/>
ซ่อน
แสดง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม รุ่นที่ 3 (1 ปีการศึกษา) ปี 2020-21 เปิดรับสมัครแล้ว! []

วิว

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
รุ่นที่ 3 (1 ปีการศึกษา) ปี 2020-21

เปิดรับสมัครแล้ว!

 


 
       โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 14 – 17 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 – 5 ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 ปีการศึกษา
 
       การได้ไปใช้ชีวิตและเรียนหนังสือในโรงเรียนมัธยมเป็นระยะเวลานาน 1 ปี ย่อมแตกต่างจากการไปเที่ยวอย่างแน่นอน เพราะน้องๆจะได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ ฝึกให้น้องๆนักเรียนแลกเปลี่ยนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขึ้น ตระหนักถึงความแตกต่างของวิถีชีวิต รวมทั้งแนวคิดและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมป์ (หรือที่เรียกว่า Host Family) เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ประสบการณ์ดีๆรอน้องๆ อยู่ที่ต่างประเทศ 


 
       สมัครสอบได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที (ค่าธรรมเนียมสมัครสอบประเทศละ 250 บาทโดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ เลขที่บัญชี 218-260992-6)

       สมัครสอบได้ที่นี่
 


 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
 

  1. นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปีและไม่เกิน 18 ปี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
  2. ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 - 5 หรือเทียบเท่า  มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.0 ขึ้นไป
  3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของโครงการและได้คะแนนสอบตามที่โครงการกำหนด
  4. มีความสนใจด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศที่เข้าร่วมโครงการ
  5. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
  6. นักเรียนต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆในโครงการ และเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


 

ค่าธรรมเนียมฯ ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้
 

• ค่าเล่าเรียนในกรณีที่เลือกเรียนโรงเรียนเอกชน หรือกรณีเลือกรัฐ เลือกโซน
• ค่าแปลเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ เดือนละประมาณ 300 ดอลล่าร์สหรัฐ
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การเรียนพิเศษคอร์สภาษาอังกฤษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าชุดนักเรียน

หมายเหตุ: โปรดอ่านเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการโดยละเอียดและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
 
 
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมเอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล
เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬาลงกรณ์ 48 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.02-117-4742, 085-503-6522, 081-448-0770
@engenius_inter   Facebook Fanpage: Engenius International
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#Studyabroad #Engenius #ทุนระยะยาว

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?