Visual Novel ของ MiLilin_

[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 4
โดย WRITEMILIN
77 ฉาก 1 จบ 1,838
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 4
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขเสมอมา แต่...พวกเขากลับมาตายในวันเกิดของฉัน ครอบครัวของฉันโดนฆ่าทั้งหมด เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันไม่ยอมให้พ่อกับแม่ตายฟรีหรอกนะ ฉันจะจับคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ให้ได้ และจะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันเอง... ลิ้งค์กลุ่มตามข่าวสารทั้งหมด https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 3
โดย WRITEMILIN
78 ฉาก 1 จบ 1,003
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 3
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขเสมอมา แต่...พวกเขากลับมาตายในวันเกิดของฉัน ครอบครัวของฉันโดนฆ่าทั้งหมด เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันไม่ยอมให้พ่อกับแม่ตายฟรีหรอกนะ ฉันจะจับคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ให้ได้ และจะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันเอง... ลิ้งค์กลุ่มตามข่าวสารทั้งหมด https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 2
โดย WRITEMILIN
68 ฉาก 1 จบ 864
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP . 2
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขเสมอมา แต่...พวกเขากลับมาตายในวันเกิดของฉัน ครอบครัวของฉันโดนฆ่าทั้งหมด เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันไม่ยอมให้พ่อกับแม่ตายฟรีหรอกนะ ฉันจะจับคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ให้ได้ และจะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันเอง... ลิ้งค์กลุ่มตามข่าวสารทั้งหมด https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP.1
โดย WRITEMILIN
71 ฉาก 1 จบ 987
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge EP.1
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขเสมอมา แต่...พวกเขากลับมาตายในวันเกิดของฉัน ครอบครัวของฉันโดนฆ่าทั้งหมด เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันไม่ยอมให้พ่อกับแม่ตายฟรีหรอกนะ ฉันจะจับคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ให้ได้ และจะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันเอง... ลิ้งค์กลุ่มตามข่าวสารทั้งหมด https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge | INTRO
โดย WRITEMILIN
27 ฉาก 1 จบ 1,028
[ JUNGKOOK x YOU ] Revenge | INTRO
ครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อยู่กันอย่างมีความสุขเสมอมา แต่...พวกเขากลับมาตายในวันเกิดของฉัน ครอบครัวของฉันโดนฆ่าทั้งหมด เหลือแค่ฉันคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ ฉันไม่ยอมให้พ่อกับแม่ตายฟรีหรอกนะ ฉันจะจับคนที่ฆ่าพ่อกับแม่ให้ได้ และจะฆ่ามันด้วยน้ำมือของฉันเอง... ลิ้งค์กลุ่มตามข่าวสารทั้งหมด https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 11 THE ENDING
โดย WRITEMILIN
141 ฉาก 1 จบ 2,589
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 11 THE ENDING
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 10
โดย WRITEMILIN
145 ฉาก 1 จบ 1,638
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 10
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 9
โดย WRITEMILIN
87 ฉาก 1 จบ 1,742
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 9
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 8
โดย WRITEMILIN
121 ฉาก 1 จบ 1,571
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 8
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 7
โดย WRITEMILIN
176 ฉาก 1 จบ 1,911
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 7
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 6
โดย WRITEMILIN
137 ฉาก 1 จบ 1,618
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 6
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 5
โดย WRITEMILIN
195 ฉาก 1 จบ 2,147
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 5
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 4
โดย WRITEMILIN
217 ฉาก 1 จบ 2,199
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 4
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 3
โดย WRITEMILIN
144 ฉาก 1 จบ 2,264
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 3
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 2
โดย WRITEMILIN
73 ฉาก 2 จบ 2,141
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 2
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 1
โดย WRITEMILIN
53 ฉาก 2 จบ 3,238
[ JUNGKOOK x YOU ] JUST A CLOWN EP . 1
ทุกๆวันนี้ฉันไม่มีความสุขเลย ไปโรงเรียนก็โดนแต่เพื่อนแกล้ง แต่วันหนึ่งกลับมีคนมาช่วยฉันเอาไว้ เขาคือ “จอน จองกุก” ชายหนุ่มที่มีแต่ผู้หญิงหมายปองเขาไว้มากมาย แต่ฉันกลับตกหลุมรักเขาซะแล้วสิ... ลิ้งค์กลุ่ม https://www.facebook.com/groups/832556550993312/
Play