/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 1 : โครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ (4 โครงการ) []

วิว

สวัสดีค่ะ น้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาทุนการศึกษาอยู่ มาทางนี้เลยค่ะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เผยรายละเอียดโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่จะเปิดรับใน TCAS63 รอบที่ 1 ทั้งหมด 4 โครงการ รวมแล้ว 202 ทุน รายละเอียดมีดังนี้
 

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.75
 
ทดสอบ Icon คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
  
 ทดสอบ Icon ผู้ที่รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง
   * การเข้าร่วมกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการฯ
   * กิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม)
   * กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์เพื่อน)
   * กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่างๆ
   * กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ
   * กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการทุนนักโภชนาการประจำศูนย์การแพทย์
 ทดสอบ Icon คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50
 
ทดสอบ Icon ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 30 อันดับแรกของแผนการเรียนของโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ผู้ที่รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง
   * การเข้าร่วมกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการฯ
   * กิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม)
   * กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์เพื่อน)
   * กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่างๆ
   * กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ
   * กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรพิจารณามอบหมาย

โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 ทดสอบ Icon คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ
    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน 50 อันดับแรกของแผนการเรียนของโรงเรียน
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon ผู้ที่รับการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องทำกิจกรรมของโครงการต่างๆ รวมแล้วไม่น้อยกว่าปีการศึกษาละ 36 ชั่วโมง
   * การเข้าร่วมกิจกรรมประจำภาคการศึกษาของโครงการฯ
   * กิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้อง (ทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเดิม)
   * กิจกรรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (ติวเตอร์เพื่อน)
   * กิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์ ของผู้เข้าร่วมโครงการในโอกาสต่างๆ
   * กิจกรรมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่างๆ ทั่วประเทศ
   * กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่หลักสูตรพิจารณามอบหมาย

โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
 
ทดสอบ Icon มีคุณสมบัติและความสามารถด้านกีฬาข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
   * เคยเป็นกีฬาตัวแทนทีมชาติ / เยาวชนทีมชาติ / ตัวแทนจังหวัด
   * เคยผ่านการแข่งขันในระดับชาติ / ระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ / กีฬาแข่งการศึกษา / กีฬาจังหวัด / กีฬาสโมสร
   * เคยได้รับเหรียญรางวัลใดรางวัลหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่กล่าวมา
   * เคยได้รับรางวัลอันดับ 1-3 ในการแข่งขันกีฬา ที่จัดโดยสมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย หรือ นานาชาติ
 
ทดสอบ Icon คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับปฏิทินโครงการ

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.วลัยลักษณ์ #มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ #โครงการทุน #ทุนเรียนต่อ #ทุนเรียนต่อ

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?