/>
ซ่อน
แสดง

ข่าวดี! ศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดเอกใหม่ เตรียมเริ่มรับปี 63 []

วิว
     สวัสดีค่ะน้องๆ ทุกวันนี้ในประเทศไทยเรามีสถาบัน/มหาวิทยาลัยมากมาย กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค เปิดการเรียนการสอนมากมายหลายสาขาวิชาให้เราได้เลือกเรียน แถมยังมีคณะ มีสาขาวิชาที่ทยอยเปิดเพิ่มใหม่อยู่เรื่อยๆ รวมถึง "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ที่ล่าสุดเตรียมเปิดหลักสูตรใหม่
 

 
     ทางคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ คือ  "ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา (Hispanic & Latin American Studies)"  ซึ่งเป็นหลักสูตรแรก หลักสูตรเดียวในประทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เน้นการเรียนการสอนทางด้านภาษาสเปน ภาษาศาสตร์ ควบคู่ไปกับประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วรรณคดีวรรณกรรม และวัฒนธรรม ทั้งเกี่ยวกับประเทศสเปน ประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกา และฟิลิปปินส์
 
     สำหรับการรับนักศึกษา สาขาฯ จะเปิดรับทั้งผู้ที่มีพื้นฐานภาษาสเปน และไม่มีพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 25 คน โดยจะเริ่มรับปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก ส่วนเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จะต้องรอให้ทปอ.แถลงเกณฑ์ต่างๆ ของ TCAS 2563 ก่อน ซึ่งทางสาขาฯ ได้กำหนดจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไว้ 135 หน่วยกิต แบ่งเป็น วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต วิชาในสาขา 72 หน่วยกิต วิชาบังคับภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต วิชาโท/วิชาเลือก 18 หน่วยกิต และวิชาเสรี 6 หน่วยกิต
 
     นอกจากนี้ทางสาขายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมสเปนภาคฤดูร้อน ที่มหาวิทยาลัยเนบริฆา (Nebrija University) ประเทศสเปน และเข้าฝึกงานกับหน่วยงานค่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเปิดการเรียนการสอน "สาขาวิชาสเปน" และ "สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา" เป็น "วิชาโท" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันด้วย
 
      น้องๆ คนไหนที่สนใจหลักสูตร/สาขาวิชานี้ สามารถศึกษารายละเอียด และติดตามข่าวสารได้ที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=nanny

พี่แนนนี่ - ผู้เขียน

เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #สาขาเปิดใหม่ #สาขาใหม่ 63 #เอกสเปน #สาขาวิชาสเปน #สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา #ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?