Visual Novel ของ Neutxon

[JIMIN X YOU] My Roommate EP.2
โดย Neutxon
53 ฉาก 1 จบ 1,654
[JIMIN X YOU] My Roommate EP.2
ไม่รู้ว่านี่มันโชคร้ายหรือโชคดี ที่พี่ตัวดีดันติดแฟนแล้วทิ้งน้องตัวเล็กๆคนนี้ ให้ไปอยู่กับเพื่อนของตัวเอง - " ไหนพี่บอกว่าจะให้อยู่ด้วยไง " " เอาหน่าก็แฟนกูอยู่กับกูอะ " "นี่น้องพี่นะเว้ย" " แค่ไม่กี่เดือนเองอยู่กับไอ้'ปาร์ค'ไปก่อนละกันนะ " " นี่พี่จะให้น้องสาวตัวเล็กๆอยู่กับผู้ชายหรอ! "
Play
[JIMIN X YOU] My Roommate EP.1
โดย Neutxon
52 ฉาก 1 จบ 2,098
[JIMIN X YOU] My Roommate EP.1
ไม่รู้ว่านี่มันโชคร้ายหรือโชคดี ที่พี่ตัวดีดันติดแฟนแล้วทิ้งน้องตัวเล็กๆคนนี้ ให้ไปอยู่กับเพื่อนของตัวเอง - " ไหนพี่บอกว่าจะให้อยู่ด้วยไง " " เอาหน่าก็แฟนกูอยู่กับกูอะ " "นี่น้องพี่นะเว้ย" " แค่ไม่กี่เดือนเองอยู่กับไอ้'ปาร์ค'ไปก่อนละกันนะ " " นี่พี่จะให้น้องสาวตัวเล็กๆอยู่กับผู้ชายหรอ! "
Play
[JIMIN X YOU] Mํy Roommate INTRO
โดย Neutxon
34 ฉาก 1 จบ 2,045
[JIMIN X YOU] Mํy Roommate INTRO
ไม่รู้ว่านี่มันโชคร้ายหรือโชคดี ที่พี่ตัวดีดันติดแฟนแล้วทิ้งน้องตัวเล็กๆคนนี้ ให้ไปอยู่กับเพื่อนของตัวเอง - " ไหนพี่บอกว่าจะให้อยู่ด้วยไง " " เอาหน่าก็แฟนกูอยู่กับกูอะ " "นี่น้องพี่นะเว้ย" " แค่ไม่กี่เดือนเองอยู่กับไอ้'ปาร์ค'ไปก่อนละกันนะ " " นี่พี่จะให้น้องสาวตัวเล็กๆอยู่กับผู้ชายหรอ! "
Play