/>
ซ่อน
แสดง

รวมรับตรงคณะสายศิลป์ ปี 59 ที่สมัครได้ทุกสายการเรียน (อัปเดต 16-22 พ.ค.) []

วิว

           สวัสดีค่ะ ใครที่กำลังมองหารับตรงอยู่เข้ามาถูกที่แล้วค่ะ วันนี้พี่แป้งมีโครงการรับตรงคณะสายศิลป์มาฝาก ถึงชื่อจะดูเป็นคณะสายศิลป์ แต่น้องๆ สายวิทย์ก็สามารถสมัครได้ แอดมิชชั่นแล้วก็สมัครได้ค่ะ แต่ว่ารายละเอียดแต่ละโครงการไม่เหมือนกัน บางโครงการก็ใช้ GAT PAT บางโครงการก็ใช้ O-NET จะมีโครงการอะไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ
 

รับตรง 59 ว.ดุริยางคศิลป์ ม.มหาสารคาม (รอบ 2)
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 25 พ.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาดนตรีพื้นบ้าน
    * สาขาดนตรีไทย
    * สาขาดนตรีตะวันตก
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี และมีทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี
 
ทดสอบ Icon สอบทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาคพิเศษ ม.เชียงใหม่
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 30 พ.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ : คณะบริหารธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ทั้ง 5 วิชา
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา (รอบ 2)
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 31 พ.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาดนตรี
    * สาขาวิชาศิลปะการแสดง
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน + ภาคปฏิบัติ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 31 พ.ค.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขานิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 59 ม.หัวเฉียวฯ
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 31 พ.ค.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
    * คณะศิลปศาสตร์
    * คณะบริหารธุรกิจ
    * คณะนิติศาสตร์
    * คณะนิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 สาขาวิชาการตลาด ภาคพิเศษ ม.บูรพา
  ทดสอบ Icon สมัคร 1 -15 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการตลาด (ธุรกิจค้าปลีก) (ภาคพิเศษ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ PAT 1
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงภาคปกติ ม.ราชภัฏธนบุรี 59
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 5 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    * คณะวิทยาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการ ICASP Smart Choice มอ.ภูเก็ต
 ทดสอบ Icon สมัคร 5 มิ.ย.59 - 7 ก.ค.59
 
ทดสอบ Icon โครงการที่เปิดรับ
    * โครงการเส้นทางสู่สากล ICASP Smart Choice
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเรตากุ ประเทศญี่ปุ่น
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฉางโจว ประเทศจีน
    * โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
    * โครงการความร่วมมือระหว่างคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กับสถาบันการจัดการโรงแรมนานาชาติ (IMI) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon สอบผ่าน IGCSE IB หรือ GED
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 59 สาขาภาษาจีนธุรกิจ ม.ขอนแก่น
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ  GAT, PAT 7   
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET ภาษาไทย, สังคมฯ, ภาษาอังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงการบริการและการท่องเที่ยว ม.สงขลาฯ
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาการจัดการการบริการ
    * สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, IELTS, TOEIC
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

โควตา-รับตรง 59 ม.วลัยลักษณ์
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 7 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * สำนักวิชาศิลปศาสตร์
    * สำนักวิชาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า  
 
ทดสอบ Icon คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรฯ (ศรีราชา)
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาการเงินและการลงทุน
    * สาขาการจัดการ
    * สาขาการตลาด
    * สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
    * สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
    * สาขาการบัญชีบริหาร
    * สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT, PAT 1 หรือ วิชาสามัญไทย,สังคมฯ,อังกฤษ,คณิต
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาไทยศึกษา (นานาชาติ) ว.นานาชาติปรีดีฯ มธ.
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 8 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon สอบการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเรื่องเกี่ยวกับไทยศึกษา
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร (รอบ 2)
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
    * สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ตะวันตก
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบปฏิบัติ-ข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรงพิเศษ 59 คณะสังคมวิทยาฯ ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 10 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ O-NET 4 วิชา คือ ไทย สังคมฯ คณิต อังกฤษ
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 โครงการสมทบพิเศษ ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ O-NET
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์  
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ) ม.ธรรมศาสตร์
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง  23 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon เปิดรับ : สาขาวิชาอินเดียศึกษา (นานาชาติ)
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ IELTS, TOEFL, TU-GET  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่ 

รับตรง 59 คณะบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 24 มิ.ย.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    * สาขาวิชาการตลาด
    * สาขาวิชาการจัดการ
    * สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    * สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
    * สาขาวิชาการบริหารการเงิน
    * สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
    * สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
    * สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    * สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT
 
ทดสอบ Icon สอบข้อเขียน
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 6 ก.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขาที่เปิดรับ
    * สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
    * สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
    * สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

รับตรง 59 ภาคพิเศษและภาคสมทบ ม.กาฬสินธุ์
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
 
ทดสอบ Icon สาขา หลักสูตร คณะที่เปิดรับ
    * หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    * หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
    * หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
    * หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

โควตา-รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร
 ทดสอบ Icon สมัครได้ถึง 15 ก.ค.59
  ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
    * คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
 
ทดสอบ Icon อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 59 #รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ 59 #รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ 59 #รับตรง ม.มหาสารคาม 59 #รับตรง ม.บูรพา 59 #รับตรง ม.ขอนแก่น 59 #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ 59 #รับตรง #โควต้า 59 #โควตา 59 #สอบตรง 59 #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ 59 #รับตรง ม.กาฬสินธุ์ 59

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?