Visual Novel ของ TM000

BTS&U//ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//4
โดย TM000
51 ฉาก 1 จบ 1,015
BTS&U//ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//4
สวัสดี ฉัน มิน ยองอา หรือ (ชื่อคุณ) ฉันเป็นคนมีเรื่องตลอดกินห้าว จนวันหนึ่งฉันเผลอไปมีเรื่องกับมินโฮ พอเขามาว่าเพื่อนฉันแรงมากและแกล้งตลอดเวลา ฉันทนไม่ไหวเลยไปต่อยเขา จนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกัน กับพี่ชายตัวเองแต่มันกลับแย่ไปกว่านั้น เพราะฉันยังต้องมาเจอกับเพื่อนของพี่ด้วย
Play
BTS&U//ห้าวเเล้วไง...ชีวิตกู//3
โดย TM000
51 ฉาก 1 จบ 1,074
BTS&U//ห้าวเเล้วไง...ชีวิตกู//3
สวัสดี ฉัน มิน ยองอา หรือ (ชื่อคุณ) ฉันเป็นคนมีเรื่องตลอดกินห้าว จนวันหนึ่งฉันเผลอไปมีเรื่องกับมินโฮ พอเขามาว่าเพื่อนฉันแรงมากและแกล้งตลอดเวลา ฉันทนไม่ไหวเลยไปต่อยเขา จนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกัน กับพี่ชายตัวเองแต่มันกลับแย่ไปกว่านั้น เพราะฉันยังต้องมาเจอกับเพื่อนของพี่ด้วย
Play
....เเจ้งนะค่ะ.....
โดย TM000
2 ฉาก 1 จบ 372
....เเจ้งนะค่ะ.....
.......เเจ้ง เรื่อง...
Play
BTS&U//ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//2
โดย TM000
62 ฉาก 2 จบ 1,191
BTS&U//ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//2
สวัสดี ฉัน มิน ยองอา หรือ (ชื่อคุณ) ฉันเป็นคนมีเรื่องตลอดกินห้าว จนวันหนึ่งฉันเผลอไปมีเรื่องกับมินโฮ พอเขามาว่าเพื่อนฉันแรงมากและแกล้งตลอดเวลา ฉันทนไม่ไหวเลยไปต่อยเขา จนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกัน กับพี่ชายตัวเองแต่มันกลับแย่ไปกว่านั้น เพราะฉันยังต้องมาเจอกับเพื่อนของพี่ด้วย
Play
BTS&U //ห้าวแล้วไง..ชีวิตกู//1
โดย TM000
22 ฉาก 1 จบ 1,135
BTS&U //ห้าวแล้วไง..ชีวิตกู//1
สวัสดี ฉัน มิน ยองอา หรือ (ชื่อคุณ) ฉันเป็นคนมีเรื่องตลอดกินห้าว จนวันหนึ่งฉันเผลอไปมีเรื่องกับมินโฮ พอเขามาว่าเพื่อนฉันแรงมากและแกล้งตลอดเวลา ฉันทนไม่ไหวเลยไปต่อยเขา จนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกัน กับพี่ชายตัวเองแต่มันกลับแย่ไปกว่านั้น เพราะฉันยังต้องมาเจอกับเพื่อนของพี่ด้วย
Play
BTS&U //ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//0
โดย TM000
12 ฉาก 1 จบ 869
BTS&U //ห้าวแล้วไง...ชีวิตกู//0
สวัสดี ฉัน มิน ยองอา หรือ (ชื่อคุณ) ฉันเป็นคนมีเรื่องตลอดกินห้าว จนวันหนึ่งฉันเผลอไปมีเรื่องกับมินโฮ พอเขามาว่าเพื่อนฉันแรงมากและแกล้งตลอดเวลา ฉันทนไม่ไหวเลยไปต่อยเขา จนต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่โรงเรียนเดี๋ยวกัน กับพี่ชายตัวเองแต่มันกลับแย่ไปกว่านั้น เพราะฉันยังต้องมาเจอกับเพื่อนของพี่ด้วย
Play