Visual Novel ของ TongKaewkong

# 2 ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
โดย ถุงทองถุงใจ
93 ฉาก 1 จบ 568
# 2 ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
---------------------------------------------------------------- ใครๆก็ต่างบอกกับฉัน...ว่าฉันกับน้ำแข็งมันไม่ต่างกัน..หรือมันคือสิ่งๆเดียวกัน ฉันคือผู้หญิงที่ใครๆต่างก็เกลียด..ขนาดพ่อแท้ๆยังเกลียดฉันเลย..เหตุการ์ณทุกอย่าง..มันเกิดจากคนรอบข้างฉันนั้นแหละที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้!! -------------------------------------------------------------------------
Play
# 1 ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
โดย The Sad Girl
33 ฉาก 1 จบ 714
# 1 ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
---------------------------------------------------------------- ใครๆก็ต่างบอกกับฉัน...ว่าฉันกับน้ำแข็งมันไม่ต่างกัน..หรือมันคือสิ่งๆเดียวกัน ฉันคือผู้หญิงที่ใครๆต่างก็เกลียด..ขนาดพ่อแท้ๆยังเกลียดฉันเลย..เหตุการ์ณทุกอย่าง..มันเกิดจากคนรอบข้างฉันนั้นแหละที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้!! -------------------------------------------------------------------------
Play
# I N T R O ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
โดย The Sad Girl
51 ฉาก 1 จบ 761
# I N T R O ll BTS & U ll ' ช่วยฟังเสียงหัวใจเจ้าหญิงน้ำแข็งแบบฉันหน่อย . '
---------------------------------------------------------------- ใครๆก็ต่างบอกกับฉัน...ว่าฉันกับน้ำแข็งมันไม่ต่างกัน..หรือมันคือสิ่งๆเดียวกัน ฉันคือผู้หญิงที่ใครๆต่างก็เกลียด..ขนาดพ่อแท้ๆยังเกลียดฉันเลย..เหตุการ์ณทุกอย่าง..มันเกิดจากคนรอบข้างฉันนั้นแหละที่ทำให้ฉันเป็นแบบนี้!! -------------------------------------------------------------------------
Play