Visual Novel ของ 0803478665

(Jungkook&you)โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP4
โดย 0803478665
28 ฉาก 1 จบ 204
(Jungkook&you)โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP4
ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนไม่รู้เรื่องแต่ ครูก็ชอบเรียกที่ฉัน อยากจะบ้าตายเรียกที่อื่นมีให้เรียกเรียกอยู่เลขที่เดียว
Play
(Jungkook&you)โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP3
โดย 0803478665
33 ฉาก 1 จบ 536
(Jungkook&you)โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP3
ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนไม่รู้เรื่อง แต่ครูชอบเรียกเลขที่ฉัน เรียกแต่เลขที่เดียงเรียกที่อื่นมีให้เรียกเรียกอยู่เลขที่เดียว
Play
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP2
โดย 0803478665
28 ฉาก 1 จบ 347
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP2
ฉันเป็น เด็กผู้หญิง คน นึงที่เรียนไม่รู้เรื่องและครู ก็ชอบเรียกเลขที่ฉัน อยากจะบ้าตายเลขที่อื่นมีให้เรียกเรียกอยู่เลขที่เดียว
Play
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP1
โดย 0803478665
29 ฉาก 1 จบ 399
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)EP1
ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนไม่รู้เรื่องและครู ก็ชอบเรียกเลขที่ฉัน อยากจะบ้าตายเลขที่อื่นมีให้เรียกเรียกอยู่เลขที่เดียว
Play
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)
โดย 0803478665
8 ฉาก 1 จบ 410
(Jungkook×you) โง่แล้วไงก็ชนะใจนายได้แล้วกัน:)
ฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่เรียนไม่รู้เรื่อง และครูก็ชอบเรียกเลขที่ฉัน อยากจะบ้าตายเลขที่อื่นมีให้เรียกเรียกอยู่เลขที่เดียว
Play