Visual Novel ของ Huang_RenJun

ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.8
โดย Huang_RenJun
67 ฉาก 1 จบ 398
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.8
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.7
โดย Huang_RenJun
48 ฉาก 1 จบ 551
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.7
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.6
โดย Huang_RenJun
56 ฉาก 1 จบ 499
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.6
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.5
โดย Huang_RenJun
47 ฉาก 1 จบ 1,176
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.5
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.4
โดย Huang_RenJun
60 ฉาก 1 จบ 824
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.4
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.3
โดย Huang_RenJun
55 ฉาก 1 จบ 504
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.3
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.2
โดย Huang_RenJun
51 ฉาก 1 จบ 720
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.2
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.1
โดย Huang_RenJun
51 ฉาก 1 จบ 541
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" EP.1
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" INTRO
โดย Huang_RenJun
40 ฉาก 1 จบ 590
ⓃⒸⓉ ⒹⓇⒺⒶⓂ [RENJUN X YOU] "สถานะ" INTRO
เชื่อว่าหลายคนคงเจอความรักในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ แอบชอบเพื่อน ชอบรุ่นน้อง ชอบรุ่นพี่ การที่เราจะได้ความผูกผันมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่พอรู้เข้าว่าเราชอบไปแล้วนั้น เราก็ไม่กล้าที่จะบอก เพราะกลัวว่า.. สถานะที่เราเป็นอยู่นั้นจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว.. วันนี้ Huang_RenJun(นามแฝง) จะมาเสนอเรื่องราวความรัก ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง .. เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะ
Play