Visual Novel ของ CocoaPink

โหวตพระเอกและโหวตเรื่องต่อไป
โดย CocoaPink
7 ฉาก 1 จบ 569
โหวตพระเอกและโหวตเรื่องต่อไป
“เข้ามาโหวตกันเยอะๆ นะค่าาาาาา~”
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.13
โดย CocoaPink
73 ฉาก 1 จบ 2,707
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.13
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.12
โดย CocoaPink
58 ฉาก 1 จบ 3,377
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.12
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.11
โดย CocoaPink
73 ฉาก 1 จบ 4,061
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.11
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.10
โดย CocoaPink
71 ฉาก 1 จบ 4,416
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.10
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.9
โดย CocoaPink
52 ฉาก 1 จบ 4,258
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.9
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.8
โดย CocoaPink
45 ฉาก 2 จบ 8,081
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.8
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.7
โดย CocoaPink
38 ฉาก 1 จบ 9,178
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.7
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.6
โดย CocoaPink
77 ฉาก 1 จบ 7,514
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.6
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.5
โดย CocoaPink
34 ฉาก 1 จบ 7,053
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.5
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
Mafia พ่อลูกอ่อน
โดย CocoaPink
1 ฉาก 1 จบ 2,786
Mafia พ่อลูกอ่อน
"Hi~~~~~~~~~ มีใครจำโกโก้สีชมพูได้มั้ยเอ่ย?? เข้ามาเร็วๆที่รัก ไรท์คิดถึงทุกคนเหลือเกินนนนนนนนนนT^T อึกก.."
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.4
โดย CocoaPink
50 ฉาก 1 จบ 11,244
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.4
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.3
โดย CocoaPink
34 ฉาก 1 จบ 7,943
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.3
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.2
โดย CocoaPink
36 ฉาก 1 จบ 10,546
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.2
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และ เหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.1
โดย CocoaPink
60 ฉาก 1 จบ 10,641
[ Jungkook x You ] Mafia มาเฟียพ่อลูกอ่อน | EP.1
" ฉันเป็นแค่สาวใช้ของตระกูลจอน เจ้านายของฉันเป็นมาเฟียแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คืนหนึ่งเจ้านายของฉันบุกมาปล้ำฉันถึงห้องคนรับใช้ หลังจากคืนนั้นฉันก็กลายเป็นนางบำเรอของเขาไปเสียแล้ว แต่โชคเข้าข้างเพราะอาทิตย์หน้าเขาก็ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นเวลาสองปี ฉันจึงใช้โอกาสนี้หนีออกจากบ้านหลังนั้นผ่านไปไม่นานฉันก็ได้รู้ว่าตัวเองท้องกับเค้าเสียแล้ว...และเหตุการณ์นี้มันก็ผ่านมาตั้งสองปีแล้วฉันจะคิดถึงมันอีกทำไม
Play