-Level สังคมศึกษา 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

อาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566

08.30 - 10.00 น.
64A-Level ฟิสิกส์ 08.30 - 10.00 น.

ข้อสอบโดย

ครูโกเอก

10.20 - 11.50 น.
65A-Level เคมี 10.20 - 11.50 น.

ข้อสอบโดย

โรงเรียนกวดวิชาด็อกเตอร์ติวเตอร์

13.00 - 14.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
66A-Level ชีววิทยา * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.อุ้ย Dek-D's School

63A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Eureka!

83A-Level ภาษาฝรั่งเศส * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน Pinnacle

85A-Level ภาษาญี่ปุ่น * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by ZA-SHI

86A-Level ภาษาเกาหลี * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

Learnsbuy by ZA-SHI

87A-Level ภาษาจีน * 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

พี่ปาล์ม De-Chine

หรือ เลือกสอบ 2 วิชา ที่จัดสอบวันเดียวกัน

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ(ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.ติงลี่ Dek-D’s School

พี่ขลุ่ย Aj. KLUI

ทีมวิชาการ Dek-D

13.00 - 16.00 น.
TPAT3ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ (ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.) 13.00 - 16.00 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

เปิดระบบสอบ วันที่ 6 - 12 พฤศจิกายน 2566

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง ดูเพิ่มเติม
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

รอบ กรกฎาคม 66รู้จุดอ่อน TGAT-TPAT จัดสอบไปแล้ว

ทดสอบที่สนามแบบ Paper

เสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 66

08.30 - 11.30 น.
TGATความถนัดทั่วไป (อังกฤษ+การคิดมีเหตุผล+สมรรถนะการทำงานฯ) 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

พี่ขลุ่ย Aj. KLUI

ครูพี่วิน สถาบันเตรียมโดม

13.00 - 16.45 น.
TPAT1วิชาเฉพาะ กสพท(ครบ 3 ฉบับ) 13.00 - 16.45 น.

ข้อสอบโดย

สถาบัน MEDDENT

สถาบัน Tiwtactic

อาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 66

08.30 - 11.30 น.*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน
เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
*วิชาที่จัดสอบเวลาเดียวกัน เลือกสอบที่สนามได้ 1 วิชา
วิชาที่เหลือเลือกสอบที่บ้านได้
TPAT3ความถนัด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

Physic Blueprint

Engine วิศวะเต็มสูบ

TPAT5ความถนัด ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ * 08.30 - 11.30 น.

ข้อสอบโดย

ทีมวิชาการ Dek-D

13.00 - 14.30 น.
61A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 13.00 - 14.30 น.

ข้อสอบโดย

อ.กิ๊ฟ Dek-D's School

14.50 - 16.20 น.
82A-Level ภาษาอังกฤษ 14.50 - 16.20 น.

ข้อสอบโดย

Genius To Be by P’Ice

หรือเลือกสอบ

ทดสอบที่บ้านผ่าน Comp.
ได้เล่มข้อสอบ

เปิดระบบสอบ วันที่ 11 - 17 กรกฎาคม 66

เลือกเวลาเริ่ม
เข้าสอบได้เอง ดูเพิ่มเติม
 • เปิดรับสมัครชุดวิชาเดียวกันกับการทดสอบที่สนาม
 • เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet
 • พิเศษ! ได้รับ Full Boxset สำหรับใช้ทบทวน หรือ ใช้สำหรับคนที่อยากสอบ เป็นแบบเปเปอร์แล้วมาป้อนคำตอบผ่านคอมพิวเตอร์เองภายหลัง

ทำไมต้องสอบกับ #DekDPreAd

สอบได้ทั้ง ม.6-5-4

#dek67, #dek68, #dek69 รวมถึง เด็กสายอาชีพ, เด็กซิ่ว ก็สมัครสอบได้ การันตีความ นิยม มีผู้เข้าสอบที่สนามมากที่สุด

ข้อสอบคุณภาพ พรีแอดฯ 67

อิงข้อสอบจริงล่าสุด และเก็ง TCAS'67 มีทีมวิชาการตรวจสอบ พร้อมทดสอบ วัดคุณภาพข้อสอบ

เช็กจุดอ่อน และจัดอันดับให้
อย่างละเอียด

ผลสอบจุดอ่อน-แข็ง รายบท รายข้อ พร้อมจัดอันดับหลากหลาย สำหรับประเมินโอกาส

ได้เล่มข้อสอบกลับ ใช้ทบทวนได้

เล่มข้อสอบอย่างดี สอบที่สนาม ได้เล่มกลับทันที สอบที่บ้าน ส่งเล่มให้ถึงบ้าน!

ขาดสอบก็ได้ข้อสอบ+เฉลย

ผู้ขาดสอบ สามารถรับข้อสอบได้หลังสอบเสร็จ ณ สนามสอบ หรือ กดขาดสอบ-รับข้อสอบส่งถึงบ้าน (มีค่าบริการ) พร้อมยังโหลดเฉลยได้

มี sms แจ้งเตือนกำหนดการ

ข้อความแจ้งเตือนแบบ Exclusive วันปิดรับ วันสอบ และข้อมูลอัปเดต รายสนามสอบ หรือ รายกลุ่มผู้สมัคร

มีกลุ่ม OpenChat พี่เลี้ยง
+เพื่อนร่วมสอบให้

กลุ่มลับ OpenChat อัปเดตข่าว+ทริค จากพี่เลี้ยง และแชทกับเพื่อนร่วมสอบได้จนถึงวันสอบจริง

มีเกียรติบัตรให้ ใช้รอบพอร์ตได้

เกียรติบัตรแสดงคะแนนและอันดับ ของผู้สอบที่สนาม และเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ของผู้สอบที่บ้าน

ดูภาพบรรยากาศวันสอบที่ผ่านมา

1ตัวอย่าง ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน
ได้ทุกคนที่เข้าสอบ ใบวิเคราะห์ได้วิชาละ 1 ชุด

* ผู้สอบที่บ้านอาจได้ข้อมูลในหัวข้อนี้ไม่ครบทุกรายการ

2ตัวอย่าง ผลสอบ “แพคสอบหมอ”
แถมชุดใหญ่! ผลสอบวิเคราะห์ “แพคสอบหมอ” สำหรับ

 • ผู้ที่ลงสมัคร TPAT1 (รอบ ก.ค.) + 7 วิชา A-Level (รอบ พ.ย.) ครบวิชา
 • และ เลือก 10 อันดับ กสพท ไว้ (เริ่มเปิดให้เลือก มี.ค.)
 • และ เข้าสอบครบทุกวิชา

3ตัวอย่าง เกียรติบัตรที่จะได้รับ
โดดเด่นและครบถ้วนกว่าใคร ได้รับทุกคน วิชาละ 1 ใบ

เกียรติบัตร

แสดงคะแนนและอันดับของคุณ
เหมาะสำหรับใส่ PORT เชิงวิชาการ ( ผู้สอบที่บ้าน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ ไม่แสดงคะแนนและอันดับ )

อิสระในการเลือกรูปแบบการสอบเลือกรูปแบบที่สะดวกอย่างใดอย่างนึง หรือผสมรูปแบบก็ได้!

สอบที่สนามแบบ Paper“สัมผัสบรรยากาศเหมือนสอบจริงที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Paper เล่มข้อสอบ+กระดาษคำตอบ
 • เข้าสอบตามตาราง วันและเวลาที่กำหนด
 • พกบัตรประชาชน เพื่อเข้าสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรแสดงคะแนน และอันดับ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนสนามสอบได้, ส-อา เลือกต่างสนามได้
 • เปลี่ยนใจไปสอบที่บ้านได้ ก่อนปิดรับสมัคร (มีค่าบริการ Boxset พร้อมจัดส่ง 49.- ต่อรอบ)

พิเศษ

 • สอบที่สนาม ได้ลุ้นเงินรางวัล TOP30 ถึง 5 รายการ

สอบที่บ้าน ผ่าน Computer“สะดวก พร้อมได้รับบริการจัดเต็มมากที่สุด”

วิธีการสอบ

 • สอบแบบ Computer ออนไลน์ ในเว็บโครงการ
 • เข้าสอบเวลาใดก็ได้ ใน ช่วง 7 วันที่กำหนด
 • มีระบบจับเวลา + เสียงประกาศเตือนขณะสอบ
ดูตัวอย่างระบบสอบ

สิ่งที่ได้รับเพิ่ม

 • ได้ Full Boxset ส่งให้ถึงบ้าน
 • ได้ผลสอบ / ใบวิเคราะห์จุดอ่อน ใกล้เคียงสอบที่สนาม ดูตัวอย่างที่นี่

เกียรติบัตร

 • ได้เกียรติบัตรเข้าร่วมสอบ

เปลี่ยนรูปแบบ

 • เปลี่ยนใจ ไปสอบที่สนามที่ว่างได้ ก่อนปิดรับสมัคร

พิเศษ

 • สามารถนำ เล่มข้อสอบที่ได้ มาฝึกสอบแบบ Paper ที่บ้านเองได้ แล้วมาป้อนคำตอบเข้า Computer เพื่อรับการตรวจได้

สำหรับผู้สมัครแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน เพื่อให้ได้ส่วนลดสูงสุด ให้ทำการสมัครเลือกสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน
หลังชำระให้เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนบางวิชาไปสอบที่สนามที่ยังว่าง

สนามสอบ (ตลอดปี 66) 60 จังหวัด จำกัดสนามละ 300-2,000 ที่นั่ง
ทุกสนามสอบ วิชาสอบเช้า-บ่าย ต้องสอบสนามเดียวกันแต่วิชาสอบเสาร์-อาทิตย์ แยกสนามสอบได้

สนามสอบ รอบ A-Level ( พ.ย. 66 ) ทั้งหมด 60 จังหวัด

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • โซน BTS พญาไท

  รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 • โซน BTS เอกมัย

  รร.ปทุมคงคา

 • โซน ม.เกษตร

  รร.สารวิทยา

 • โซน ฝั่งธนฯ MRT อิสรภาพ

  รร.ทวีธาภิเศก

 • โซน มีนบุรี

  รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 • จ.ปทุมธานี

  รร.สายปัญญารังสิต

 • จ.สมุทรปราการ

  รร.สมุทรปราการ

 • จ.นนทบุรี

  รร.วัดเขมาภิรตาราม

 • จ.สมุทรสาคร

  รร.สมุทรสาครวิทยาลัย

 • จ.นครปฐม

  รร.ราชินีบูรณะ

ภาคกลาง

 • พิษณุโลก

  รร.พิษณุโลกพิทยาคม

 • นครสวรรค์

  รร.นครสวรรค์

 • ลพบุรี

  รร.พระนารายณ์

 • เพชรบูรณ์

  รร.เพชรพิทยาคม

 • สระบุรี

  รร.สระบุรีวิทยาคม

 • สุพรรณบุรี

  รร.สงวนหญิง

 • พระนครศรีอยุธยา

  รร.อยุธยาวิทยาลัย

 • กำแพงเพชร

  รร.กำแพงเพชรพิทยาคม

 • สุโขทัย

  รร.สุโขทัยวิทยาคม

 • พิจิตร

  รร.พิจิตรพิทยาคม

ภาคตะวันตก

 • ราชบุรี

  รร.ราชโบริกานุเคราะห์

 • กาญจนบุรี

  รร.กาญจนานุเคราะห์

 • เพชรบุรี

  รร.คงคาราม จังหวัดเพชรบุรี

 • ตาก

  รร.ตากพิทยาคม

ภาคตะวันออก

 • ชลบุรี

  ว.อาชีวศึกษาชลบุรี

 • ระยอง

  รร.ระยองวิทยาคม

 • ปราจีนบุรี

  รร.ปราจีนกัลยาณี

 • ฉะเชิงเทรา

  รร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์2

 • จันทบุรี

  รร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

 • สระแก้ว

  รร.สระแก้ว

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่

  ว.เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

 • เชียงราย

  รร.สามัคคีวิทยาคม

 • แพร่

  รร.นารีรัตน์จังหว้ดแพร่

 • น่าน

  รร.สตรีศรีน่าน

 • ลำปาง

  รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

 • อุตรดิตถ์

  รร.อุตรดิตถ์

 • พะเยา

  รร.พะเยาพิทยาคม

ภาคใต้

 • สุราษฎร์ธานี

  รร.เมืองสุราษฎร์ธานี

 • นครศรีธรรมราช

  รร.กัลยาณีศรีธรรมราช

 • สงขลา (หาดใหญ่)

  รร.หาดใหญ่วิทยาลัย

 • ตรัง

  รร.วิเชียรมาตุ

 • ภูเก็ต

  รร.เฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต

 • กระบี่

  รร.เมืองกระบี่

 • พัทลุง

  รร.พัทลุง

 • ปัตตานี

  รร.เดชะปัตตนยานุกูล

 • นราธิวาส

  รร.นราสิกขาลัย

 • ชุมพร

  รร.สอาดเผดิมวิทยา

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น

  รร.แก่นนครวิทยาลัย

 • อุดรธานี

  รร.สตรีราชินูทิศ

 • ร้อยเอ็ด

  รร.สตรีศึกษา

 • อุบลราชธานี

  รร.นารีนุกูล

 • สกลนคร

  รร.สกลนครพัฒนศึกษา

 • นครราชสีมา

  Terminal21 Korat

 • ศรีสะเกษ

  รร.สตรีสิริเกศ

 • ชัยภูมิ

  รร.สตรีชัยภูมิ

 • บุรีรัมย์

  รร.บุรีรัมย์พิทยาคม

 • กาฬสินธุ์

  รร.อนุกูลนารี

 • เลย

  รร.เลยพิทยาคม

 • มหาสารคาม

  รร.ผดุงนารี

 • สุรินทร์

  รร.สิรินธร

 • นครพนม

  รร.ปิยะมหาราชาลัย

 • มุกดาหาร

  รร.มุกดาหาร

 • ยโสธร

  รร.ยโสธรพิทยาคม

 • หนองคาย

  รร.หนองคายวิทยาคาร

เปิดเพิ่ม! 9 สนามสอบ
รอบ A-Level ( พ.ย. 66 )

 • พะเยา
 • ยโสธร
 • หนองคาย
 • สุโขทัย
 • พิจิตร
 • สระแก้ว
 • กระบี่
 • นราธิวาส
 • ชุมพร
สนามสอบ รอบ A-Level ( พ.ย. 66 ) ทั้งหมด 60 จังหวัด

ขั้นตอนการสมัคร

 • กดปุ่มสมัครสอบ

 • กรอกข้อมูลผู้สมัคร

  ไม่ต้องเป็นสมาชิกเว็บ
  ก็สมัครสอบได้
  เพียงกรอกเลขบัตร
  ประชาชนของผู้สอบ

 • เลือกวิชาและ
  สนามสอบ

  เลือกสมัครวิชา ตั้งแต่
  1 วิชาขึ้นไป

 • กรอกข้อมูลส่วนตัว

  กรอกชื่อ-นามสกุล
  โรงเรียน ระดับชั้น คณะ
  มหาวิทยาลัยที่อยากเข้า
  เบอร์ติดต่อ และอีเมล

 • เลือกวิธีชำระเงิน

  เลือกชำระได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ โอนเงินผ่าน QR-Code / ชำระที่ 7-eleven และ บัตรเครดิต

 • ตรวจสอบสถานะ

  รับใบชำระอีกครั้ง และ
  เช็กสถานะชำระ ได้ที่
  หน้าข้อมูลผู้สมัคร

วิธีชำระเงิน
สามารถเลือกชำระได้ทั้งหมด 3 วิธี

วิธีที่ 1

โอนเงินโดย สแกน QR Code แนะนำ ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 10 นาที)

วิธีที่ 2

ชำระเงินโดย จ่ายเงินสดที่ 7-11 (เคาน์เตอร์เซอร์วิส) ค่าธรรมเนียมรวม 30 บาท (ชำระภายใน 24 ชั่วโมง)

วิธีที่ 3

ชำระเงินโดย บัตรเครดิตฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม (ชำระภายใน 30 นาที)

หมายเหตุ

จำเป็น = มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้

ตัวเลือก = มีบางมหาวิทยาลัยกำหนดใช้

* ข้อสอบใหม่ไม่ซ้ำรอบ ก.ค.

รางวัลสำหรับน้องๆ ผู้สอบที่สนาม
ที่ได้คะแนนสูงสุด 30 อันดับแรก*

*อันดับรางวัล อิงตามอันดับในหน้าผลสอบ

รางวัลคะแนนสูงสุดTGAT ความถนัดทั่วไป
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,200 บาท

อันดับ 4-10

800 บาท

อันดับ 11-30

500 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดTPAT3 วิทย์ฯ-วิศวฯ
(รอบ ก.ค. 66)

อันดับ 1-2-3

1,000 บาท

อันดับ 4-10

600 บาท

อันดับ 11-30

400 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level อังกฤษ
(รอบ พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดA-Level คณิตฯ 1
(รอบ พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

800 บาท

อันดับ 4-10

500 บาท

อันดับ 11-30

300 บาท

รางวัลคะแนนสูงสุดแพคสอบหมอ
(รอบ ก.ค. + พ.ย. 66)

อันดับ 1-2-3

2,500 บาท

อันดับ 4-10

1,500 บาท

อันดับ 11-30

1,200 บาท

เงื่อนไข : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าสอบที่สนามสอบ หากได้รับคะแนนสูงสุดมากกว่า 1 วิชา
จะได้รับรางวัลที่มูลค่าสูงสุดรางวัลใดรางวัลหนึ่งเท่านั้น เงินรางวัล มากกว่า 1,000 บาท จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % และติดต่อภายในเวลาที่กำหนด

ปฏิทินโครงการรอบ กรกฎาคม 66

1 มี.ค. 66

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 18.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

1 มี.ค. 66

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

6 มิ.ย. 66(10.00 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

13 มิ.ย. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

8 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66

วันสอบที่สนามสอบจริง

11 ก.ค. 66 - 18 ก.ค. 66

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

10 ก.ค. 66 - 14 ส.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

31 ก.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

17 ส.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบสนาม)

17 ส.ค. 66 (16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ
(สอบออนไลน์)

ปฏิทินโครงการรอบ พฤศจิกายน 66

8 มิ.ย. 66

เปิดรับสมัครวันแรก เวลา 16.00 น.(เมื่อครบจำนวน ระบบจะปิดรับ) / เพิ่มวิชา

8 มิ.ย. 66

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว / ย้ายสนาม / เปลี่ยนวิชา / ซื้อข้อสอบวิชาที่สอบพร้อมกัน

10 ต.ค. 66(23.59 น.)

ปิดรับสมัคร / ปิดเปลี่ยนรูปแบบการสอบ / ปิดแก้ไขข้อมูลส่วนตัว, ย้ายสนาม, เปลี่ยนวิชา

12 ต.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศอาคารสอบ ห้องสอบ และที่นั่งในการสอบ สนามที่จัดสอบได้

4 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66

วันสอบที่สนามสอบจริง

6 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

ช่วงการสอบ สำหรับผู้เลือกสอบที่บ้าน

6 พ.ย. 66 - 11 ธ.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

เปิดระบบขาดสอบ ขอรับข้อสอบ

16 พ.ย. 66(18.30 น. เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดเฉลย

28 พ.ย. 66 (17.30 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ วิชา TGAT และ TPAT3 (สอบสนาม+สอบออนไลน์)

19 ธ.ค. 66(16.00 น. เป็นต้นไป)

ประกาศคะแนนสอบ วิชาที่เหลือ
(สอบสนาม+สอบออนไลน์)

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสาร ผ่านทาง DekDPreAd.com อย่างสม่ำเสมอ

กิจกรรมสอบพรีฯ
ทั้งหมดของ Dek-D

ช่วงจัด

ก.ค. 66

ชื่อโครงการ

Pre-Ad. รอบ TGAT/TPAT

TGAT,TPAT ครบทุกวิชา

เหมาะสำหรับ

ม.6-5-4

ก.ค. 66

พรีเทส สอบเข้า ม.4

คณิตฯ / วิทย์

ม.3-2-1

พ.ย. 66

พรีเทส สอบเข้า ม.1

คณิตฯ / วิทย์ / อังกฤษ

ป.6

พ.ย. 66

พรีเทส จำลองสอบหมอ

ม.3-4

พ.ย. 66

Pre-Ad. รอบ A-Level

วิชาสามัญครบทุกวิชา

ม.6-5-4

เงื่อนไขโครงการ #DekDPreAd

 1. เลขบัตรประชาชน ต้องเป็นเลขของผู้เข้าสอบเท่านั้น หากผิดพลาดในบางหลัก ต้องแจ้ง Call center แก้ไขก่อนปิดรับสมัคร เพราะมีผลต่อการเข้าสอบและการออกเกียรติบัตร
 2. ไม่สามารถขอแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้
 3. เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้
 4. ผู้สมัครสอบ ต้องกรอกเบอร์มือถือที่ใช้งานได้จริง สำหรับรับ SMS แจ้งสถานการณ์สำคัญของโครงการ
 5. ผู้สมัครสอบที่สนามรับทราบว่า อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดสถานที่จัดสอบ โดยจะมีการส่ง sms แจ้งเตือนให้ทราบ
 6. หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการไปสอบที่สนามสอบได้หากต้องการสมัครหลายวิชาแบบผสม สอบที่สนามและสอบที่บ้าน ให้สมัครรูปแบบสอบที่บ้านทุกวิชาก่อน เพื่อรับส่วนลดค่าสมัครสูงสุด หลังชำระสามารถทำการเปลี่ยนวิชาที่ต้องการไปสอบที่สนามสอบได้ โดยสนามสอบต้องยังมีที่ว่าง
 7. ผู้สมัครสอบ รับทราบว่าต้องติดตามสถานการณ์ทั่วไปของโครงการผ่านช่องทางหลัก เช่น DekDPreAd.com, Facebook หรือ Twitter : @DekDPreAd เพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ

ผู้สมัครสามารถทำรายการต่างๆนี้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ

 • รอบสอบ ก.ค. 66 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 - วันปิดรับสมัคร
 • รอบสอบ พ.ย. 66 ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 66 - วันปิดรับสมัคร

โปรดทำรายการให้ครบขั้นตอน และตรวจสอบข้อมูลหลังทำรายการให้ถูกต้อง หากพบปัญหาโปรดติดต่อ Call Center ก่อนวันปิดรับสมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ ยกเว้นไม่สามารถแก้เลขบัตรประชาชนเพื่อเปลี่ยนตัวผู้สอบได้

เปลี่ยนวิชาสอบ

การเปลี่ยนวิชาสอบ ไม่สามารถเปลี่ยนข้ามไปวิชาที่จัดสอบช่วงเวลาอื่นได้

 • รอบสอบ ก.ค. 66 สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ระหว่าง TPAT3 TPAT5
 • รอบสอบ พ.ย. 66 สามารถเปลี่ยนวิชาได้ ระหว่าง คณิตฯ 1 คณิตฯ 2, ระหว่าง ชีววิทยา วิทย์ฯ ประยุกต์, ระหว่าง กลุ่มภาษาต่างประเทศ (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)
เปลี่ยนรูปแบบสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่สนามไว้ทุกวิชา สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่บ้านได้ โดยมีค่า Boxset พร้อมจัดส่ง 49 บาท ต่อรอบการสอบ
 • ผู้ที่เลือกสอบที่บ้านไว้ สามารถเปลี่ยนบางวิชาหรือทุกวิชาไปสอบที่สนามที่ว่างได้ แต่จะไม่ได้รับค่า Boxset พร้อมจัดส่งคืน
เปลี่ยนสนามสอบ

สามารถเปลี่ยนสนามสอบตามต้องการได้ โดยต้องเป็นสนามที่ยังมีที่ว่าง วันสอบเดียวกันต้องเลือกสนามสอบเดียวกัน วันสอบคนละวันสามารถเลือกสนามสอบต่างกันได้

การแต่งกาย
 • แต่งชุดนักเรียน, ชุดนักศึกษา, ชุดพละ อย่างถูกระเบียบ หรือ แต่งชุดสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่น เสื้อผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย สวมเสื้อมีแขน คู่กางเกงขายาวหรือกระโปรงความยาวเลยเข่า สวมรองเท้าปิดนิ้วเท้า และหุ้มคลุมส้นเท้า ไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะในการเข้าสอบ
 • สามารถทำสีผมและสีเล็บเข้าสอบได้ทุกรูปแบบ และ สามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้
 • ผู้เข้าสอบ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเข้าสอบ (อาจมีเปลี่ยนแปลง)
 • ผู้ติดตามที่มาเฝ้าผู้เข้าสอบ โปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าการติดต่อราชการ เช่นกัน
การเข้าห้องสอบ และ หลักฐานการแสดงตน
 • แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียนที่มีเลขบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยราชการ ที่ตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ และเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เข้าสอบต้องเป็นบุคคลเดียวกับ ข้อมูลและรูปถ่ายในบัตรฯ เท่านั้น หากลืมนำบัตรมาแสดง จะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดติดต่อกองอำนวยการ ณ สนามสอบ
 • สามารถสายได้ไม่เกิน 30 นาที หากสายเกินกำหนดถือว่าขาดสอบ
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ ให้ Login มาตรวจได้บนเว็บ ในช่วงที่กำหนด และตรวจทานอีกครั้งที่บอร์ดประกาศบริเวณสนามสอบในวันสอบ
 • ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้อง Print ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ สามารถจดจำหรือดูจากภาพบันทึกบนมือถือได้
 • ข้อมูลห้องสอบ-เลขประจำตัวผู้สอบ มีไว้เป็นข้อมูลให้ผู้เข้าสอบ ไม่ใช่หลักฐานแสดงตัวเข้าสอบ
 • หากนำโทรศัพท์มือถือมา ให้ปิดเครื่อง และ วางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ของมีค่า และกระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
กติกาในห้องสอบ
 • อุปกรณ์ในการสอบ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป, ยางลบ, ปากกาที่หมึกไม่ซึม และ ห้ามใช้ปากกาลบคำผิด
 • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ นำเครื่องคิดเลข, อุปกรณ์อื่นใดที่ใช้คิดเลข และอุปกรณ์ช่วยจำ เข้าห้องสอบ
 • นำนาฬิกาเข้าห้องสอบได้ โดยต้องเป็นนาฬิกาชนิดเข็ม หน้าปัดเดี่ยว ไม่มีระบบอิเลกทรอนิค
 • นำโทรศัพท์มือถือ(ต้องปิดเครื่อง), ของมีค่า, กระเป๋าเล็ก เข้าห้องสอบได้ โดยวางที่ใต้เก้าอี้ผู้สอบ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ให้วางหน้าห้องสอบ
 • ผู้เข้าสอบต้องอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาสอบ สามารถไปห้องน้ำได้ไม่เกิน 10 นาที โดยต้องได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
 • เมื่อหมดเวลาสอบให้หยุดทำข้อสอบทันที ห้ามออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะอนุญาต และนำข้อสอบกลับบ้านได้หลังการสอบเสร็จ
 • ผู้ติดตามไม่สามารถนั่งรอผู้สอบ ที่หน้าห้องสอบหรือบนอาคารสอบได้
 • สอบถามปัญหาต่างๆในสนามสอบได้ที่กองอำนวยการของแต่ละสนามสอบ การตัดสินจากกองอำนวยการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
กรณีทุจริตในห้องสอบ
 • การใช้อุปกรณ์อิเลกทรอนิคทุกประเภทในการ ติดต่อ ค้นหาข้อมูล ถ่ายภาพ บันทึกเสียง ฯลฯ ขณะอยู่ในห้องสอบ
 • การพกเอกสารหรืออุปกรณ์ใดๆที่ช่วยในการทำข้อสอบ เข้าไปในห้องสอบ
 • พูดคุยกับบุคคลอื่นในห้องสอบ โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ออกจากห้องสอบ นานเกิน 10 นาที โดยไม่มีเหตุสมควร
 • ผู้ทุจริตในห้องสอบ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และไม่สามารถนำข้อสอบออกจากห้องสอบได้ ต้องติดต่อขอรับข้อสอบผ่านระบบขอรับในเว็บ
  • รอบสอบ ก.ค. 66 10 ก.ค. 66 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
  • รอบสอบ พ.ย. 66 6 พ.ย. 66 ( มีค่าบริการจัดส่ง )
 1. สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้วันที่
  • รอบสอบ ก.ค. 66 31 ก.ค. 66 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 66 16 พ.ย. 66 16.00 น.
 2. ประกาศผลสอบ ดูใบวิเคราะห์ผล และดาวน์โหลดเกียรติบัตร
  • รอบสอบ ก.ค. 66 17 ส.ค. 66 16.00 น.
  • รอบสอบ พ.ย. 66 28 พ.ย. 66 16.00 น.
 3. ผู้ขาดสอบจะไม่มีคะแนนสอบ ไม่ได้รับใบวิเคราะห์ผล และเกียรติบัตร แต่สามารถดาวน์โหลดเฉลยได้ หากขาดสอบต้องการรับข้อสอบ โปรดอ่านในหัวข้อข้างล่าง

ผู้ที่สมัครสอบที่สนาม แต่ขาดสอบ ไม่ได้ไปสอบในวันที่กำหนด สามารถรับเล่มข้อสอบ และดาวน์โหลดเฉลยได้ตามปกติ ดังนี้ ( แต่จะไม่ได้รับ BOX SET, ไม่มีคะแนนสอบ, ใบวิเคราะห์ผลแบบแสดงคะแนน และเกียรติบัตร )

 1. ขอรับข้อสอบที่สนามสอบ (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • รับข้อสอบในวันที่มีการสอบ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ หลังวิชานั้นๆ หมดเวลาสอบเสร็จไปแล้ว 15 นาที เป็นต้นไป สามารถรับได้
   • รอบสอบ ก.ค. 66
    วันเสาร์ ที่ 8 ก.ค.66 รับได้ถึง 17.15 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้)
    วันอาทิตย์ ที่ 9 ก.ค.66 รับได้ถึง 17.00 น.
   • รอบสอบ พ.ย. 66
    วันเสาร์ ที่ 4 พ.ย.66 รับได้ถึง 17.00 น. (หากขาดวันเสาร์ สามารถไปรับวันอาทิตย์ได้)
    วันอาทิตย์ ที่ 5 พ.ย.66 รับได้ถึง 16.30 น
  • สามารถไปรับด้วยตนเองหรือฝากผู้อื่นไปรับ นำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตร หรือ รูปถ่ายบัตร ของผู้สอบมาแสดงที่ ณ กองอำนวยการสนามสอบนั้นๆ
  • ผู้รับข้อสอบโปรดแต่งกายสุภาพเทียบเท่าติดต่อราชการ (ไม่จำเป็นต้องแต่งชุดนักเรียน)
  • หากติดปัญหาในการรับข้อสอบที่สนาม โปรดติดต่อ Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd ทันที ขอสงวนสิทธิ์หยุดให้บริการรับข้อสอบหลังเวลาที่กำหนด
 2. ขอรับข้อสอบผ่านไปรษณีย์
  • ต้องเข้ามาทำรายการ กดขอรับข้อสอบ ผ่านแบบฟอร์มในหน้าเช็กสถานะ ในช่วงวันที่ดังนี้
   • รอบสอบ ก.ค. 66 ตั้งแต่ 10 ก.ค. 66 16.00 น. - 14 ส.ค. 66 23.59 น. เริ่มจัดส่ง วันที่ 17 ก.ค. 66
   • รอบสอบ พ.ย. 66 ตั้งแต่ 6 พ.ย. 66 16.00 น. - 11 ธ.ค. 66 23.59 น. เริ่มจัดส่ง วันที่ 13 พ.ย. 66
  • การขอรับขอสอบผ่านไปรษณีย์ มีค่าบริการรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อ 1 ผู้ขาดสอบ อัตรานี้จะส่งข้อสอบให้ทุกวิชาที่ขาดสอบในพัสดุเดียวกัน
  • สามารถเช็คเลขแทรคกิ้ง (เลขพัสดุ) ได้ที่หน้าเช็กสถานะ หลังจากชำระเงิน 2-3 วันทำการ
  • รอบในการจัดส่ง วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ หากชำระเงินก่อนวันที่มีรอบจัดส่งจะถูกส่งในรอบนั้นๆ เช่น ชำระเงินวันอาทิตย์รอบการจัดส่งคือวันจันทร์ หรือ ชำระเงินวันพุธรอบในการจัดส่งคือวันศุกร์ เป็นต้น
  • หากไม่กดขาดสอบขอรับข้อสอบในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
  • กรุณากรอกข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วน หากพัสดุตีกลับผู้ขาดสอบต้องเสียค่าบริการส่งอีกครั้งโดยติดต่อทาง Call Center ทาง Line@ : @DekDPreAd

ผู้สมัครสอบที่บ้าน จะได้รับคู่มือแนะนำวิธีการสอบที่บ้านแบบละเอียด ส่งไปใน Boxset แล้ว แต่มีรายละเอียดสำคัญที่ต้องทราบก่อนดังนี้

ช่วงเปิดระบบสอบที่บ้าน
 • รอบสอบ ก.ค. 66 ตั้งแต่ วันที่ 11-18 ก.ค. 66
 • รอบสอบ พ.ย. 66 ตั้งแต่ วันที่ 6-12 พ.ย. 66

ในช่วงที่เปิดระบบสอบ สามารถเลือกเวลาเริ่มเข้าสอบได้ตามสะดวก เข้าก่อนได้สอบก่อน ไม่ต้องรอสอบพร้อมกัน มีระบบจับเวลาสอบให้ เมื่อหมดเวลาสอบจะเป็นการสิ้นสุดการสอบ

การเข้าสอบเลือกสอบได้ 2 วิธี
 1. สอบออนไลน์ มีระบบจับเวลาให้ เข้าสอบโดยใช้ Computer หรือ Notebook หรือ Tablet ไม่ต้องมีการเปิดกล้อง
 2. สอบผ่านเล่มข้อสอบ จับเวลาด้วยตนเอง หลังสอบให้เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกคำตอบด้วย Computer หรือ โทรศัพท์มือถือก็ได้
กรณียังทำข้อสอบไม่สำเร็จ
 • ถ้ายังไม่หมดเวลาสอบ สามารถเข้าสู่ระบบ เข้าไปทำการสอบต่อได้
 • ถ้าหมดเวลาทำข้อสอบ ไม่สามารถทำข้อสอบหรือส่งคำตอบต่อได้

หากพบปัญหาต่างๆในการสอบ โปรดติดต่อ Line@ : @DekDPreAd ภายในวันที่ 16 ก.ค. 66 เวลา 22.30 น.