ซ่อน
แสดง

ไม่ได้สอบทุกสนาม ก็สมัครได้! ม.มหิดล รอบ 3 หลายคณะใช้คะแนนตัวเดียว (GAT PAT, 9 วิชาสามัญ) []

วิว
          ผ่านวันหยุดเทศกาลสงกรานต์กันไปแล้ว น้องๆ หลายคนคงหนีไปพักผ่อนคลายร้อน คลายเครียดกันมาบ้าง แต่พอกลับมาก็อาจจะต้องเตรียมตัว วางแผนการสมัครสอบ เพราะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์กว่าๆ ก็ถึงวันสมัครสอบรอบ 3 หรือรอบรับตรงร่วมกันแล้ว เอ๊ะ...ยังจำกันได้ไหมเอ่ย ว่าสมัครพร้อมกันทั้งประเทศวันที่เท่าไหร่
 
ไม่ได้สอบทุกสนาม ก็สมัครได้! ม.มหิดล รอบ 3 หลายคณะใช้คะแนนตัวเดียว (GAT PAT, 9 วิชาสามัญ)
 
      การสมัครสอบในรอบที่ 3 ทาง ทปอ. จะเปิดรับในวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น ดังนั้นน้องๆ จะต้องเตรียมการล่วงหน้ากันก่อน เพื่อความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งก็สามารถศึกษาได้จากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัย ดูองค์ประกอบ หรือสัดส่วนคะแนน ที่แต่ละคณะแต่ละสาขาวิชากำหนด ว่าต้องใช้คะแนนวิชาไหน กี่เปอร์เซ็นต์ หรือกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเท่าไหร่
 
      สำหรับน้องๆ ที่ลงสอบครบทุกวิชา ทั้ง GAT PAT 9วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย ก็คงคลายความกังวลไปได้นิดหน่อย เพราะมีตัวเลือกในการสมัครค่อนข้างมาก กลับกันถ้าเป็นน้องๆ ที่ไม่ได้สอบบางวิชา ไม่มีคะแนนสอบบางวิชา ก็จะเกิดความกังวลใจ ไม่รู้ว่าจะสมัครคณะ สาขาไหนได้บ้าง
 
     วันนี้พี่แนนนี่รวบรวมรายชื่อคณะของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เปิดรับในรอบที่ 3 มาฝาก มาดูกันว่า คณะไหนต้องมีคะแนน GAT PAT คณะไหนต้องมีคะแนน 9 วิชาสามัญกันบ้าง
 
คะแนน GAT PAT เท่านั้น
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขากายอุปกรณ์
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์-สาขาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อสุขภาวะ-สาขาสาธารณสุขศาสตร์
   
คะแนน 9 วิชาสามัญ เท่านั้น
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์-สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • คณะกายภาพบำบัด สาขากายภาพบำบัด-สาขากิจกรรมบำบัด
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ทุกสาขา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ นานาชาติ
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร-สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร-สาขาธรณีศาสตร์-สาขาการจัดการ-สาขาบัญชี
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาเวชระเบียน
 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT PAT
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์-สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย-สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์-สาขารังสีเทคนิค
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเคมี-วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ)-วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
 • วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์-สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
   
     ย้ำอีกครั้ง น้องๆ จะต้องศึกษารายละเอียดการสมัครอย่างรอบคอบ และถ้าต้องการจะศึกษาระเบียบการฉบับเต็มของรอบ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยมหิดล (คลิก)
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง61 #tcas61 #รับตรง มหิดล #รับตรงร่วมกัน #รับตรง รอบ3 #รอบ 3 รับตรงร่วมกัน #มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #MU #รับตรง MU #ไม่มี 9วิชาสามัญ #ไม่มี gatpat #GATPAT #9วิชาสามัญ #TCASรอบ3

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?