Visual Novel ของ 0931727043

[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 8
โดย นายจอน
51 ฉาก 1 จบ 968
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 8
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 7
โดย นายจอน
53 ฉาก 1 จบ 1,786
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 7
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep6
โดย นายจอน
62 ฉาก 1 จบ 1,810
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep6
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 5
โดย นายจอน
75 ฉาก 1 จบ 1,535
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 5
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 4
โดย นายจอน
82 ฉาก 1 จบ 1,527
[Jungkook × you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 4
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[ jungkook × you ] เธอต้องเลือกฉัน Ep 3
โดย นายจอน
53 ฉาก 1 จบ 1,272
[ jungkook × you ] เธอต้องเลือกฉัน Ep 3
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[jungkook ×you] เธอต้องเลือกฉัน Ep2
โดย นายจอน
86 ฉาก 1 จบ 1,741
[jungkook ×you] เธอต้องเลือกฉัน Ep2
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[jungkook ×you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 1
โดย นายจอน
105 ฉาก 1 จบ 2,626
[jungkook ×you] เธอต้องเลือกฉัน Ep 1
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
[Jungkook×you] เธอต้องเลือกฉัน intro
โดย นายจอน
77 ฉาก 1 จบ 1,829
[Jungkook×you] เธอต้องเลือกฉัน intro
เมื่อฉันสอบติดมหาลัยชื่อดังในตัวเมืองและดันพี่รหัสถึง2คน เรื่องวุ่นๆในรั้วมหาลัยจึงได้เริ่มต้นขึ้น จะมีความสุขหรือน้ำตาเมื่อฉันมีพี่รหัส 2 คน มันจะสนุกขนาดไหนต้องอ่านแล้วละ!!
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep5
โดย นายจอน
49 ฉาก 1 จบ 1,777
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep5
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงกัน
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep4
โดย นายจอน
45 ฉาก 1 จบ 1,674
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep4
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงกัน
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jl×you] ep 3
โดย นายจอน
44 ฉาก 1 จบ 1,835
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jl×you] ep 3
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงกัน
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep2
โดย นายจอน
68 ฉาก 1 จบ 2,121
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep2
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดได้ยังไงกัน
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep1
โดย นายจอน
40 ฉาก 1 จบ 2,144
ฉันกลายเป็นนางร้าย [jk×you] ep1
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดไก้ยังไงกัน
Play
ฉันกลายเป็นนางร้าย
โดย นายจอน
7 ฉาก 1 จบ 1,011
ฉันกลายเป็นนางร้าย
เมื่อสาวน้อยออฟฟิสได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างทางไปทำงานนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นนางร้าย!!!ในนิยายที่เธอเคยอ่านซึงจะต้องตายเนื่องจากถูกสั่งประหาร!!!!!!!จากองค์ชายรัชทายาท มาดูกันว่าเธอจะเอาตัวรอดไก้ยังไงกัน
Play