Visual Novel ของ Saithaisong

JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 3}
โดย Saithaisong
22 ฉาก 1 จบ 310
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 3}
เมื่อรุ่นน้องสุดสวยต้องมาเป็นน้องรหัสของเดือนมหาลัยสุดกวน เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกานน~ ..... : น้องได้ไปทำหน้ามาป่าว(?) ..... : พี่! พ่อแม่พี่เขาสอนให้พูดกับผู้หญิงแบบนี้หรอ(?) # น้องรหัส # พี่รหัส
Play
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 2}
โดย Saithaisong
27 ฉาก 1 จบ 752
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 2}
เมื่อรุ่นน้องสุดสวยต้องมาเป็นน้องรหัสของเดือนมหาลัยสุดกวน เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกานน~ ..... : น้องได้ไปทำหน้ามาป่าว(?) ..... : พี่! พ่อแม่พี่เขาสอนให้พูดกับผู้หญิงแบบนี้หรอ(?)
Play
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 1}
โดย Saithaisong
33 ฉาก 1 จบ 1,009
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {EP. 1}
เมื่อรุ่นน้องสุดสวยต้องมาเป็นน้องรหัสของเดือนมหาวิทยาลัยสุดกวน เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกานน~ ..... : น้องได้ไปทำหน้ามาป่าว(?) ทำไมถึงสวย ..... : พี่! พ่อแม่พี่เขาสอนให้พี่พูดกับผู้หญิงแบบนี้หรอ(?) # น้องรหัส # พี่รหัส
Play
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {Intro}
โดย Saithaisong
21 ฉาก 1 จบ 821
JK - You น้องรหัสสุดฮอต_Hot code {Intro}
เมื่อรุ่นน้องสุดสวยต้องมาเป็นน้องรหัสของดาวมหาลัยสุดกวน เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงไปติดตามกานน~ ..... : น้องได้ไปทำหน้ามาป่าว(?) ทำไมถึงสวย ..... : พี่! พ่อแม่พี่เขาสอนให้ถามผู้แบบนี้หรอ(?) # น้องรหัส # พี่รหัส
Play