Visual Novel ของ GETAMPARMY

《CHAPTER 3》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
โดย TanaToy-Fic-KooK
108 ฉาก 1 จบ 687
《CHAPTER 3》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
เมื่อน้องชายคุณที่จะนำเรื่องมาทำให้คุณต้องปวดอยู่บ่อย แต่ตัวเองก็ดันไปสร้างปัญหาขึ้นมาเอง เมื่อฉันแอบถ่าย! แอบถ่ายคลิปของผู้ชายกับผู้หญิงกำลัง...!!! แต่เขาดันจับได้ซะงั้น..แต่เชื่อมั้ยผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่แปลกอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อน
Play
《CHAPTER 2》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
โดย TanaToy-Fic-KooK
72 ฉาก 1 จบ 3,036
《CHAPTER 2》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
เมื่อน้องชายคุณที่จะนำเรื่องมาทำให้คุณต้องปวดอยู่บ่อย แต่ตัวเองก็ดันไปสร้างปัญหาขึ้นมาเอง เมื่อฉันแอบถ่าย! แอบถ่ายคลิปของผู้ชายกับผู้หญิงกำลัง...!!! แต่เขาดันจับได้ซะงั้น..แต่เชื่อมั้ยผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่แปลกอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อน
Play
《CHAPTER 1》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
โดย TanaToy-Fic-KooK
69 ฉาก 1 จบ 3,339
《CHAPTER 1》- นักเลงจอน - [ JUNGKOOK X YOU ]
เมื่อน้องชายคุณที่จะนำเรื่องมาทำให้คุณต้องปวดอยู่บ่อย แต่ตัวเองก็ดันไปสร้างปัญหาขึ้นมาเอง เมื่อฉันแอบถ่าย! แอบถ่ายคลิปของผู้ชายกับผู้หญิงกำลัง...!!! แต่เขาดันจับได้ซะงั้น..แต่เชื่อมั้ยผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่แปลกอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อน
Play
- Chapter 8 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
75 ฉาก 1 จบ 4,156
- Chapter 8 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- แบบสอบถาม - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
5 ฉาก 1 จบ 1,747
- แบบสอบถาม - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
- แบบสอบถาม - เข้ามาตอบกันโหน่ยย!
Play
- Chapter 7 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
65 ฉาก 1 จบ 4,399
- Chapter 7 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 6 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
57 ฉาก 1 จบ 6,047
- Chapter 6 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 5 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
102 ฉาก 1 จบ 6,750
- Chapter 5 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 4 - [ พี่รหัส ] - {JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
56 ฉาก 1 จบ 7,118
- Chapter 4 - [ พี่รหัส ] - {JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 3 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
89 ฉาก 1 จบ 8,007
- Chapter 3 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 2 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
95 ฉาก 1 จบ 6,259
- Chapter 2 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Chapter 1 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
65 ฉาก 1 จบ 5,862
- Chapter 1 - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play
- Teser - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
โดย TanaToy-Fic-KooK
27 ฉาก 1 จบ 7,066
- Teser - [ พี่รหัส ] - { JUNGKOOK X YOU } -
เมื่อคุณได้พี่รหัสอย่าง"จอน จองกุก" ที่สุดจะกวนตี- ปากหมา แปลก และหล่อมากเวอร์ เรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไง กับความรักที่ไม่เหมือนความรัก เอ๊ะ! มันยังไงกันแน่ ต้องติดตาม......
Play