ซ่อน
แสดง

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ควบหลักสูตร + ปรับแผนการรับปี 62 ใครตามคณะนี้อยู่ อ่านเลย! []

วิว
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ควบหลักสูตร + ปรับแผนการรับปี 62 ใครตามคณะนี้อยู่ อ่านเลย!
      สวัสดีค่ะ น้องๆ ที่อยากทำงานในแวดวงป่าไม้ หรือ นักวิชาการสายสิ่งแวดล้อม ก็คงตั้งหน้าตั้งรอการรับสมัครของคณะวนศาสต์ ม.เกษตรศาสตร์ กันอยู่ใช่มั้ยคะ ซึ่งในปีนี้ จะเปิดรับเพียงแค่ 3 รอบ คือ รอบ 2 โควตา, รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และ รอบ 4 แอดมิชชั่น
 
คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ควบหลักสูตร + ปรับแผนการรับปี 62 ใครตามคณะนี้อยู่ อ่านเลย!

      ล่าสุด คณะวนศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและควบรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาวนศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ ให้เป็นหลักสูตรเดียวคือ สาขาวนศาสตร์ โดยจะเปลี่ยนแปลงจำนวนรับดังนี้

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ควบหลักสูตร + ปรับแผนการรับปี 62 ใครตามคณะนี้อยู่ อ่านเลย!
    ทั้งนี้ วท.บ. (วนศาสตร์) จะประกอบไปด้วย 2 แขนงวิชาคือ
       1) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ป่าไม้ ประกอบด้วย สาขาการจัดการป่าไม้/ สาขาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้/ สาขาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า/ สาขาวนศาสตร์ชุมชน /สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว/ สาขาวนวัฒนวิทยา /สาขาวิศวกรรมป่าไม้
       2) แขนงวิชาเทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้/ สาขาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ
       โดยในชั้นปี 1-2 เรียนเหมือนกัน และจะทำการเลือกสาขาในปีที่ 3
       **ข้อมูลจากเว็บไซต์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ คลิก

 
     สำหรับน้องๆ ที่สนใจ ศึกษาเกณฑ์คัดเลือกไว้ก่อนได้เลยค่ะ
     1. โควตาพิเศษ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาด้านวนศาสตร์
      ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก >
          1. คะแนน O-NET 03 ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน
          2. คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
          3. คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิต 1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
          4. คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
          5. คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
          6. คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
          รายละเอียด >>
คลิก

     2.โควตา 30 จังหวัด
      ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก >
          1. GPAX > 2.50
          2. คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป
          3. คะแนน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
          4. คะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
          5. คะแนน O-NET 03 ภาษาอังกฤษ > 16%
         รายละเอียด >>
คลิก

      3. รับตรงร่วมกัน
      ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก >
          1. GPAX > 2.50
          2. คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป
          3. คะแนนวิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ
          4. คะแนนวิชาสามัญ วิชาคณิต 1
          5. คะแนนวิชาสามัญ วิชาฟิสิกส์
          6. คะแนนวิชาสามัญ วิชาเคมี
          7. คะแนนวิชาสามัญ วิชาชีววิทยา
          8. คะแนน O-NET 03 ภาษาอังกฤษ > 16%

      4. แอดมิชชั่น
      ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก >
          1. คะแนน GAT ความถนัดทั่วไป 10%
          2. คะแนน PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 10%
          3. คะแนน PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 30%
          4. คะแนน O-NET รวม 30%
          5. คะแนน GPAX 6 เทอม 20% และมีขั้นต่ำ O-NET ภาษาอังกฤษ > 16%
 
      ใครที่สนใจคณะนี้จริง
ๆ ก็อย่าลืมติดตามข่าวกันเรื่อยๆ นะคะ อย่างตอนนี้ก็รับสมัครรอบ 2 อยู่ ซึ่งเปิดรับถึง 2 โครงการ ใครมีคุณสมบัติสมัครได้ ก็ลุยเล้ยยย แต่ถ้าใครคุณสมบัติไม่ตรง ก็รอรอบ 3-4 นะคะ ยังมีที่นั่งอีกเป็นร้อยค่ะ
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #tcas62 #tcas62 รอบ 2 #วนศาสตร์ #tcas วนศาสตร์ #คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ #โควตา วนศาสตร์ 62

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?