#dek65 อ่านด่วน! สรุปการสมัครสอบ GAT/PAT + วิชาสามัญ ปี 65 และการเลือกสนามสอบรูปแบบใหม่

สวัสดีค่ะน้องๆ ก่อนหน้านี้ทาง ทปอ. ได้คอนเฟิร์มวันที่สอบ GAT/PAT  ประจำปีการศึกษา 2565  ออกมาก่อนแล้ว ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2565 และในวันนี้ (22 สิงหาคม 64) ทางทปอ.ก็ได้ประกาศตารางสอบตัวเต็มออกมาแล้ว รวมไปถึงได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการรับสมัครสอบด้วย ซึ่งก็มีหลายๆ ประเด็นที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 64  เลยล่ะค่ะ

วันนี้พี่แนนนี่เลยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 มาฝาก ใครที่ยังสับสน หรือมีข้อสงสัย  ไปทำความเข้าใจพร้อมๆ กันเลยค่ะ

#dek65 ระวัง! GAT/PAT - วิชาสามัญ ทปอ. รับสมัครเอง เริ่ม 15 ธ.ค. 64 นี้
#dek65 ระวัง! GAT/PAT - วิชาสามัญ ทปอ. รับสมัครเอง เริ่ม 15 ธ.ค. 64 นี้

#dek65 อ่านด่วน! สรุปการสมัครสอบ GAT/PAT + วิชาสามัญ ปี 65 และการเลือกสนามสอบรูปแบบใหม่

ในปีการศึกษา 2565 นี้ ทางทปอ. จะเป็นหน่วยงานที่ดูแล และดำเนินการจัดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญทั้งหมด จากเดิมที่อยู่ในการดูแลของสทศ.มาโดยตลอด ดังนั้น น้องๆ #dek65 หรือผู้ที่ต้องการจะเข้าสอบ และยื่นคะแนนใน TCAS65 จะต้องดำเนินการสมัครสอบที่ myTCAS ทั้งหมด ส่วนในเรื่องของการออกข้อสอบ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ชี้แจงว่า

 • ในหมวดของวิชาวิทยาลศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะดูแลโดย สสวท.
 • GAT ส่วนที่ 1 หรือ GAT เชื่อมโยง จะดูแลโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิชาอื่นๆ จะดูแลโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียน myTCAS

ขั้นตอนแรกก่อนที่จะสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ น้องๆ ทุกคนจะต้องลงทะเบียนในระบบ myTCAS  ให้เรียบร้อย โดยระบบจะเปิดให้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ำหรับเด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำสามารถใช้รหัสผ่านเดิมได้เลย

**ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 64 ทันที
น้องๆ สามารถทยอยเข้าไปลงทะเบียนได้เรื่อยๆ จนถึงก่อนวันรับสมัครสอบ**

รับสมัครสอบ

ทปอ. จะรับสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ พร้อมกัน ผ่านระบบ myTCAS ในวันที่ 15 - 28 ธันวาคม 2564 โดยจะเลือกสมัครได้สูงสุด 15 วิชา จากทั้งหมด 23 วิชา

**ให้น้องๆ เลือกสมัคร เฉพาะวิชาที่ต้องการสอบ และใช้คะแนนเท่านั้น**

ตารางสอบ

GAT/PAT สอบ 10 - 13 มีนาคม 2565  >> เลื่อนเป็น 12 - 15 มีนาคม 2565 (update 27/8/64)

ตารางสอบ GAT/PAT 65 ฉบับใหม่
ตารางสอบ GAT/PAT 65 ฉบับใหม่

วิชาสามัญ สอบ 19 -20 มีนาคม 2565

ตารางสอบวิชาสามัญ 65
ตารางสอบวิชาสามัญ 65

การเลือกสนามสอบ

เมื่อถึงวันสมัครสอบ ทปอ.จะให้น้องๆ เลือก "สนามสอบ" แบบเรียงลำดับ 5 แห่ง/วัน ซึ่งก็คือ น้องๆ อยากไป หรือ สะดวกไปสอบที่ไหนมากที่สุด ให้เลือกเป็นอันดับ 1  2 3 4 5 ตามลำดับ (ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกถึง 5 อันดับก็ได้) โดยสนามสอบที่ปรากฎในระบบ จะเป็นรายชื่อโรงเรียน หรือสถานที่ที่จัดสอบให้เลือกได้เลย ไม่ใช่แค่อำเภอ-จังหวัดเหมือนแบบเดิม

**ลำดับการสมัคร ไม่ว่าจะสมัครก่อน หรือสมัครหลัง จะไม่ส่งผลต่อการจัดสนามสอบ 
เพราะระบบจะสุ่มผู้สมัครลงแต่ละสนามสอบให้เอง

 

ถ้าที่นั่งในสนามสอบอันดับ 1 ที่เลือกไว้เต็ม ระบบจะไปดูอันดับ 2 ให้ต่อ และจะไล่อันดับต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีที่นั่งว่าง แต่ถ้าไล่จนครบ 5 อันดับแล้ว ยังไม่มีที่นั่งว่าง ทางทปอ.จะเลือกสนามสอบที่ใกล้กับอันดับ 1  มากที่สุดให้**


>> Update 25/8/64 กรณีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง << 
 กรณีที่น้องๆ เลือกสนามสอบเป็นโรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ (ถ้ามี)  น้องๆ ก็จะได้สิทธิ์ที่นั่งสอบในโรงเรียนตนเองก่อน >> Update 21/1/65 "ยกเลิกกรณีนี้ "
 

ค่าสมัครสอบ

 • GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
 • วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

การชำระค่าสมัคร

น้องๆ จะสามารถเลือกชำระค่าสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ  เคาน์เตอร์เซอร์วิส (มีค่าธรรมเนียม) และ Mobile Banking App  ซึ่งทางทปอ. จะกำหนดระยะเวลาของการชำระเงินไว้ (คาดว่าเป็นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 64 เวลาประมาณ 23.xx น.)

การยกเลิกการสอบ

ในปีนี้ทางทปอ.จะอนุญาตให้ยกเลิกการสมัครสอบ  GAT/PAT และวิชาสามัญได้ โดยจะคืนเงินค่าสมัครสอบให้ 50% ผ่านระบบ promptpay ของผู้สมัคร ซึ่งน้องๆ จะสามารถดำเนินการขอยกเลิกได้ ระหว่างวันที่ 10  -13 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

การทบทวนผลสอบออนไลน์

วันที่ 21 - 28 เมษายน 2565 ทปอ.จะเปิดให้น้องๆ สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอดูกระดาษคำตอบ เทียบกับกระดาษเฉลยคำตอบ พร้อมผลคะแนนสอบได้  โดยจะมีให้น้องๆ เลือกได้ว่า "ยอมรับผล" หรือ "ขอทบทวนการตรวจคำตอบ" พร้อมเหตุผล  เพื่อให้เจ้าหน้าตรวจสอบต่อไป  โดยจะมีค่าธรรมเนียมรายวิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาท (ไม่จำกัดรายวิชา)

>>>>> สรุปกำหนดการ GAT/PAT + วิชาสามัญ <<<<<

 • ลงทะเบียน myTCAS : 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 • สมัครสอบ GAT/PAT และชำระค่าสมัคร : 15 - 28 ธันวาคม 2564
 • ขอยกเลิกการสอบ : 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • พิมพ์ใบที่นั่งสอบ : 21  กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2565
 • สอบ GAT/PAT : 10 - 13 มีนาคม 2565 >> ปรับเป็น 12 - 15 มีนาคม 2565
 • สอบวิชาสามัญ  : 19 - 20 มีนาคม 2565
 • ประกาศผลสอบ GAT/PAT : 18 เมษายน 2565
 • ประกาศผลสอบวิชาสามัญ : 20 เมษายน 2565
 • ยื่นขอทบทวนผลสอบ : 21 - 28 เมษายน 2565

สำหรับระเบียบการรับสมัคร หรือเกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละมหาวิทยาลัย ที่จะแสดงให้เห็นว่า แต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชาจะใช้คะแนนอะไรบ้าง น่าจะประกาศช่วงปลายปี 2564 นี้ ซึ่งถ้ามีประกาศออกมาแล้ว ทีมงาน Dek-D จะรีบแจ้งน้องๆ เลยค่ะ

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

กำลังโหลด

15 ความคิดเห็น

กำลังโหลด
Arcasia Member 22 ส.ค. 64 18:26 น. 2

เรื่องสนามสอบจำเป็นต้องเลือก 5 ที่เลยหรอคะ เราสามารถเลือกแค่ทีเดียวได้ไหมคะ อันนี้สงสัยค่ะ

1
พี่แนนนี่ Columnist 23 ส.ค. 64 09:12 น. 2-1
แนะนำให้เลือกเผื่อไว้นะคะ เพราะเป็นการสุ่มผู้สมัครลงสนามสอบด้วย ถ้าสมมติที่ที่เลือกเต็ม จะได้มีที่อื่นสำรองไว้ค่ะ
0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
chan_photo2514 Member 23 ส.ค. 64 17:19 น. 5

หนักกว่า DEK64 เยอะ DEK65 ไม่ต้องสอบO-NET แต่อาจจจะต้องไปสอบวิชาสามัญแทน ถ้ามหาวิทยาลัยที่อยากเข้า เขาใช้คะแนนวิชาสามัญ และสิ่งที่ต้องรู้คือ วิชาสามัญยากกว่าO-NET เยอะเลย งานนี้แนวโน้มมคะแนนปีนี้น่าจะเละเทะล่ะครับ

0
กำลังโหลด
Alex Kung Jun 24 ส.ค. 64 18:20 น. 6

สมมติว่าถ้าเราไม่ได้ใช้คะแนนสามัญ แต่อยากลองสอบบางรายวิชา อย่างนี้จะสามารถสมัครได้มั้ยครับหรือได้เฉพาะที่ต้องใช้เท่านั้นครับ

1
กำลังโหลด
jokerss Member 25 ส.ค. 64 08:25 น. 7

แนวข้อสอบจะเปลี่ยนไปไหมครับ

เพิ่งจบป.ตรีจะสอบใหม่เปลี่ยนหน่วยงานออกข้อสอบ เลยไปไม่ถูกเลยครับ

2
พี่แนนนี่ Columnist 25 ส.ค. 64 09:26 น. 7-1
ทางทปอ.แจ้งว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแนวข้อสอบ และจำนวนข้อสอบนะคะ รอดู test blueprint อีกทีนะ
0
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด
Pum 16 ต.ค. 64 11:54 น. 11

สอบถามค่ะ GAT PAT และวิชาสามัญ ถ้าอยู่ ม.5 สมัครสอบได้มั๊ยคะ เพื่อลองทำข้อสอบ ดูคะแนน ที่ได้ อ่ะค่ะ

1
ink 17 ต.ค. 64 09:56 น. 11-1
ขอตอบแทนนะคะ ไม่ได้ค่ะ ระบบสอบนี้จะมีแค่เด็กม.6 หรือเทียบเท่า และเด็กซิ่วเท่านั้นที่สมัครสอบได้ค่ะ
0
กำลังโหลด
Pop 22 ต.ค. 64 23:21 น. 12

สอบถามค่ะ อยากทราบว่าถ้าในปี64เราสอบgatpatไว้ ในปี65ต้องสอบใหม่ไหมคะเพราะไปดูมาเห็นในเว็บบอกว่าคะแนนใช้ได้2ปี

1

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
Mee 1 พ.ย. 64 14:42 น. 13

พอดีตอนนี้กำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยากซิ่วต้องลากออกจากการเป็นนักศึกษาก่อนหรือไม่ต้องลาออกคะถึงจะสามารถสอบได้

0
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
กำลังโหลด