/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

มาแล้ว! ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง 60 ม.นเรศวร []

วิว
ปิดรับสมัครแล้ว
 18 ส.ค. 59  190,247 วิว
1 พ.ย. 59 - 15 พ.ย. 59 วันรับสมัคร
วันเคลียริ่ง
สมัครได้ 17 จังหวัด
รวม 17 คณะ 3,236 ที่นั่ง
คุณสมบัติ เพิ่มเติม
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
448 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
364 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
123 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
44 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
84 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
56 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
83 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
161 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
189 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
119 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
140 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
196 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
196 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
263 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า
112 ที่นั่ง
- GPAX
GPAX
GAT
PAT
O-NET
วิชา
สามัญ
สอบ
เฉพาะ
Port
folio
คะแนน
อื่นๆ
CU-TEP, TU-GET, TOEFL,
IELTS, BMAT, etc.
สัม
ภาษณ์
ม.6
เด็กซิ่ว
เทียบเท่า

           สวัสดีค่ะ ก่อนหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เผยปฎิทินและจำนวนรับในปีนี้มาแล้ว โดยรวมรับตรงทุกโครงการ ตอนนี้ระเบียบการแต่ละโครงการรับตรงออกมาแล้วค่ะ เริ่มที่ ระบบรับตรง (โควตา) ม.นเรศวร ปี 60 รายละเอียดครบทุกคณะ แต่บอกก่อนว่าโครงการนี้สมัครได้เฉพาะน้องๆ ที่อยู่ภาคเหนือเท่านั้นนะคะ รายละเอียดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
 

คณะที่เปิดรับ
 ทดสอบ Icon คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
ทดสอบ Icon คณะสหเวชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะนิติศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะมนุษยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
 
ทดสอบ Icon คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon คณะสังคมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิทยาลัยนานาชาติ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 
ทดสอบ Icon มีผลสอบ GAT PAT รอบ 1/60
 
ทดสอบ Icon รายละเอียดคุณสมบัติแยกแต่ละคณะ คลิกที่นี่ 

เกณฑ์ในการคัดเลือก
 ทดสอบ Icon GPAX
 
ทดสอบ Icon ผลสอบ GAT PAT
 
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์

ปฏิทินโครงการ
 

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 
 
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#รับตรง 60 #รับตรง #รับตรง ม.นเรศวร 60 #รับตรง ม.นเรศวร #รับตรง โควตา ม.นเรศวร #จำนวนรับ ม.นเรศวร #รับตรงภาคเหนือ ม.นเรศวร #โควตา ม.นเรศวร #รับตรงมน #รับตรงม.นเรศวร #รับตรง ม.นเรศวร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?