Visual Novel ของ Fo_ur

EP5พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
โดย Fo_ur
22 ฉาก 1 จบ 626
EP5พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
EP.4 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
67 ฉาก 1 จบ 877
EP.4 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
EP.3พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
29 ฉาก 1 จบ 1,579
EP.3พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
EP.2 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
15 ฉาก 1 จบ 1,196
EP.2 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
EP.1พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
14 ฉาก 1 จบ 1,138
EP.1พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส (BTS X YOU)
โดย Fo_ur
8 ฉาก 1 จบ 1,323
พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส (BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต้องแม่ทั้ง7คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายของฉันดันเป็นคนซาดิส
Play