Visual Novel ของ 0616462784

EP. *special* [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
102 ฉาก 1 จบ 1,018
EP. *special* [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.8 (End) [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
185 ฉาก 1 จบ 2,306
EP.8 (End) [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.7 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
54 ฉาก 1 จบ 1,825
EP.7 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.6 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
145 ฉาก 1 จบ 2,770
EP.6 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.5 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
81 ฉาก 1 จบ 3,286
EP.5 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.4 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
76 ฉาก 1 จบ 2,865
EP.4 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.3 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
83 ฉาก 1 จบ 3,309
EP.3 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.2 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 87.51k
78 ฉาก 1 จบ 2,879
EP.2 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play
EP.1 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
โดย 0616462784
53 ฉาก 1 จบ 3,578
EP.1 [Jimin x You] Just friend เราก็คงเป็นได้แค่เพื่อน
คนธรรมดาอย่างฉันมันจะไปรักกับเค้าที่เป็นถึงไอดอลระดับโลกได้ยังไง เป็นแค่เพื่อนที่รู้จักกันก็ดีพอแล้ว - (ชื่อคุณ) วันนี้ผมขอไปกินข้าวบ้าน(ชื่อคุณ)นะครับ - ได้สิคะ ก็เราเป็นเพื่อนกันนิ่ - อ่า....อย่างนั้นสินะครับ ***** - สถานะของเรามันจะมากกว่านี้ไม่ได้จริงๆหรอครับ(ชื่อคุณ) - ฉันขอโทษนะแต่ฉันคิดว่ามันคงไม่เหมาะ
Play