/>

มาดู! หลักสูตรหมอ-พยาบาล-เภสัชฯ เรียนเพิ่มนิดเดียว จบมาได้ 2 ปริญญาไทย-ต่างประเทศ []

วิว
         หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยมีหลักสูตรยอดนิยมอยู่หลายแห่ง แต่ว่าสถาบันต่างๆ ก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น เพราะไม่ใช่แค่หลักสูตรนานาชาติ แต่ปรับหลักสูตรให้ได้ปริญญามากกว่า 1 ใบ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

         ที่น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกก็คือ หลักสูตรที่พูดมานั้น เป็นสายวิทย์สุขภาพด้วย ซึ่งที่ผ่านมา หลักสูตรสายนี้จะพบการเปลี่ยนแปลงได้ยาก ถือว่าเป็นมิติใหม่ได้เลย แต่สำหรับคนที่อยากเข้าหลักสูตรนี้ ขอให้เตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษมาด้วยนะคะ เพราะจำเป็นมากๆ เลย


 
แพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
หลักสูตร 7 ปี 2 ปริญญา

         เป็นหลักสูตรใหม่ 2563 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ร่วมด้วยกับเครือข่ายการแพทย์ชั้นนำของประเทศ เช่น โรงพยาบาลตำรวจ ที่ใช้เป็นที่เรียนในระดับชั้นคลินิก เป็นต้น
         หลักสูตรนี้จะใช้วเลาเรียน 7 ปี ได้รับ 2 ปริญญา คือ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (พบ.) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และปริญญา iBSc จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
         ระยะเวลาเรียน แบ่งเป็น เรียนที่วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งหมด 6 ปี คือ ปี 1-3 จะเป็นการเรียนในเชิงศึกษาวิชาทั่วไป และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แบบบูรณาการ และปี 5-7 เป็นการฝึกทักษะทางคลินิก ในโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือกับวิทยาลัย สำหรับปี 4 จะเน้นการเรียน Research and Innovation ที่มหาวิทยาลัยยูซีแอลเป็นเวลา 1 ปี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
หลักสูตร 5 ปี 2 ปริญญา

         สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ เร็วๆ นี้ก็จะมีโครงการ 2 ปริญญาเช่นกัน เป็นหลักสูตรใหม่ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จะเปิดสอน เรียกว่าหลักสูตร Double Degree ร่วมมือกับ  Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
         ในหลักสูตรนี้จะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 5 ปี โดย 4 ปีแรกจะเรียนที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และปีที่ 5 จะเรียนที่ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเรียนจบจะได้ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิตทั้ง 2 ใบ จากทั้ง 2 สถาบัน

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร 6 ปี 2 ปริญญา

         หากพูดถึงโครงการแพทย์ มศว ร่วมกับ ม.นอตติงแฮม น้องๆ คงรู้จักกันมาบ้างแล้ว เพราะโครงการนี้เปิดรับสมัครมาหลายปีแล้วค่ะ เป็นโครงการร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และ คณะแพทยศาสตร์ University of Nottingham สหราชอาณาจักร
         การเรียนจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 3 ปีแรก จะได้เรียนระดับพรีคลินิก ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ก่อนจะกลับมาเรียนชั้นคลินิกที่คณะแพทยศาสตร์ มศว อีก 3 ปี ซึ่งจะได้เรียนร่วมกับหลักสูตรแพทย์ ภาคปกติ
         สำหรับหลักสูตรนี้จะได้รับ 2 ปริญญาคือ วิทยาศาสตร์การแพทยบัณฑิต และ แพทยศาสตรบัณฑิตค่ะ

เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตร 6 ปี 2 ปริญญา

         นอกจากคณะแพทยศาสตร์แล้ว มศว ยังมีอีกหนึ่งคณะที่เป็นโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม นั่นก็คือ คณะเภสัชศาสตร์ ระบบการเรียนนั้นจะคล้ายๆ กันคือ เรียนที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม 3 ปี และกลับมาเรียนที่ มศว ปี 4-6
         โดยจะได้รับวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก ม.นอตติงแฮม และเภสัชศาสตรบัณฑิต จาก มศว ค่ะ

การแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตร 6 ปี 2 ปริญญา

         ความน่าสนใจของหลักสูตรนี้ จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนด้วย เพราะเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  ในหลักสูตรการแพทย์แผนจีน
         การจัดการเรียนการสอนจะแบ่งเป็น
         ชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ สถาบันภาษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
         ชั้นปีที่ 2, 5 และ 6 เรียนที่ Beijing University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน
         ชั้นปีที่ 3 และ 4 เรียนที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ม.ธรรมศาสตร์
         โดยในชั้นปีที่ 2 จะต้องใช้ภาษาจีนในกลุ่มวิชาภาษาสำหรับการแพทย์แผนจีน และชั้นปี 4, 5 และ 6 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (การแพทย์แผนจีน) และกลุ่มฝึกเวชปฏิบัติ
         เมื่อเรียนจบจะได้รับ 2 ปริญญา เป็นปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิตจากทั้ง 2 สถาบัน


         นับได้ว่าเป็นมิติใหม่ๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย แต่การเรียนแบบนี้ ไม่ใช่แค่จะต้องเก่งวิชาการอย่างเดียว ภาษาก็ต้องได้ด้วยนะคะ ทุกโครงการจะมีการคัดความรู้ความสามารถด้านภาษาเป็นเกณฑ์คัดเลือกก่อนเข้ามาเรียนด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกโครงการ ยกเว้นหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ของโรงเรียนพยาบาล รามาธิบดีค่ะ ที่ยังไม่มีกำหนดเปิดรับ
         น้องๆ เห็นข่าวนี้แล้ว พอจะมีไอเดียมั้ยคะ ว่าอยากให้มีหลักสูตรหรือคณะไหนที่ได้รับ 2 ปริญญาทั้งไทยและต่างประเทศอีกบ้าง มาแชร์กันได้เลยค่ะ
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS63 #หลักสูตร 2 ปริญญา #แพทย์ 2 ปริญญา #แพทย์ มศว-นอตติงแฮม

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?