Visual Novel ของ Ploy-1223

SF3/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
โดย Wrighetdevil_way
180 ฉาก 2 จบ 5,025
SF3/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"มาเป็นแฟนกูสิ แล้วกูจะเลิกยุ่งกับน้องมึง:)"
Play
SF2/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
โดย Wrighetdevil_way
172 ฉาก 1 จบ 4,105
SF2/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"มาเป็นแฟนกูสิ แล้วกูจะเลิกยุ่งกับน้องมึง:)"
Play
SF1/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
โดย Wrighetdevil_way
261 ฉาก 1 จบ 7,478
SF1/3(JUNGKOOK x YOU)Love enemies #ยิ่งห้ามยิ่งยุ
"มาเป็นแฟนกูสิ แล้วกูจะเลิกยุ่งกับน้องมึง:)"
Play
SF3/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
โดย Wrighetdevil
147 ฉาก 1 จบ 7,065
SF3/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
"ใน1เดือนมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง เเต่พอครบ1เดือนเมื่อไร" "มึงก็เตรียมตัวออกไปจากชีวิตกูได้เลย เพราะกูไม่มีวันรักมึง" . "คงเป็นอย่างที่พี่บอก พี่ไม่มีวันรัก(ชื่อคุณ)จริงๆด้วย" "ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเข้ามาเป็นความสุขของ(ชื่อคุณ)"
Play
SF2/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
โดย Wrighetdevil
167 ฉาก 1 จบ 6,049
SF2/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
"ใน1เดือนมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง เเต่พอครบ1เดือนเมื่อไร" "มึงก็เตรียมตัวออกไปจากชีวิตกูได้เลย เพราะกูไม่มีวันรักมึง" . "คงเป็นอย่างที่พี่บอก พี่ไม่มีวันรัก(ชื่อคุณ)จริงๆด้วย" "ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเข้ามาเป็นความสุขของ(ชื่อคุณ)"
Play
SF1/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
โดย Wrighetdevil
236 ฉาก 1 จบ 8,116
SF1/3(JUNGKOOK x YOU)FATE #คุณดวงจันทร์
"ใน1เดือนมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึง เเต่พอครบ1เดือนเมื่อไร" "มึงก็เตรียมตัวออกไปจากชีวิตกูได้เลย เพราะกูไม่มีวันรักมึง" . "คงเป็นอย่างที่พี่บอก พี่ไม่มีวันรัก(ชื่อคุณ)จริงๆด้วย" "ขอบคุณที่ครั้งหนึ่งเข้ามาเป็นความสุขของ(ชื่อคุณ)"
Play