ซ่อน
แสดง

ศิลปากรไม่น้อยหน้า! TCAS รอบ 3 หลายคณะไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ พร้อมเพิ่มที่นั่ง []

วิว
      ในรอบ 1 – 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา หลายๆ มหาวิทยาลัยได้ทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขระเบียบการ “การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3  หรือ รับตรงร่วมกัน” มาแล้ว 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คลิก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คลิก) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลิก) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คลิก) แต่การเปลี่ยนแปลงระเบียบการนั้น เป็นการเพิ่มเติมจำนวนรับสมัคร หรือเพิ่มเติมสาขาวิชาที่เปิดรับเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
 
ศิลปากรไม่น้อยหน้า! TCAS รอบ 3 หลายคณะไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ พร้อมเพิ่มที่นั่ง
 
      ไม่ว่าอย่างไร น้องๆ ก็ต้องคอยเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในระเบียบการ หรือประกาศของสาขาวิชาที่ตนเองสนใจอยู่เป็นประจำ ส่วนพี่ก็จะเป็นอีกแรงที่คอย Update ข่าวคราวให้น้องๆ อย่างเช่นวันนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก็ได้แก้ไขระเบียบการรอบที่ 3 รับตรงร่วมกันเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ
 
      มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับในรอบที่ 3 ทั้งหมด 9 คณะ 45 สาขาวิชา รวมทั้งหมด 1,705 ที่นั่ง โดยรับ “สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” เพิ่มอีก 80 ที่นั่ง แบ่งเป็น รับตรงปกติ 40 ที่นั่ง และโครงการเพิ่มพิเศษ อีก 40 ที่นั่ง
 
      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ของคะแนนในการพิจารณา เพียง 20 สาขาวิชา จาก 45 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
 
ไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ศิลปะ/มานุษยวิทยา/ภาษาไทย/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยกเว้น 4 สาขาวิชา)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์
   
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญ (รายวิชา)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
     วิชาละ 20% (แต่ละวิชาขั้นต่ำ 20 คะแนน)
 • คณะเภสัชศาสตร์
     วิชาละ 30% (แต่ละวิชาขั้นต่ำ 30 คะแนน)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์/สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช/สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ
     วิชาละ 25% (แต่ละวิชาขั้นต่ำ 25 คะแนน)
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
     วิชาละ 20% (แต่ละวิชาขั้นต่ำ 20 คะแนน)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชัน/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม/ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      วิชาละ 15% (แต่ละวิชาขั้นต่ำ 15 คะแนน)

   
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญ (เฉลี่ยรวมทุกวิชา)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
     เฉลี่ยรวม 20% (3 วิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
     เฉลี่ยรวม 35% (4 วิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 140 คะแนน)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
     เฉลี่ยรวม 20% (3 วิชารวมกันไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน)

   
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ GAT
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
     20 % (ต้องมี 60 คะแนนขึ้นไป)
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     50% (ต้องมี 150 คะแนนขึ้นไป)

   
กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ PAT
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย
     PAT 7.4 20% (ต้องมี 60 คะแนนขึ้นไป)
 • คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
     PAT 7.7 40% (ต้องมี 120 คะแนนขึ้นไป)

   
 กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 9 วิชาสามัญและ PAT รวมกัน 
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
     เฉลี่ยรวม 2 วิชา 35%

   
     จากการเปลี่ยนแปลงของหลายมหาวิทยาลัยทำให้พี่แนนนี่ก็เชื่อว่า น่าจะมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่กำลังปรับเปลี่ยน หรือเตรียมแก้ไขระเบียบการเพิ่มเติม หรืออาจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่กล่าวไปข้างต้น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็เป็นไปได้ค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #รับตรง61 #รับตรงร่วมกัน #รับตรงรอบ 3 #รอบ3 รับตรงร่วมกัน #TCAS61 #รับตรง ศิลปากร #รับตรง ศก. #ศิลปากร #ศิลปากร รอบ3 #รอบ3 ศิลปากร #silpakorn #รับตรง ศิลปากร 61

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?