Visual Novel ของ P-Hope

อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP21[ตอนจบ]
โดย จาระบีตราข้อศอก
494 ฉาก 12 จบ 2,651
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP21[ตอนจบ]
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP20
โดย จาระบีตราข้อศอก
103 ฉาก 1 จบ 999
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP20
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP19
โดย จาระบีตราข้อศอก
126 ฉาก 1 จบ 976
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP19
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP18
โดย จาระบีตราข้อศอก
98 ฉาก 1 จบ 746
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP18
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP17
โดย จาระบีตราข้อศอก
124 ฉาก 1 จบ 855
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP17
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP16
โดย จาระบีตราข้อศอก
105 ฉาก 1 จบ 807
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP16
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP15
โดย จาระบีตราข้อศอก
90 ฉาก 1 จบ 790
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP15
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP14
โดย จาระบีตราข้อศอก
107 ฉาก 1 จบ 953
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP14
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP13
โดย จาระบีตราข้อศอก
85 ฉาก 1 จบ 958
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP13
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP12
โดย จาระบีตราข้อศอก
87 ฉาก 1 จบ 966
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP12
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP11
โดย จาระบีตราข้อศอก
86 ฉาก 1 จบ 951
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP11
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP10
โดย จาระบีตราข้อศอก
80 ฉาก 1 จบ 870
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP10
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP9
โดย จาระบีตราข้อศอก
85 ฉาก 1 จบ 1,319
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP9
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP8
โดย จาระบีตราข้อศอก
89 ฉาก 1 จบ 1,027
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP8
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP7
โดย จาระบีตราข้อศอก
84 ฉาก 1 จบ 1,327
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP7
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP6
โดย จาระบีตราข้อศอก
86 ฉาก 1 จบ 1,250
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP6
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP5
โดย จารบีตราข้อศอก
101 ฉาก 1 จบ 1,308
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP5
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP4
โดย จารบีตราข้อศอก
85 ฉาก 2 จบ 1,266
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP4
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP3
โดย จารบีตราข้อศอก
82 ฉาก 1 จบ 1,403
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP3
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP2
โดย จารบีตราข้อศอก
72 ฉาก 1 จบ 1,456
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP2
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP1
โดย จารบีตราข้อศอก
73 ฉาก 3 จบ 2,294
อ่านมังฮวาอยู่ดีๆก็ข้ามมิติซะงั้น! - EP1
เด็กสาวธรรมดาที่ชื่นชอบการอ่านมังฮวาเป็นชีวิตจิตใจ แต่อยู่มาวันหนึ่งเธอก็ถูกวาปไปอยู่กับครอบครัวใจร้าย อีกทั้งคนที่เธอเป็นนั้นก็ชีวิตรันทด ไม่พอในโลกนี้ผู้คนยังมีพลังพิเศษอีกด้วย!
Play