Visual Novel ของ Fo_ur

EP.1หนูดุนะ พี่ไหวหรอ(BTS x YOU)
โดย Fo_ur
43 ฉาก 2 จบ 1,210
EP.1หนูดุนะ พี่ไหวหรอ(BTS x YOU)
หนูดุนะ พวกพี่่จะไหวหรอคะ!! “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(ตอนพิเศษ)
โดย Fo_ur
30 ฉาก 1 จบ 560
พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(ตอนพิเศษ)
ตอนพิเศษมาแล้วจ้าาาาาาาาา “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
ตัวอย่างเรื่องพี่มันตัวประหลาด
โดย Fo_ur
8 ฉาก 1 จบ 228
ตัวอย่างเรื่องพี่มันตัวประหลาด
พี่ฉันเป็นตัวอะไรเนี้ยยย “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
(END)EP.11พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
โดย Fo_ur
43 ฉาก 2 จบ 1,085
(END)EP.11พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.10พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
โดย Fo_ur
39 ฉาก 1 จบ 1,313
EP.10พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิ “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.9พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(ฺBTSxYOU)
โดย Fo_ur
47 ฉาก 1 จบ 1,053
EP.9พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(ฺBTSxYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส
Play
EP.8พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส( BTSxYOU)
โดย Fo_ur
42 ฉาก 1 จบ 1,407
EP.8พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส( BTSxYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
Ep.7พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
โดย Fo_ur
13 ฉาก 1 จบ 1,413
Ep.7พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.6 พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
โดย Fo_ur
25 ฉาก 1 จบ 1,073
EP.6 พี่ชายของฉันเป็นคนซาดิส(BTSxYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP5พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
โดย Fo_ur
22 ฉาก 1 จบ 1,541
EP5พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTSXYOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.4 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
67 ฉาก 1 จบ 1,840
EP.4 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.3พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
28 ฉาก 1 จบ 2,516
EP.3พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.2 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
15 ฉาก 1 จบ 2,130
EP.2 พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
EP.1พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
โดย Fo_ur
14 ฉาก 1 จบ 2,116
EP.1พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส(BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต่างแม่ทั้ง 7 คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play
พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส (BTS X YOU)
โดย Fo_ur
8 ฉาก 1 จบ 2,334
พี่ชายฉันเป็นคนซาดิส (BTS X YOU)
เมื่อฉันต้องมาอยู่กับพี่ชายต้องแม่ทั้ง7คนเพราะพ่อกับแม่ฉันไปทำงานที่ต่างประเทศหลายปีแต่พี่ชายของฉันดันเป็นคนซาดิส “ไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”
Play