Visual Novel ของ Su'bug

INTRO [ V x YOU ] Prince A thousand years ♧ องค์ชายพันปี ♧
โดย Su'bug
66 ฉาก 1 จบ 582
INTRO [ V x YOU ] Prince A thousand years ♧ องค์ชายพันปี ♧
...องค์ชายยุคโครยอรูปงาม ได้พบรักกับหญิงสาวคนหนึ่ง(คุณ) แต่แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งทำให้ทั้ง 2 ต้องตายจากกัน แต่องค์ชายผู้นั้นกลับไม่ตาย แถมยังได้รับพลังวิเศษอย่างไม่ทราบสาเหตุ จึงทำให้เขาเป็นองค์ชายพันปีที่เฝ้ารอหญิงที่เขารักกลับมา.. เรื่องจะเป็นยังไงโปรดติดตาม... ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.8》
โดย Su'bug
76 ฉาก 1 จบ 629
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.8》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.7》
โดย Su'bug
55 ฉาก 1 จบ 1,383
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.7》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.6》
โดย Su'bug
51 ฉาก 1 จบ 1,118
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.6》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.5》
โดย Su'bug
43 ฉาก 1 จบ 1,528
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.5》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.4》
โดย Su'bug
64 ฉาก 1 จบ 1,557
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.4》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.3》
โดย Su'bug
54 ฉาก 1 จบ 1,314
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.3》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.2》
โดย Su'bug
77 ฉาก 1 จบ 1,094
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.2》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.1》
โดย Su'bug
79 ฉาก 1 จบ 1,470
|| MW || เผด็จศึกชิงเธอ 《EP.1》
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
แจ้ง!!!
โดย Su'bug
1 ฉาก 1 จบ 303
แจ้ง!!!
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [ตอนพิเศษ]
โดย Su'bug
20 ฉาก 1 จบ 890
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [ตอนพิเศษ]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [THE END]
โดย Su'bug
72 ฉาก 1 จบ 1,173
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [THE END]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 14]
โดย Su'bug
87 ฉาก 1 จบ 1,924
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 14]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 13]
โดย Su'bug
56 ฉาก 1 จบ 1,160
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 13]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 12]
โดย Su'bug
52 ฉาก 1 จบ 1,064
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 12]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 11]
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 1,674
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 11]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 10]
โดย Su'bug
48 ฉาก 1 จบ 1,096
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 10]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 9]
โดย Su'bug
54 ฉาก 1 จบ 1,421
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 9]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 8]
โดย Su'bug
83 ฉาก 1 จบ 1,954
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 8]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 7]
โดย Su'bug
43 ฉาก 1 จบ 1,405
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 7]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 6]
โดย Su'bug
66 ฉาก 1 จบ 1,494
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 6]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 5]
โดย Su'bug
45 ฉาก 1 จบ 1,419
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 5]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 4]
โดย Su'bug
45 ฉาก 1 จบ 1,785
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 4]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 3]
โดย Su'bug
67 ฉาก 1 จบ 1,677
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 3]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 2]
โดย Su'bug
56 ฉาก 1 จบ 2,567
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 2]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 1]
โดย Su'bug
45 ฉาก 1 จบ 2,587
ll Magic Butterfly ll ผี เ สื้ อ ข อ ง ผ ม [Episode 1]
ภาคต่อจากเรื่อง "Divinity in Fiction เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย" ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [ตอนพิเศษ]
โดย Su'bug
37 ฉาก 1 จบ 1,838
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [ตอนพิเศษ]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [THE END]
โดย Su'bug
86 ฉาก 1 จบ 2,444
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [THE END]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 19]
โดย Su'bug
43 ฉาก 1 จบ 1,536
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 19]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 18]
โดย Su'bug
45 ฉาก 1 จบ 1,774
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 18]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 17]
โดย Su'bug
49 ฉาก 1 จบ 2,044
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 17]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 16]
โดย Su'bug
62 ฉาก 1 จบ 2,369
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 16]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 15]
โดย Su'bug
53 ฉาก 1 จบ 1,492
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 15]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 14]
โดย Su'bug
35 ฉาก 1 จบ 1,529
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 14]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 13]
โดย Su'bug
76 ฉาก 1 จบ 2,014
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 13]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 12]
โดย Su'bug
40 ฉาก 1 จบ 1,612
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 12]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 11]
โดย Su'bug
48 ฉาก 1 จบ 1,729
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 11]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 10]
โดย Su'bug
45 ฉาก 1 จบ 1,773
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 10]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 9]
โดย Su'bug
64 ฉาก 1 จบ 2,319
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 9]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 8]
โดย Su'bug
40 ฉาก 1 จบ 2,375
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 8]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 7]
โดย Su'bug
63 ฉาก 1 จบ 2,794
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 7]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 6]
โดย Su'bug
64 ฉาก 1 จบ 2,828
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 6]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 5]
โดย Su'bug
63 ฉาก 1 จบ 2,979
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 5]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 4]
โดย Su'bug
51 ฉาก 1 จบ 2,813
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 4]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 3]
โดย Su'bug
47 ฉาก 1 จบ 4,320
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 3]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 2]
โดย Su'bug
39 ฉาก 1 จบ 3,149
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 2]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 1]
โดย Su'bug
73 ฉาก 1 จบ 4,342
ll Divinity in Fiction ll เ ท พ บุ ต ร ใน นิ ย า ย [Episode 1]
เมื่อคุณมีงานอดิเรกคือการ "อ่านนิยาย" เป็นชีวิตจิตใจ แต่แล้วมีอยู่วันหนึ่ง คุณได้ซื้อนิยายเล่มเก่าๆเล่มหนึ่งมาอ่าน จนรุ่งเช้าของวันถัดไป สิ่งที่คุณไม่คาดคิดนั้นก็คือ "มีเทพบุตรชายรูปงามจากในหนังสือ" ได้มานอนอยู่ข้างๆตัวคุณ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดติดตามรับชม.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { THE END }
โดย Su'bug
97 ฉาก 1 จบ 2,405
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { THE END }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.15 }
โดย Su'bug
57 ฉาก 1 จบ 2,439
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.15 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.14 }
โดย Su'bug
54 ฉาก 1 จบ 4,470
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.14 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.13 }
โดย Su'bug
74 ฉาก 1 จบ 3,391
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.13 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.12 }
โดย Su'bug
65 ฉาก 1 จบ 2,765
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.12 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.11 }
โดย Su'bug
55 ฉาก 1 จบ 3,281
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.11 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 3 / 3 [ THE END ]
โดย Su'bug
138 ฉาก 1 จบ 3,046
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 3 / 3 [ THE END ]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 2 / 3
โดย Su'bug
130 ฉาก 1 จบ 2,433
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 2 / 3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 1 / 3
โดย Su'bug
149 ฉาก 1 จบ 3,771
[ BTS x YOU ] IT'S IN THE HOUSE ll มั น อ ยู่ ใ น บ้ า น ll 1 / 3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.10 }
โดย Su'bug
65 ฉาก 1 จบ 4,087
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.10 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.9 }
โดย Su'bug
62 ฉาก 1 จบ 3,232
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.9 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.8 }
โดย Su'bug
106 ฉาก 1 จบ 4,432
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.8 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.7 }
โดย Su'bug
66 ฉาก 1 จบ 3,123
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.7 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.6 }
โดย Su'bug
72 ฉาก 1 จบ 2,829
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.6 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.5 }
โดย Su'bug
58 ฉาก 1 จบ 3,180
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.5 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.4}
โดย Su'bug
63 ฉาก 1 จบ 3,702
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.4}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.3 }
โดย Su'bug
65 ฉาก 1 จบ 3,658
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.3 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.2 }
โดย Su'bug
36 ฉาก 1 จบ 4,106
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.2 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.1 }
โดย Su'bug
41 ฉาก 1 จบ 4,167
U are mine ll คุณเป็นของฉัน ll { EP.1 }
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.17}END
โดย Su'bug
90 ฉาก 1 จบ 5,370
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.17}END
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 15 #3 [END]
โดย Su'bug
107 ฉาก 1 จบ 3,163
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 15 #3 [END]
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 14 #3
โดย Su'bug
74 ฉาก 1 จบ 3,413
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 14 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 13 #3
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 3,172
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 13 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 12 #3
โดย Su'bug
62 ฉาก 1 จบ 2,565
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 12 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 11 #3
โดย Su'bug
79 ฉาก 1 จบ 2,930
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 11 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.16}
โดย Su'bug
44 ฉาก 1 จบ 3,631
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.16}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.15}
โดย Su'bug
86 ฉาก 1 จบ 4,579
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.15}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.14}
โดย Su'bug
77 ฉาก 1 จบ 5,872
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.14}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.13}
โดย Su'bug
68 ฉาก 1 จบ 7,077
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.13}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.12}
โดย Su'bug
55 ฉาก 1 จบ 6,970
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.12}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.11}
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 8,389
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.11}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.10}
โดย Su'bug
99 ฉาก 1 จบ 7,389
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.10}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.9}
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 9,333
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.9}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.8}
โดย Su'bug
77 ฉาก 1 จบ 6,745
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.8}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.7}
โดย Su'bug
42 ฉาก 1 จบ 6,690
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.7}
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.6}
โดย Su'bug
69 ฉาก 1 จบ 7,798
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.6}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ที่ป่าเถื่อน.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.5}
โดย Su'bug
69 ฉาก 1 จบ 6,797
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.5}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ที่ป่าเถื่อน.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.4}
โดย Su'bug
83 ฉาก 1 จบ 7,665
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.4}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ที่ป่าเถื่อน.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.3}
โดย Su'bug
80 ฉาก 1 จบ 9,137
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.3}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ที่ป่าเถื่อน.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 10 #3
โดย Su'bug
100 ฉาก 1 จบ 2,976
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 10 #3
ภาคต่อจาก วี.. (New love รักคร้งใหม่กับเธอ) เมื่อหนุ่มสุดคูล ที่ชอบสาวๆพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ ได้ไปเจอกับยัยตัวร้าย สาวห้าว แต่ดูเหมือนทั้ง 2 จะไม่ถูกกันมากมาย แต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเข้ากันได้ ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 9 #3
โดย Su'bug
75 ฉาก 1 จบ 3,073
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 9 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 8 #3
โดย Su'bug
89 ฉาก 1 จบ 2,527
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 8 #3
ภาคต่อจาก วี.. (New love รักคร้งใหม่กับเธอ) เมื่อหนุ่มสุดคูล ที่ชอบสาวๆพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ ได้ไปเจอกับยัยตัวร้าย สาวห้าว คล้ายทอม แต่ดูเหมือนทั้ง 2 จะไม่ถูกกันมากมาย แต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเข้ากันได้นั้นก็คือ "เสียงดนตรี" ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 7 #3
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 2,614
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 7 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 6 #3
โดย Su'bug
93 ฉาก 1 จบ 2,625
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 6 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 5 #3
โดย Su'bug
83 ฉาก 1 จบ 2,755
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 5 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 4 #3
โดย Su'bug
57 ฉาก 1 จบ 2,942
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 4 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 3 #3
โดย Su'bug
97 ฉาก 1 จบ 3,713
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 3 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 2 #3
โดย Su'bug
86 ฉาก 1 จบ 3,582
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 2 #3
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.2}
โดย Su'bug
79 ฉาก 1 จบ 8,524
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.2}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ที่ป่าเถื่อน.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 1 #3
โดย Su'bug
89 ฉาก 1 จบ 4,243
Cool Man รักเธอยัยตัวร้าย ตอนที่ 1 #3
ภาคต่อจาก วี.. (New love รักคร้งใหม่กับเธอ) เมื่อหนุ่มสุดคูล ที่ชอบสาวๆพริตตี้เป็นชีวิตจิตใจ ได้ไปเจอกับยัยตัวร้าย สาวห้าว แต่ดูเหมือนทั้ง 2 จะไม่ถูกกันมากมาย แต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้พวกเขาเข้ากันได้นั้นก็คือ "เสียงดนตรี" ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนพิเศษ #2
โดย Su'bug
27 ฉาก 1 จบ 2,371
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนพิเศษ #2
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่17(THE END) #2
โดย Su'bug
72 ฉาก 1 จบ 2,629
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่17(THE END) #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.1}
โดย Su'bug
77 ฉาก 1 จบ 9,355
[JK x U] Hunt โอปป้าเสือล่าผู้หญิง {Ep.1}
เมื่อรักแรกของฉันได้กลับมา เขาคือโอปป้าสุดหล่อ เขาเป็นคนดี จิตใจดีและน่ารักสุดๆ แต่จริงๆแล้วเขาคือ "เสือล่าผู้หญิง" ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่16 #2
โดย Su'bug
70 ฉาก 1 จบ 2,211
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่16 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่15 #2
โดย Su'bug
65 ฉาก 1 จบ 2,456
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่15 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่14 #2
โดย Su'bug
73 ฉาก 1 จบ 2,492
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่14 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่13 #2
โดย Su'bug
74 ฉาก 1 จบ 2,122
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่13 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่12 #2
โดย Su'bug
77 ฉาก 1 จบ 2,323
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่12 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่11 #2
โดย Su'bug
62 ฉาก 1 จบ 2,040
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่11 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่10 #2
โดย Su'bug
107 ฉาก 1 จบ 2,930
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่10 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่9 #2
โดย Su'bug
102 ฉาก 1 จบ 4,677
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่9 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่8 #2
โดย Su'bug
80 ฉาก 1 จบ 4,022
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่8 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่7 #2
โดย Su'bug
70 ฉาก 1 จบ 3,430
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่7 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่6 #2
โดย Su'bug
99 ฉาก 1 จบ 2,735
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่6 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่5 #2
โดย Su'bug
68 ฉาก 1 จบ 3,825
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่5 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่4 #2
โดย Su'bug
66 ฉาก 1 จบ 3,526
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่4 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่3 #2
โดย Su'bug
69 ฉาก 1 จบ 4,499
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่3 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่2 #2
โดย Su'bug
93 ฉาก 1 จบ 6,012
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่2 #2
ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่1 #2
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 5,822
New love รักครั้งใหม่กับเธอ ตอนที่1 #2
ภาคต่อจาก จองกุก.. (She's bad เธอมันร้าย) ก็ในเมื่อรักแรกของผมไม่สมหวัง ก็คงต้องมีรักครั้งใหม่ แต่เธอกลับเป็นศัตรูกับบริษัทของผมน่ะสิ.. ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย (ตอนพิเศษ) #1
โดย Su'bug
46 ฉาก 1 จบ 5,705
She's bad เธอมันร้าย (ตอนพิเศษ) #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่22 [THE END] #1
โดย Su'bug
67 ฉาก 1 จบ 6,177
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่22 [THE END] #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่21 #1
โดย Su'bug
105 ฉาก 1 จบ 4,459
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่21 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่20 #1
โดย Su'bug
35 ฉาก 1 จบ 4,331
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่20 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่19 #1
โดย Su'bug
87 ฉาก 1 จบ 5,221
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่19 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่18 #1
โดย Su'bug
80 ฉาก 1 จบ 6,148
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่18 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่17 #1
โดย Su'bug
71 ฉาก 1 จบ 4,831
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่17 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.14 (END)
โดย Su'bug
89 ฉาก 1 จบ 4,963
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.14 (END)
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.13
โดย Su'bug
71 ฉาก 1 จบ 3,481
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.13
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่16 #1
โดย Su'bug
53 ฉาก 1 จบ 6,171
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่16 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่15 #1
โดย Su'bug
95 ฉาก 1 จบ 6,320
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่15 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่14 #1
โดย Su'bug
76 ฉาก 1 จบ 6,232
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่14 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.12
โดย Su'bug
72 ฉาก 1 จบ 4,366
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.12
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.11
โดย Su'bug
64 ฉาก 1 จบ 3,096
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.11
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่13 #1
โดย Su'bug
46 ฉาก 1 จบ 4,902
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่13 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่12 #1
โดย Su'bug
72 ฉาก 1 จบ 5,600
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่12 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่11 #1
โดย Su'bug
99 ฉาก 1 จบ 7,589
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่11 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.10
โดย Su'bug
49 ฉาก 1 จบ 3,065
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.10
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่10 #1
โดย Su'bug
83 ฉาก 1 จบ 5,202
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่10 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.9
โดย Su'bug
78 ฉาก 1 จบ 4,273
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.9
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่9 #1
โดย Su'bug
35 ฉาก 1 จบ 3,941
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่9 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.8
โดย Su'bug
42 ฉาก 1 จบ 2,929
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.8
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่8 #1
โดย Su'bug
25 ฉาก 1 จบ 4,464
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่8 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 10 ( THE END )
โดย Su'bug
59 ฉาก 1 จบ 3,428
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 10 ( THE END )
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 9
โดย Su'bug
50 ฉาก 1 จบ 2,610
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 9
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่7 #1
โดย Su'bug
92 ฉาก 1 จบ 5,873
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่7 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.7
โดย Su'bug
56 ฉาก 1 จบ 3,302
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.7
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.6
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 3,451
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.6
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่6 #1
โดย Su'bug
71 ฉาก 1 จบ 4,804
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่6 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.5
โดย Su'bug
70 ฉาก 1 จบ 3,515
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.5
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 8
โดย Su'bug
61 ฉาก 1 จบ 2,536
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 8
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 7
โดย Su'bug
44 ฉาก 1 จบ 2,905
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 7
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 6
โดย Su'bug
39 ฉาก 1 จบ 3,084
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 6
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.4
โดย Su'bug
34 ฉาก 1 จบ 3,044
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.4
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่5 #1
โดย Su'bug
58 ฉาก 1 จบ 4,395
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่5 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 5
โดย Su'bug
35 ฉาก 1 จบ 2,606
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 5
เมื่อคุณเจอกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ แต่คุณก็ไม่คิดเลย ว่าคุณจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขา ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่4 #1
โดย Su'bug
52 ฉาก 1 จบ 3,964
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่4 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.3
โดย Su'bug
87 ฉาก 1 จบ 3,312
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.3
เมื่อมีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง ได้ทำผิดกฎข้อที่โรงเรียนเคร่งครัดที่สุดคือ "ห้ามผ่านห้องประตูดำในอาคารเรียนที่ 2 หลังพระอาทิตย์ตก (18:30)" แต่พวกเขาก็อยากจะลองของโดยในนั้นมีคุณรวมอยู่ด้วย จนคุณและพวกเขาได้เจอกับ..... ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่3 #1
โดย Su'bug
55 ฉาก 1 จบ 4,142
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่3 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 4
โดย Su'bug
63 ฉาก 1 จบ 3,937
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 4
เมื่อคุณเจอกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ แต่คุณก็ไม่คิดเลย ว่าคุณจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขา ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่2 #1
โดย Su'bug
95 ฉาก 1 จบ 5,254
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่2 #1
ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่1 #1
โดย Su'bug
68 ฉาก 2 จบ 7,227
She's bad เธอมันร้าย ตอนที่1 #1
เมื่อเธอต้องกลายเป็นชู้กับพี่เขยของจองกุก จองกุกจึงต้องช่วยพี่สาวของเธอ ให้เธอคนนั้นออกไปจากชีวิตพี่เขยของเขาซะ เพื่อพี่สาวของเขาและเพื่อความถูกต้อง ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.2
โดย Su'bug
152 ฉาก 1 จบ 5,161
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.2
เมื่อมีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง ได้ทำผิดกฎข้อที่โรงเรียนเคร่งครัดที่สุดคือ "ห้ามผ่านห้องประตูดำในอาคารเรียนที่ 2 หลังพระอาทิตย์ตก (18:30)" แต่พวกเขาก็อยากจะลองของโดยในนั้นมีคุณรวมอยู่ด้วย จนคุณและพวกเขาได้เจอกับ..... ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.1
โดย Su'bug
105 ฉาก 1 จบ 7,502
[ BTS x YOU ] Ghost in the black door EP.1
เมื่อมีนักเรียนชายกลุ่มหนึ่ง ได้ทำผิดกฎข้อที่โรงเรียนเคร่งครัดที่สุดคือ "ห้ามผ่านห้องประตูดำในอาคารเรียนที่ 2 หลังพระอาทิตย์ตก (18:30)" แต่พวกเขาก็อยากจะลองของโดยในนั้นมีคุณรวมอยู่ด้วย จนคุณและพวกเขาได้เจอกับ..... ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 3
โดย Su'bug
91 ฉาก 1 จบ 4,063
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 3
เมื่อคุณเจอกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ แต่คุณก็ไม่คิดเลย ว่าคุณจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขา ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 2
โดย Su'bug
47 ฉาก 1 จบ 5,281
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 2
เมื่อคุณเจอกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ แต่คุณก็ไม่คิดเลย ว่าคุณจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขา ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 1
โดย Su'bug
25 ฉาก 3 จบ 7,589
[V x YOU] MR.IDOL ตอนที่ 1
เมื่อคุณเจอกับไอดอลที่คุณชื่นชอบ แต่คุณก็ไม่คิดเลย ว่าคุณจะได้เป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขา ลิ้งกลุ่มอยู่นี้นะ : https://www.facebook.com/groups/646292765712879/
Play