Visual Novel ของ 0956568152

Jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก ep3
โดย 0956568152
25 ฉาก 1 จบ 803
Jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก ep3
เมื่อคุณต้องมาอยู่โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนที่มีแต่ผู้ชายจะทำอย่างไร "นี่!!เธอกล้าหือกับฉันหรอ!!" "ทำไม นายมีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่ฉัน" "สิทธิ์ที่จะทำให้เธอเป็นของฉันได้ไง"
Play
jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก ep2
โดย 0956568152
22 ฉาก 1 จบ 835
jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก ep2
เมื่อคุณต้องมาอยู่โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนที่มีแต่ผู้ชายจะทำอย่างไร "นี่!!เธอกล้าหือกับฉันหรอ!!" "ทำไม นายมีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่ฉัน" "สิทธิ์ที่จะทำให้เธอเป็นของฉันได้ไง"
Play
Jungkook x you high school รุ่นพี่ที่รัก ep1
โดย 0956568152
18 ฉาก 1 จบ 741
Jungkook x you high school รุ่นพี่ที่รัก ep1
เมื่อคุณต้องมาอยู่โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนที่มีแต่ผู้ชายจะทำอย่างไร "นี่!!เธอกล้าหือกับฉันหรอ!!" "ทำไม นายมีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่ฉัน" "สิทธิ์ที่จะทำให้เธอเป็นของฉันได้ไง"
Play
Jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก Intro
โดย 0956568152
16 ฉาก 1 จบ 901
Jungkook x you High school รุ่นพี่ที่รัก Intro
เมื่อคุณต้องมาอยู่โรงเรียนชายล้วน โรงเรียนที่มีแต่ผู้ชายจะทำอย่างไร "นี่!!เธอกล้าหือกับฉันหรอ!!" "ทำไม นายมีสิทธิ์อะไรมาขึ้นเสียงใส่ฉัน" "สิทธิ์ที่จะทำให้เธอเป็นของฉันได้ไง"
Play