Visual Novel ของ Phow1234

เพราะรักจึงยอม[Jung kook X You]INTRO
โดย Black_310750
20 ฉาก 1 จบ 371
เพราะรักจึงยอม[Jung kook X You]INTRO
ความรัก!? ความสะใจ!? ความเจ็บปวด!? ฉันเจอมันมาหมดแล้ว ฉันจะอยู่ไปเพื่อใคร??? ในเมื่อฉันต้องเจออะไรแย่ๆในชีวิต ทั้งเรื่องครอบครัว เรื่องความรัก ไหนจะโดนเหยียบหยามในเรื่องต่างๆ ชีวิตฉันมันเหมือนกระดาษที่โดนตัดอย่างไม่ใยดี
Play
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP5
โดย Black_310750
61 ฉาก 1 จบ 578
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP5
เขาคนนั้น "จอน จองกุก" รุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบมานาน และฉันก็โดนปฏิเสธมาทุกครั้ง เขาอยู่สูงเหมือนเทวดาฐานะทางบ้านก็รวย เพรียบพร้อมทุก อย่าง ต่างกับฉันเหมือนหมาวัดตัวหนึ่งฐานะทางบ้านยก็พอมีพอใช่ ฉันอยู่ต่ำเกินที่เอื้ม ถ้าจะให้ตัดใจคงจะอยากน่าดู
Play
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP4
โดย Black_310750
91 ฉาก 1 จบ 547
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP4
เขาคนนั้น "จอน จองกุก" รุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบมานาน และฉันก็โดนปฏิเสธมาทุกครั้ง เขาอยู่สูงเหมือนเทวดาฐานะทางบ้านก็รวย เพรียบพร้อมทุก อย่าง ต่างกับฉันเหมือนหมาวัดตัวหนึ่งฐานะทางบ้านยก็พอมีพอใช่ ฉันอยู่ต่ำเกินที่เอื้ม ถ้าจะให้ตัดใจคงจะอยากน่าดู
Play
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP3
โดย Black_310750
52 ฉาก 1 จบ 499
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP3
เขาคนนั้น "จอน จองกุก" รุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบมานาน และฉันก็โดนปฏิเสธมาทุกครั้ง เขาอยู่สูงเหมือนเทวดาฐานะทางบ้านก็รวย เพรียบพร้อมทุก อย่าง ต่างกับฉันเหมือนหมาวัดตัวหนึ่งฐานะทางบ้านยก็พอมีพอใช่ ฉันอยู่ต่ำเกินที่เอื้ม ถ้าจะให้ตัดใจคงจะอยากน่าดู
Play
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP2
โดย Black_310750
60 ฉาก 1 จบ 595
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP2
เขาคนนั้น "จอน จองกุก" รุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบมานาน และฉันก็โดนปฏิเสธมาทุกครั้ง เขาอยู่สูงเหมือนเทวดาฐานะทางบ้านก็รวย เพรียบพร้อมทุก อย่าง ต่างกับฉันเหมือนหมาวัดตัวหนึ่งฐานะทางบ้านยก็พอมีพอใช่ ฉันอยู่ต่ำเกินที่เอื้ม ถ้าจะให้ตัดใจคงจะอยากน่าดู
Play
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP1
โดย Black_310750
45 ฉาก 1 จบ 709
รักนะรุ่นพี่จอมเย็นชา[Jung kook X You]EP1
เขาคนนั้น "จอน จองกุก" รุ่นพี่ที่ฉันแอบชอบมานาน และฉันก็โดนปฏิเสธมาทุกครั้ง เขาอยู่สูงเหมือนเทวดาฐานะทางบ้านก็รวย เพรียบพร้อมทุก อย่าง ต่างกับฉันเหมือนหมาวัดตัวหนึ่งฐานะทางบ้านยก็พอมีพอใช่ ฉันอยู่ต่ำเกินที่เอื้ม ถ้าจะให้ตัดใจคงจะอยากน่าดู
Play