TCAS 62 รอบ 2: รับตรงคณะรับเอง ม.เชียงใหม่ (20 สาขา 148 ที่นั่ง) []

วิว
     สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมเปิดรับสมัครในระบบ TCAS รอบ 2 หรือรอบโควตา หลายโครงการ นอกจากโควตาภาคเหนือ และโครงการพิเศษต่างๆ รวมกว่า 5,000 ที่นั่ง ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครแล้ว ยังมีอีก 20 สาขาวิชา 148 ที่นั่งที่คณะดำเนินการรับสมัครเองอีก ไปดูกันว่ามีสาขาอะไรบ้าง...
 
TCAS 62 รอบ 2: รับตรงคณะรับเอง ม.เชียงใหม่ (20 สาขา 148 ที่นั่ง)
 
ทดสอบ Icon สาขาและจำนวนที่เปิดรับสมัคร
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะไทย (โครงการพิเศษทางศิลปวัฒนธรรม) 16 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม (โครงการ Art Talent) 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ (โครงการรับนร.ที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบ) 6 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ (โครงการรับนร.ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการถ่ายภาพ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (โครงการรับนร.ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ (โครงการรับนร.ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) 15 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (โครงการเรียนดี Spacial Admission Program (Excellent) : Multidisciplinary Art) 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ (โครงการเรียนดี Spacial Admission Program (Excellent) : Multidisciplinary Art) 9 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง (โครงการรับนร.ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง) 7 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการพสวท.) 8 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคกาารแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคกาารแพทย์ สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคกาารแพทย์ สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะเทคนิคกาารแพทย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการความร่วมมือฯ ชายแดนใต้) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการผู้ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ ตามรอยสมเด็จย่า-รับผ่านสภาการพยาบาล) 2 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะพยาบาลศาสตร์ (โครงการผู้ช่วยพยาบาลศึกษาต่อ พย.บ.) 4 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด) 10 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์) 5 ที่นั่ง
ทดสอบ Icon คณะสัตวแพทยศาสตร์ (โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ) 3 ทื่นั่ง
 
ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
ทดสอบ Icon เปิดรับสมัคร: 19 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
ทดสอบ Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 12 เมษายน 2562
ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์: 19 เมษายน 2562
หมายเหตุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามระเบียบการของแต่ละสาขาวิชา/โครงการ
 
ทดสอบ Icon ระเบียบการรอบโควตาฉบับเต็ม TCAS 62 รอบ 2: รับตรงคณะรับเอง ม.เชียงใหม่ (20 สาขา 148 ที่นั่ง)
ทดสอบ Icon ระเบียบการเพิ่มเติม
-โครงการทายาทอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่TCAS 62 รอบ 2: รับตรงคณะรับเอง ม.เชียงใหม่ (20 สาขา 148 ที่นั่ง)
-โครงการสร้างนักเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเลสู่บ้านเกิด TCAS 62 รอบ 2: รับตรงคณะรับเอง ม.เชียงใหม่ (20 สาขา 148 ที่นั่ง)
 
     สำหรับระเบียบการ หรือองค์ประกอบการพิจารณาของแต่ละสาขาจะอยู่ในระเบียบการฉบับเต็ม ให้น้องตรวจเช็กจากรหัสสาขาวิชา  และชื่อโครงการให้ละเอียดรอบคอบค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #รับตรง #โควตา มช #TCAS รอบ 2 มช. #ม.เชียงใหม่ #TCAS62 #รับตรง ม.เชียงใหม่

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?