/>
ซ่อน
แสดง

TCAS 63 รอบ 2 : โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ขอนแก่น (รวม 3,311 ที่นั่ง) []

วิว

สวัสดีค่ะ ใน TCAS 63 รอบ 2 นี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมีเปิดรับโควตาใหญ่ คือ โควตา 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งรอบนี้จะไม่ใช้คะแนนวิชาสามัญ หรือ GAT PAT ค่ะ แต่ทาง ม.ขอนแก่น จะจัดสอบเองโดยใช้ชื่อว่าสอบสมรรถนะในแต่ละด้าน สมัคร 6 - 14 ก.พ.63 รายละเอียดการรับมีดังนี้
 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.3
 
ทดสอบ Icon เรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ทดสอบ Icon เข้าสอบวิชาสมรรถนะความถนัดด้านต่างๆ ตามที่แต่ละสาขากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละคณะ
คณะแพทยศาสตร์
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon คะแนนแต่ละสมรรถนะต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 
ทดสอบ Icon ยกเว้นสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 
ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกสมรรถนะ ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

สาขาวิชารังสีเทคนิค
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon คะแนนสมรรถนะด้านภาษาไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 
ทดสอบ Icon คะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 
ทดสอบ Icon คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 
ทดสอบ Icon คะแนนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

คณะเทคนิคการแพทย์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต

คณะพยาบาลศาสตร์
 
ทดสอบ Icon อายุไม่น้อยกว่า 16 ปีบริบูรณ์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต

คณะเทคโนโลยี
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 สายวิทย์คณิต

คณะสัตวแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6

คณะทันตแพทยศาสตร์
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon มี GPA กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
 
ทดสอบ Icon คะแนนรวมทุกสมรรถนะ ต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

คณะเภสัชศาสตร์
 
ทดสอบ Icon กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6
 
ทดสอบ Icon มี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ต้องมี GPA กลุ่มคณิต, กลุ่มวิทย์ แต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า 3.00
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
 
ทดสอบ Icon โครงการนานาชาติ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, TOEIC, CU-TEP, TU-GET, KEPT

คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
ทดสอบ Icon ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ ประสบการณ์การทำงาน ในสาขาที่สมัคร

คณะศึกษาศาสตร์
 
ทดสอบ Icon วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศึกษา ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรปกติ
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

หลักสูตรนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

วิทยาลัยนานาชาติ
 
ทดสอบ Icon ต้องได้คะแนนสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ทดสอบ Icon
 อ่านคุณสมบติเฉพาะในด้านสมรรถภาพทางร่างกายเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เกณฑ์คะแนนของแต่ละคณะ/สาขา

ระเบียบการฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS63 #TCAS #รับตรง 63 #รับตรง #รับตรง ม.ขอนแก่น #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #โควตา #โควตา ม.ขอนแก่น #โควตาภาคอีสาน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?