สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางเข้าสู่การรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission หรือการรับสมัคร TCAS รอบสุดท้ายกันแล้ว สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจจะยื่นสมัครในรอบนี้ จะต้องติดตามการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัยให้ละเอียดรอบคอบ  เพราะแต่ละที่จะมีกำหนดการที่แตกต่างกันออกไป

ล่าสุด..พี่แนนนี่รวบรวมปฏิทินการรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission ไว้  37 มหาวิทยาลัย  พร้อม link ระเบียบการรับสมัคร มาให้แล้ว

รวมกำหนดการวันเปิดรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission
รวมกำหนดการวันเปิดรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission

รวมให้แล้ว! ปฏิทินรับสมัคร TCAS66 รอบ 4 Direct Admission ทุกมหา'ลัย

มหาวิทยาลัยวันรับสมัครLINK
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 พ.ค. - 2 ก.ค.66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 - 31 พ.ค. 66คลิก
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์#1 : 16 - 21 พ.ค. 66
#2 : 22 - 28 พ.ค. 66
#3 : 29 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66
#4 : 6 - 13 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย#1 : 14 - 31 พ.ค. 66
#2 : 1 - 15 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก14 พ.ค.- 4 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา15 - 31 พ.ค. 66คลิก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้25 - 31 พ.ค.66คลิก
มหาวิทยาลัยนครพนม26 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต26 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยทักษิณ#1 : วันนี้ - 31 พ.ค.
#2 : 1 - 12 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่28 - 29 พ.ค.66คลิก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี28 - 29 พ.ค. 66คลิก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เริ่ม 28 พ.ค. ปิดไม่พร้อมกันคลิก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง29 - 31 พ.ค. 66 
(บางคณะถึง 1 มิ.ย.)
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66
(Inter รับถึง 9 มิ.ย.)
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยพะเยา ทันตแพทย์ : 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 66
เพิ่มโอกาส : 28 พ.ค. - 5 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#1 : 28 - 31 พ.ค.66
#2 :  8 - 12 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ#1 : 28 พ.ค. - 2 มิ.ย. 66
#2 :  3 - 10 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  28 พ.ค. - 5 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา28 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร28 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม28 พ.ค. - 8 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง28 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 28 พ.ค. - 9 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมฯ28 พ.ค. - 12 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน28 พ.ค. - 12 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์28 - 31 พ.ค. 66คลิก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ29 - 31 พ.ค. 66คลิก
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย29 - 31 พ.ค. 66คลิก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์29 พ.ค.  - 1 มิ.ย 66
(บางสาขาปิด 31 พ.ค. 66)
คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยบูรพา29 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2566คลิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน30 พ.ค. - 7 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ศรีราชา31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี#1 : 1 - 4 มิ.ย. 66
#2 :  17 - 20 มิ.ย. 66
คลิก
มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 - 5 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยศิลปากร2 - 6 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยมหิดล1-7 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชวันนี้ - 9 มิ.ย. 66คลิก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบ 4.2 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร15 - 22 มิ.ย. 66คลิก

 

ข้อมูลข้างต้น ณ วันที่ 2 มิถุนายน 66 เวลา 17.30 น.
อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะประกาศเรื่องการรับสมัครรอบ Direct Admission ก็ต่อเมื่อประกาศผลครั้งที่ 2 และสละสิทธิ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้ว และถ้าหากมีมหาวิทยาลัยไหนเปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก จะมาอัปเดตให้นะคะ

พี่แนนนี่
พี่แนนนี่ - Columnist เด็กเอกไทย คลั่งไคล้มิกกี้(เม้าส์) หลงใหลอิตาลี คอยเฝ้าลงพื้นที่ ตามข่าว TCAS

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น