Visual Novel ของ WhipWhip47

[11/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
117 ฉาก 1 จบ 989
[11/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] พี่มัน...โรคจิต Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[10/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
97 ฉาก 1 จบ 1,139
[10/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[9/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
158 ฉาก 3 จบ 2,842
[9/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[8/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
63 ฉาก 1 จบ 1,493
[8/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[7/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
64 ฉาก 1 จบ 2,209
[7/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[6/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
90 ฉาก 1 จบ 2,766
[6/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[5/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย W.Whipz
130 ฉาก 1 จบ 1,917
[5/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
Part.3 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
73 ฉาก 1 จบ 1,858
Part.3 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
Part.2 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
89 ฉาก 1 จบ 1,897
Part.2 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
Part.1 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
53 ฉาก 1 จบ 1,836
Part.1 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
Play
Part.0 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
40 ฉาก 1 จบ 2,122
Part.0 [4/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[3/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
95 ฉาก 1 จบ 2,648
[3/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[2/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
42 ฉาก 1 จบ 2,634
[2/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[1/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
27 ฉาก 2 จบ 3,798
[1/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
INTRO:แนะนำตัวละคร [0/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
โดย WhipWhip~♡
15 ฉาก 1 จบ 2,797
INTRO:แนะนำตัวละคร [0/12] [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_
เด็กนักเรียนม.ปลายที่พยามหนีจาก...บางสิ่งบางอย่างที่ตามเธอมา เธอพยามจะหนีสิ่งๆนั้นแต่หนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้น แล้วเธอจะทำยังไงในเมื่อ สิ่งๆนั้นคือ 'เขา' คนนั้น กำลังจะตามเธอทันแล้ว [V X YOU] _พี่มัน...โรคจิต_ Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to...เปลี่ยนไป 《ตอนพิเศษ》
โดย WhipWhip~♡
30 ฉาก 1 จบ 2,003
[TAEHYUNG X YOU] Change to...เปลี่ยนไป 《ตอนพิเศษ》
ตอนพิเศษ จ๋าจ๊ะ~ ตามคำขอของรีด "ขอมาไรท์ก็จัดให้" 'กับตอนพิเศษไม่ใส่ไข่แต่ใส่ใจของไรท์เอง' อย่าลืมมาดูน๊าาาาา [TAEHYUNG X YOU] Change to...เปลี่ยนไป 《ตอนพิเศษ》 Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.6 ใช้ใจ...มอง _The END_
โดย WhipWhip~♡
45 ฉาก 1 จบ 2,210
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.6 ใช้ใจ...มอง _The END_
เจโฮป "ในที่สุด ไอแทมึงก็มีเมียสักทีนะ" แทฮยอง "ยังไม่ใช่เมียโว้ยยย ยังไม่ได้กันเลยแค่คุณภรรยาก็พอ" จีมิน "งั้นคืนนี้มึงก็จัดเลยดิ" แทฮยอง "กุกะว่างั้นJ"||เขาส่งยิ้มร้ายมาทางคุณ [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.5 คำสัญญา...ของเรา
โดย WhipWhip~♡
90 ฉาก 1 จบ 1,482
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.5 คำสัญญา...ของเรา
แทฮยอง "เป็นไงบ้าง โรแมนติกไหมล่ะ" (Your Name) "ค่ะ ว่าแต่อปป้าเขียนว่าอะไรหรอคะ" แทฮยอง "ไม่บอกหรอก อยากรุก้มาดูเอาเองครั้งหน้าก็แล้วกัน" [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.4 ไม่ใช่จุ๊บ..แต่มันคือ..จูบ
โดย WhipWhip~♡
75 ฉาก 1 จบ 1,636
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.4 ไม่ใช่จุ๊บ..แต่มันคือ..จูบ
แทฮยอง "หึ แค่นี้ถึงกับเหนื่อยเลยหรอ" (Your Name) "อปป้าพูดอ่ะไรหน่ะ อปป้าเองก้เหนื่อยเหมือนกันไม่ใช่หรอ แค่จูบเองนิถึงกับหอบ" แทฮยอง "พูดอยากกับว่าเธอไม่หอบอ่ะแหละ" [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.3 คงไม่เร็วไปที่จะเรียก...ที่รัก
โดย WhipWhip~♡
50 ฉาก 1 จบ 1,449
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.3 คงไม่เร็วไปที่จะเรียก...ที่รัก
(Your Name):"ทะ..ที่รัก ไม่เร็วไปหรือไงคะ" แทฮยอง:"ไม่หรอกฉันว่าช้าไปด้วยซ้ำ คงไม่เร็ว ไปที่จะเรียก...ที่รัก" [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.2 เหตุเกิด...เพราะ...
โดย WhipWhip~♡
70 ฉาก 1 จบ 2,025
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.2 เหตุเกิด...เพราะ...
คุณจะช่วยเขา 'ได้ไหม' หรือว่า 'ใคร' ที่จะเป็นคนช่วย 'เขา' เพราะ 'อะไร' ที่ 'เปลี่ยน' รึไม่!!...เคย...กันแน่น้าาาาา (Your Name):ทำไม ทำไม!! ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ อึก ทำไม ฮือออ~ 'เขา' 'เปลี่ยน' 'ไป' วี:หึ ยังคงเหมือนเดิมเลยสินะ เปลี่ยนก้แค่'ร่างกาย'ของเธอเท่านั้นแหละ นิสัยของเธอเหมือนเดิมเลย เธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะ 'เด็กน้อย' ของ 'ฉัน' ถ้าอยากรูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร 'เขา' คนที่ 'เปลี่ยน' ส่วน 'ฉัน' คนที่ 'เปลี่ยน' 'เขา' 'หรือ' เพราะ 'ใคร' อะไรที่เปลี่ยน [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.1 จุด...เริ่มต้น
โดย WhipWhip~♡
42 ฉาก 2 จบ 2,291
[TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป EP.1 จุด...เริ่มต้น
คุณจะช่วยเขา 'ได้ไหม' หรือว่า 'ใคร' ที่จะเป็นคนช่วย 'เขา' เพราะ 'อะไร' ที่ 'เปลี่ยน' รึไม่!!...เคย...กันแน่น้าาาาา (Your Name):ทำไม ทำไม!! ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ อึก ทำไม ฮือออ~ 'เขา' 'เปลี่ยน' 'ไป' วี:หึ ยังคงเหมือนเดิมเลยสินะ เปลี่ยนก้แค่'ร่างกาย'ของเธอเท่านั้นแหละ นิสัยของเธอเหมือนเดิมเลย เธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะ 'เด็กน้อย' ของ 'ฉัน' ถ้าอยากรูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร 'เขา' คนที่ 'เปลี่ยน' ส่วน 'ฉัน' คนที่ 'เปลี่ยน' 'เขา' 'หรือ' เพราะ 'ใคร' อะไรที่เปลี่ยน [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play
INTRO:แนะนำตัวละคร [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป
โดย WhipWhip~♡
18 ฉาก 1 จบ 2,139
INTRO:แนะนำตัวละคร [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป
คุณจะช่วยเขา 'ได้ไหม' หรือว่า 'ใคร' ที่จะเป็นคนช่วย 'เขา' เพราะ 'อะไร' ที่ 'เปลี่ยน' รึไม่!!...เคย...กันแน่น้าาาาา (Your Name):ทำไม ทำไม!! ทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะ อึก ทำไม ฮือออ~ 'เขา' 'เปลี่ยน' 'ไป' วี:หึ ยังคงเหมือนเดิมเลยสินะ เปลี่ยนก้แค่'ร่างกาย'ของเธอเท่านั้นแหละ นิสัยของเธอเหมือนเดิมเลย เธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะ 'เด็กน้อย' ของ 'ฉัน' ถ้าอยากรูว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไร 'เขา' คนที่ 'เปลี่ยน' ส่วน 'ฉัน' คนที่ 'เปลี่ยน' 'เขา' 'หรือ' เพราะ 'ใคร' อะไรที่เปลี่ยน [TAEHYUNG X YOU] Change to... เปลี่ยนไป Linkกลุ่มด้านล่าง https://www.facebook.com/groups/232253114669564/about/
Play